Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Maltepe)

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama

Başvuru Sayısı

105 başvuru

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

105 başvuru

Departman

Dijital Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Build your future with Sovos.

If you are looking for an opportunity where career-minded professionals can achieve success while bringing their best and whole selves to work each day, Sovos may be the company you have been looking for. Employees at Sovos operate on the leading edge of digital technology while working to improve lives and the communities in which we live and work. When we say Solve Tax for Good, we mean For Good in every sense of the word. Our organizational commitment is to provide a place where employees can thrive and progress in their careers while having the support behind them that only a global company can offer.

Sound like this might be the opportunity you have been looking for?

Take a look at our career posting below.  Don’t check all the boxes? Apply anyway!  We are focused on hiring the right people, not the “right” resume.

It’s not about what you have done somewhere else, it’s all about what you are capable of doing here.


More specifically, you will:

 • Manage corporate Web properties to support the company's business objectives, including brand awareness, demand generation and sales acceleration.
 • Design and develop digital and print assets, including webpages, infographics, videos, event materials and sales materials
 • Develop and optimize buyer-centric Website navigation
 • Manage third party freelancers and agencies to augment internal team with design, copy and development resources
 • Use digital metrics (e.g. site traffic, visitor paths, conversion rates) to optimize online marketing spend
 • Test the performance of landing pages, educational content and demand content, change and improve the designs when needed to optimize marketing programs
 • Coordinate with corporate marketing, demand generation, product marketing and content marketing to align online activity with broader campaign initiatives
 • Analyze inbound results in terms of ROI and success criteria (attraction, engagement, qualification, acceleration)
 • Follow the inbound lead goals and measure results
 • Track media spend and search against performance metrics to optimize results

What Does Sovos Offer You?

The tools to enhance your life - because we want you to enjoy your life outside of work and inside!

 • Mentoring Programs
 • Management Bootcamps and Development Trainings
 • Yearly performance reviews where compensation and performance are assessed and rewarded generously
 • Clear paths for growth within our roles (but we know that career development can be like a spider web, not a ladder - we give you the tools to move outside of your career as well!
 • Generous time off and benefits

Sovos is an equal opportunity employer committed to providing an environment that celebrates diversity and where equal employment opportunities are available to all applicants and employees.  We do not discriminate against race, color, religions, national origin, age, sex, marital status, physical or mental disability, veteran status, gender identity, sexual orientation, or any other characteristic provided by law.  At Sovos, all employees are encouraged to bring their whole selves to work.

Company Background

Sovos was built to solve the complexities of thedigital transformation of tax, with complete, connected offerings for tax determination, continuous transaction controls, tax reporting and more. Sovos customers include half the Fortune 500, as well as businesses of every size operating in more than 70 countries. The company’s SaaS products and proprietary Sovos S1 Platform integrate with a wide variety of business applications and government compliance processes. Sovos has employees throughout the Americas and Europe, and is owned by Hg and TA Associates. 

Aday Kriterleri

3 - 15 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Dijital Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanı Dijital Pazarlama Uzmanı Maaşları Dijital Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir? Dijital Pazarlama Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

