Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Kemalpaşa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 7 yıl tecrübeli

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

137 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 7 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

137 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1978 yılından bu yana sirke sektöründe lider olan ve fermente ürünlerin üretiminde modern teknik alt yapısıyla sektöre yön veren firmamızda görevlendirilmek üzere Bütçe ve Raporlama Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin Ekonomi, Finans, Maliye, İktisat, İşletme vb. bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 7 yıl deneyimli,
 • Analiz, istatistiksel veri oluşturma, planlama ve raporlama alanlarında yetkin,
 • Bütçe hazırlanması ve takibi konularında tecrübeli,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen, Netsis program bilgisine sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi,
 • Analitik düşünce kabiliyeti olan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI

 • Raporlama düzeninin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalitede devam ettirilmesine katkıda bulunulması,
 • Maliyet, karlılık, mali tablo ve ilgili analizlerin yapılması ve raporlaması,
 • Yeni projelerle ilgili fizibilite yapılması ve yorumlanması,
 • Finansal sapma analizlerinin yapılması,
 • Yıllık bütçenin hazırlanmasının sağlanması ve aylık olarak bütçe gerçekleşenlerin takip edilmesi ve ilgili raporlamaların yapılması.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı
Hakkımızda

Fersan 1978 yılında İzmir Kemalpaşa’da sirke üretimi yaparak faaliyete başlamıştır. Türkiye’de ilk endüstriyel sirkeyi üreten Fersan, 40 yılı aşkın süredir “Önce İnsan” sloganı ile sirke sektöründe lider konumunu sürdürmektedir. Sirke, turşu, sos, içecek ve temizlik kategorilerinde fermente ürünler üreten Fersan, 9 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 29 bin metrekarelik alan içerisinde faaliyet göstermektedir. Fersan, geniş dağıtım ağı sayesinde tüketicilere hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Ürünlerini 40’dan fazla ülkeye ihraç eden Fersan’ın %40’ı ihracat % 60’ı iç piyasa olacak şekilde satış dağılımı bulunmaktadır. İç piyasa gücü ile ihracat ağını da genişletmeye devam etmektedir. Sirke kategorisinde bulunan yıllardır değişmeyen sektör liderliğinin yanında birçok ürünü Türkiye pazarına ilk defa getirmiş olmanın gururunu yaşayan Fersan, sektördeki ilklerin ve inovasyonun öncüsü olmaya devam etmektedir.

Fersan 1978 yılında İzmir Kemalpaşa’da sirke üretimi yaparak faaliyete başlamıştır. Türkiye’de ilk endüstriyel sirkeyi üreten Fersan, 40 yılı aşkın süredir “Önce İnsan” sloganı ile sirke sektöründe lider konumunu sürdürmektedir. Sirke, turşu, sos, içecek ve temizlik kategorilerinde fermente ürünler üreten Fersan, 9 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 29 bin metrekarelik alan içerisinde faaliyet göstermektedir. Fersan, geniş dağıtım ağı sayesinde tüketicilere hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Ürünlerini 40’dan fazla ülkeye ihraç eden Fersan’ın %40’ı ihracat % 60’ı iç piyasa olacak şekilde satış dağılımı bulunmaktadır. İç piyasa gücü ile ihracat ağını da genişletmeye devam etmektedir. Sirke kategorisinde bulunan yıllardır değişmeyen sektör liderliğinin yanında birçok ürünü Türkiye pazarına ilk defa getirmiş olmanın gururunu yaşayan Fersan, sektördeki ilklerin ve inovasyonun öncüsü olmaya devam etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik PolitikasıFersan Fermantasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Fersan)’ye aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Fersan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları şirketimiz nezdinde kişisel veri bilgisi bulunanların ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Fersan, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.1) Fersan’ın kişisel verilerinizi işleme amacı nedir?Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Fersan’ın ya da Fersan’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Fersan’ın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Fersan’ın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.Fersan, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri nelerdir?Fersan, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, Fersan temsilcileri, iş sözleşmeleri ve iş başvurusu kanalları vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.3) Fersan kişisel verilerinizi nasıl koruyor?Fersan ile paylaşılan kişisel veriler, Fersan gözetimi ve kontrolü altındadır. Fersan, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.4) Fersan kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?Çalışanlarımıza ve çalışma arkadaşı adaylarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, bilgi sahiplerinin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak bilgi sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, şirket faaliyetlerini sorunsuz sürdürebilmek için yabancı şirket ortaklarımız olan üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Aynı şekilde bu veriler, Fersan tarafından yurtdışına taşınabilecek, şirket devir-satın alma, birleşme gibi hallerde 3. bir kişi ya da kuruluşa devredilebilecektir.Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Fersan sorumlu değildir.5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,2. b) işlenmişse bilgi talep etme,3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,4. d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,5. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,6. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,7. g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,8. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,9. i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.6-) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Fersan’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Fersan’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için çalışanlarımızın ve çalışma arkadaşı adaylarımızın Fersan’la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.7) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Fersan’ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Fersan’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu iletişim sayfasında belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Detaylı Bilgi