Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
29 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Years of Experience

2 - 8 years of experience

Department

IT

IT

Application Count

0-50 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

2 - 8 years of experience

Application Count

0-50 application

Department

IT

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION


Who we are?

With offices in Qatar, Dubai and Istanbul, we are providing services across 29 countries from Hong Kong to the UK. As a local solution provider for SWIFT systems, we also deliver a wide range of software solutions and provide facility management and data processing services to SWIFT users. We take advantage of machine learning and develop new financial crime detection techniques to drive a more efficient and more effective way of ensuring AML compliance. We are the smart option for players in the financial industry that wants to adapt to ever-increasing demands of compliance within the financial industry.

We are currently seeking aPMO Specialist’ for fast-growing and dynamic team of Fineksus

How will be your day like;

 • Create project schedules & plans
 • Control and actively influence the execution of the forecasted schedule
 • Coordinate project team and customer; Working in coordination with all teams and the customer during the project process, ensuring that the projects are carried out in accordance with the purpose, scope, and plan of the project
 • Meet with clients to take detailed ordering briefs and clarify specific requirements of each project
 • Track and manage all project related issues, project status and performance
 • Manage the scope and requirements for all stakeholders
 • Prepare of project presentations and reports
 • Periodically notify internal and external stakeholders about updated project plan and progress
 • Perform risk management to minimize project risks; Identification of risks, managing and monitoring them
 • Ensure projects are delivered on-time, within scope and within budget:Ensuring scope, cost, time, quality, and change management in the project according to the Project Management standards of the institution
 • Control, monitor and report assigned project portfolio


Professional skills and knowledge:

 • Bachelor’s degree; Preferably a graduate degree in Management Information Systems, Computer Science, Engineering, or related fields.
 • 2 to 8 years’ working experience in Finance sector, 2+ years of experience in Project Management Office
 • Advanced written and oral communication skills in Turkish and English
 • Advanced Working knowledge of Microsoft Office (Project, Excel, PowerPoint, Word, etc)
 • Interest in technology, with understanding in software development and web technologies
 • PMP certification is a plus


Supporting skills

 • High energy and motivation to work in a challenging and fast-paced environment and oriented for continious improvement of PMO
 • Strong reporting, analysis and follow up skills
 • Ability to manage multiple tasks
 • Advanced time management skills
 • Dynamic, team player, good interpersonal and coordination skills
 • Ability to learn complex new things quickly
 • Personal drive and commitment
 • Excellent interpersonal skills with a result-oriented approach
 • Have a high level of integrity, ethics and trustworthiness
 • For male candidates, military service has to be completed

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Proje Yönetim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Yönetim Uzmanı Proje Yönetim Uzmanı Maaşları Proje Yönetim Uzmanı Nasıl Olunur? Proje Yönetim Uzmanı Nedir? Proje Yönetim Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

2002 yılında kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan Fineksus; tecrübeli ve sertifikalı danışmanları, finansal dünyada ödeme işlemlerinden kara paranın engellenmesine kadar uçtan uca çözümler sunan ve müşteri odaklı servis anlayışıyla bulunduğu sektörde fark yaratan bir kuruluştur.Yüzde yüz yerli sermaye ile yoluna devam eden Fineksus; 2013 yılı itibariyle SWIFT ile iş birliğini geliştirerek bölgede 8 yeni ülkeye faaliyetlerini genişletmiş ve bölgedeki müşterilerine daha yakın hizmet vermek amacıyla GCC Bölgesi'ndeki faaliyetlerini yeni açılan Dubai Ofisi'nden yönetmeye başlamıştır. 

2002 yılında kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan Fineksus; tecrübeli ve sertifikalı danışmanları, finansal dünyada ödeme işlemlerinden kara paranın engellenmesine kadar uçtan uca çözümler sunan ve müşteri odaklı servis anlayışıyla bulunduğu sektörde fark yaratan bir kuruluştur.Yüzde yüz yerli sermaye ile yoluna devam eden Fineksus; 2013 yılı itibariyle SWIFT ile iş birliğini geliştirerek bölgede 8 yeni ülkeye faaliyetlerini genişletmiş ve bölgedeki müşterilerine daha yakın hizmet vermek amacıyla GCC Bölgesi'ndeki faaliyetlerini yeni açılan Dubai Ofisi'nden yönetmeye başlamıştır. 

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNIFineksus Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş. (“Fineksus”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Fineksus olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Fineksus ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www[Dot]fineksus[Dot]com/kvkk/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.1. KIŞISEL VERILERIN TOPLANMASI, İŞLENMESI VE İŞLEME AMAÇLARIKişisel verileriniz, Fineksus tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Fineksus’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Fineksus hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, Fineksus’u veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Fineksus’un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, Fineksus tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Fineksus tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Fineksus’un ve Fineksus’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Fineksus’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Fineksus’un insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.2. İŞLENEN KIŞISEL VERILERIN KIMLERE VE HANGI AMAÇLA AKTARILABILECEĞIToplanan kişisel verileriniz; Fineksus tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Fineksus tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Fineksus’un ve Fineksus’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Fineksus’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Fineksus’un insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.3. KIŞISEL VERI TOPLAMANIN YÖNTEMI VE HUKUKI SEBEBIKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Fineksus tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Fineksus’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. KIŞISEL VERI SAHIBININ KVK KANUNU’NUN 11. MADDESINDE SAYILAN HAKLARIKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Fineksus’a iletmeniz durumunda, Fineksus talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Fineksus tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir.5. RIZA GEREKTIRMEYEN HALLER6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda; Şirketin, kişinin açık rızası almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,• İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6. KIŞISEL VERI SAHIBININ BAŞVURU HAKKI6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Fineksus’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Fineksus’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Fineksus’a 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;• www[Dot]fineksus[Dot]com adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Teknokent Arı-2 No:4/1/702 34469 Maslak – Sarıyer adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz• 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra fineksus[At]hs03[Dot]kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.• Fineksus’a daha önce bildirilen ve Fineksus’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info[At]fineksus[Dot]com adresine iletebilirsiniz.Fineksus olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Giyim Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Proje Yönetim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Yönetim Uzmanı Proje Yönetim Uzmanı Maaşları Proje Yönetim Uzmanı Nasıl Olunur? Proje Yönetim Uzmanı Nedir? Proje Yönetim Uzmanı İş İlanları