Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

--Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

--AVM sektöründe 10 yıl iş tecrübesi olan,

--Daha önce hizmet sektöründe çalışmış ve ekip yönetmiş,

--İleri düzeyde İngilizce bilen,

--Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,

--Liderlik, ekip yönetimi, koordinasyon ve çalışanları motive etme yetkinliklerine sahip,

--Takım çalışmasına yatkın,

--İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, etkili konuşma ve ikna etme becerisi yüksek,

--Müşteri memnuniyeti, süreç iyileştirme ve verimlilik odaklı çalışan,

--Stratejik bakış açısına sahip, analitik düşünebilen ve problem çözme metotlarını uygulayıp çözümler geliştiren,

--Raporlama yönü gelişmiş ve raporlama tekniklerine hakim,

--Organizasyon yapısında ve kurum ortakları arasında koordinasyonu sağlayacak,

--Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayan,

 -Temsil yeteneği güçlü,

--Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

 

* Tüm faaliyetlerinin en mükemmel şekilde yönetimini ve idaresini sağlayacak AVM Müdürü aramaktayız.


İŞ TANIMI:

--Tüm yönetimsel alanları genel anlamda değerlendirmek ve denetlemek,?

--Şirket faaliyetlerinin yasa, işyeri güvenliği ve yönetmeliklerle uyum içerisinde olmasını sağlamak ve güvence altına almak,

--Şirket adına kiracılarla, tedarikçilerle, iş ortakları gibi üçüncü taraflarla her türlü müzakereyi yürütmek,

--Tüm süreçlerin azami ölçülebilen verimlilik, karlılık ve kurumsal prestij sağlayacak şekilde bütünleşmesini sağlamak,

--Sektörel ve teknolojik gelişmeler izlenerek verimlilik ve rekabet için gerekli yatırımları yada değişiklikleri önermek,

--Kiralama, satış ve harcamaların bütçeye göre mali ve hukuki durumları ile ilgili kıyaslamalı raporlar ve özet tabloları düzenli olarak aylık olarak ilgili departmana hazırlatılmasını sağlamak,

--Kiralama ve kiracıların metrekare ciro ve satış hacimlerini arttırıcı önlem ve stratejilerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda icraatları ve bütçenin planlanmasını ilgili departman ile yapmak,

--Reklam, tanıtım ve marka tanınırlığı açısından gerekli iş plan ve programının bütçesiyle beraber ilgili departmanla oluşturulmasını sağlamak ve iş akışını denetlemek, denetleme raporlarını paylaşmak,

--İşyeri güvenliğinin sağlanması, önleyici bakımların yapılması ve gerekli önlemlerin alınmaları hususlarında kanun, yönetmelik, uygulama ve bunlar için gerekli bütçenin harcanması ve gerekli önlemlerin derhal alınmaları konularında bu sorumlulukların kesintisiz olarak yerine getirildiğinin ve geliştiriliyor olduğunun organizasyonel anlamda sağlanması ve periyodik olarak raporlanması,

--İş akışları ve Kalite Yönetim Sistemiyle ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ilgili dokümantasyon ve verilerin sistematik hale dönüştürülmesini kontrol etmek,

--Organizasyon yapısının tam ve eksiksiz uygulanmasını, organizasyonda hiyerarşiye ve yetki sınırlarına uyulmasını sağlamak,

--Personel performanslarını belirlenecek metriklerle ölçmek, performanslarını izlemek, metrikleri sürekli geliştirmek ve raporlamak,

--Personele izin verme, yıllık izin kullanım zamanını saptama, disiplin, takdirname, ödül gibi işlemlerin yerine getirilmesinde genel müdüre destek olmak,

--Kurum stratejisine uygun olarak, operasyonel ve organizasyonel ihtiyaçlara göre insan kaynakları planlanması gerçekleştirmek,

--İnsan kaynaklarının bilgi sisteminin oluşturulması ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,?

--Kalite Yönetim Uzmanı ile Koordineli olarak çalışarak personel eğitimlerini planlamak, eğitim için gerekli kaynağı sağlamak ve gerçekleşmesinin takibini yapmak,

--Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi kurum hafızasına uzun vadede hizmet edecek şekilde ISO 9001 ve ISO 10002 standardına uygun olarak kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için ilgili birimleri desteklemek,

--Belirlenen Kalite ve Müşteri Memnuniyeti politikasını tüm çalışanlara duyurulmasını ve benimsenmesini sağlamak,?

--Tüm çalışanların Kalite ve Müşteri Memnuniyeti konusunda bilinçlendirilmesi için yapılacak eğitim ve geliştirme programlarının Kalite Yönetim Uzmanı ile oluşturulmasını sağlamak ve desteklemek,

--Firmanın tüm yönetmeliklerin oluşturulması, ilgili departmanca tüm personele duyurulmasını ve anlaşılmasını sağlamak,

--Kalite yönetim sisteminin, bu standardın şartlarını karşılamasının güvence altına alınmasını sağlamak,

--Süreçlerin istenen sonuçları ortaya çıkarmasının güvence altına alınmasını sağlamak,

--Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme için fırsatlar ile ilgili raporlamanın yapılmasını sağlamak ve takip etmek,

--Kuruluşun tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınmasını sağlamak,

--Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün güvence altına alınmasını sağlamak,

--Kuruluş içerisinde şikâyetleri ele alma süreçlerinin ve amaçlarının oluşturulmasını sağlamak,

--Şikâyetleri ele alma süreçlerinin kuruluşun şikâyetleri ele alma politikasına uygun olarak planlanmasını, tasarımlanmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

--Etkili ve verimli bir şikâyetleri ele alma süreci için ihtiyaç duyulan yönetim kaynaklarını belirlemek ve tahsis etmek,

--Şikâyetleri ele alma süreçlerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek,

--Şikâyetleri ele alma süreçlerinin müşterilere, şikâyetçilere ve uygulanabilir olduğunda, diğer doğrudan ilgili taraflara, kolayca erişilebilir bir tarzda bildirimi konusunda bilgi sağlamak,

--Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi atamak ve verilen yetki ve sorumluluklara ilave olarak yönetim temsilcisinin sorumluluklarını ve yetkisin açıkça tayin etmek,

--Her bir önemli şikâyetin üst yönetime hızlı ve etkili şekilde bildirimi için sürecin olmasını sağlamak,

--Şikâyetleri ele alma süreçlerini etkili bir şekilde sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi güvence altına almak için periyodik olarak gözden geçirmek.

 

 

      

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri