Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Kocaeli(Darıca)
8 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Hizmet

Hizmet

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Hizmet

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • At binmeyi bilen, tecrübeli,
  • Atların bakımını yapmak, tımarlamak, eyerlemek, su ve yemlerini hazırlamak.
  • Ahır temizliği yapmak.
  • Atları sabah akşam yürüyüşlere çıkarıp, binmeye hazırlamak.
  • Atlara ekstra egzersiz yaptırmak.
  • Atların düzenli olarak alması gereken vitaminleri ve varsa ilaçları Veteriner Hekim talimatıyla vermek.
  • Ziyaretçileri atlara bindirmek.
  • Haftasonu çalışmalarında sıkıntısı olmayan, yeni mezun ve atçılık sektöründe kendini geliştirmek isteyen, eğitmen ya da belgesi olan Seyis ve Biniş Eğitmeni aramaktayız.

Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Seyis pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Seyis Seyis Maaşları Seyis Nasıl Olunur? Seyis Nedir? Seyis İş İlanları
Hakkımızda

Türkiye’nin en büyük ili olan İstanbul ile en zengin ikinci ili olan Kocaeli’ne eşit uzaklıkta ve ortalama bir saatlik sürede ulaşabilecek, havası temiz ve yeşili bol bir ilçe olan Darıca’da yer almaktadır. Hayvanat Bahçesi ve botanik parkımız, 80 dönüm alan üzerinde, hayvan ve bitkilerin iç içe yaşadığı bir doğal yaşam görüntüsü içindedir. Bu sayede gelen her ziyaretçi doğada görebilmesi zor olan hayvan ve bitkileri bir arada görme şansına sahiptir.Parkımız 3600’ü aşkın nüfusa sahip 286 tür hayvan, 8000’i aşkın sayıyla 600 tür de bitki yaşamını devam ettirmektedir.

Türkiye’nin en büyük ili olan İstanbul ile en zengin ikinci ili olan Kocaeli’ne eşit uzaklıkta ve ortalama bir saatlik sürede ulaşabilecek, havası temiz ve yeşili bol bir ilçe olan Darıca’da yer almaktadır. Hayvanat Bahçesi ve botanik parkımız, 80 dönüm alan üzerinde, hayvan ve bitkilerin iç içe yaşadığı bir doğal yaşam görüntüsü içindedir. Bu sayede gelen her ziyaretçi doğada görebilmesi zor olan hayvan ve bitkileri bir arada görme şansına sahiptir.Parkımız 3600’ü aşkın nüfusa sahip 286 tür hayvan, 8000’i aşkın sayıyla 600 tür de bitki yaşamını devam ettirmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

FARUK YALÇIN HAYVANAT BAHÇESİ VE BOTANİK PARKI TURİZM EĞİTİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ1. GİRİŞİşbu Aydınlatma Metni, Çalışan Adaylarını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş. (“FYZOO” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Verilere ve Çalışanların KVKK kapsamında belirlenmiş haklarına ilişkin olarak bilgilendirmek maksadıyla, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen saklama sürelerince, aşağıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİKişisel verileriniz, Şirketimize gönderdiğiniz iş başvurunuz ve bu başvuru kapsamında Şirketimize sağladığınız bilgi ve belgeler ile sınırlı olmak koşulu ile; sizinle iletişime geçilmesi, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, idari ve özlük işlerimizi planlayabilmek, iş süreçlerimizi ve yönetim faaliyetlerini yürütmek amacıyla aşağıda bir liste olarak sıralanan kişisel verilerinizi fiziksel ve/veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz:• Kimlik bilgisi• İletişim bilgisi• Fiziksel mekan güvenliği• Mesleki deneyim• Görsel ve işitsel kayıtlar• Sağlık verileri• Dernek ve/veya Vakıf Üyeliği (Sadece iletmeniz durumunda işlenecektir.)• Diğer Bilgiler (Medeni durum, askerlik ve eğitim durumu, sürücü belgeleri vb.)Kişisel verileriniz, hizmet ve danışmanlık aldığımız gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ile de gerekmesi halinde paylaşabiliriz. Ancak başvuru sürecinde zorunlu olmamakla birlikte Şirketimize sağladığınız sağlık verileriniz, işe alımınız yapılmadığı sürece hiçbir şekilde herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamakta, işe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması durumunda ilk periyodik imha süresinde imha edilmektedir. Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından ilgili kişilere açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, başta iş hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer mevzuat doğrultusunda KVKK m. 5/2-a uyarınca işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında, kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de yer alan hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.Kişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamında özlük dosyanızda saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise kişisel verileriniz Şirket tarafından derhal imha edilecektir. Şirketimizin sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirmeye karar vermesi halinde ise özgeçmişinizde bulunan kişisel verileriniz 1 (bir) sene süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.3. ÇALIŞAN ADAYLARININ HAKLARIKVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Şirketimiz tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.Veri Sorumlusu: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş.Piri Reis, Tuzla Caddesi No:297, 41700 Darıca/Kocaeli(0262) 653 66 66

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Bayram Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Seyis pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Seyis Seyis Maaşları Seyis Nasıl Olunur? Seyis Nedir? Seyis İş İlanları