SOVOS FORİBA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak F.I.T.Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri San. ve Tic. A.Ş. (‘’Foriba’’ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki SebepleriSovos Foriba, kişisel verileri doğrudan çalışan adaylarının kendisinden, çevrimiçi CV paylaşım anlarından (Kariyer.net vb.), çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirildiği süre kapsamında mülakat ve e-posta, posta, CCTV, fax ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, istihdam sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:• Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: CV’nizde yer alan ve bizle paylaştığınız özel nitelikli kişisel verilerin ilgili sürelerce muhafaza edilmesi),• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: İşe başlayacağınız zaman işe giriş bildirimlerinizin ilgili resmi kurumlara bildirilmesi),• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması,• Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaati.3. Veri Kategorileri ve Örnek Veri TürleriÇalışan Adayı Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Pasaport Numarasıİletişim Bilgisi Adres, E-posta, Telefon, Cep TelefonuFinansal BilgiBanka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi, IBAN Numarası, Ödeme BilgileriÇalışan Bilgisiİş Başlama / Bitiş Tarihi, Departman, Unvan, Bordro Bilgileri, İzin Durumu, Ücret Bilgileri, Atama BilgileriÖzlük ve Meslek BilgisiSigorta Bilgisi, Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Askerlik Durumu, Geçmiş, İşe Giriş / Çıkış Kayıtları, Performans Değerlendirmeleri, AGİ Bilgileri, Emeklilik Bilgisi, ReferanslarHukuki İşlem ve Uyum BilgisiSözleşme, Dava DosyalarıÖzel Nitelikli Kişisel VeriKan Grubu, Engellilik Durumu, Sabıka Kayıtları, Sağlık Raporu4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiYukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:• İş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde başvuru ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi; Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi; Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası 5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan çalışan adayı kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği örnek olarak aşağıda belirtilmiştir:Çalışan AdayıŞirketin iç ve dış denetimlerden geçmesi sırasında kişisel verilerin denetimci ile paylaşılması, personel işe giriş ve çıkış bilgilerinin yasal zorunluluklar nedeniyle karakol ve SGK ile paylaşılması vb.6. Kişisel Verilerin Saklanma SüreleriKişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza edilmekte olup bu azami süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:Veri Tipi: Çalışan Adaylarına İlişkin Kimlik, İletişim ve Özlük VerileriSaklama Süresi: Eğer aday işe alınırsa, aday ile sözleşmesel ilişki sona erdikten itibaren 10 yılHukuki Dayanağı: 4857 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı KanunVeri Tipi: İş Başvurusu Sırasında Alınan CV ve Özlük Bilgileri (Başvurusu Olumsuz Sonuçlanan Adaylar için)Saklama Süresi: Aday işe alınmazsa ilgili pozisyon kapandıktan sonra 1 yıl Hukuki Dayanağı: Geçmişte Başvuran Adaylar ile Yeni Pozisyonlar Hakkında İletişime GeçilmesiVeri Tipi: Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm KayıtlarSaklama Süresi: 10 yılHukuki Dayanağı: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu7. Veri Güvenliği TedbirleriSovos Foriba tarafından alınan başlıca güvenlik tedbirleri örnek olarak aşağıda belirtilmiştir:● Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.● Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.● Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.● Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.●Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.●Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.●Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.●İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.●Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.●Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.●Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.●Üçüncü taraf yüklenicilerle gizlilik sözleşmeleri akdedilmektedir.8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Foriba Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “İletişim Formu” ve Sovos Foriba resmi e-mail adresi ik@foriba com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.SOVOS FORİBAÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİElektronik Ortamda Kullanılabilecek Versiyon Sovos Foriba tarafından; Sovos Foriba Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne dayanarak insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, işe uygunluğumun ve yetkinliğimin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Şirket tarafından yürütülen insan kaynakları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası gibi amaçlarla Sovos Foriba’ya sağladığım sağlık bilgilerimin, ceza mahkumiyet bilgisi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği gibi bilgiler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini ve yurt dışında bulunan iş ortaklarınızla, hissedarlarınızla, tedarikçilerinizle ve referans olarak belirttiğim kişilerle, hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.Çalışan Adayının:Adı SoyadıTarihİmzasıREFERANS TAAHHÜDÜReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerinin Sovos Foriba ile paylaşılabilmesine yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/kendilerinden gerekli izinlerin alındığını taahhüt ederim. Bu doğrultuda referans olarak gösterdiğim kişileri eksiksiz olarak bilgilendireceğimi beyan ederim. Ayrıca referans olarak gösterdiğim kişilerin benimle ilgili verdikleri tüm bilgilerin Sovos Foriba tarafından işlenmesine izin veriyorum.Ad Soyad:Tarih:İmza:

Detaylı Bilgi

Dijital Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanı Dijital Pazarlama Uzmanı Maaşları Dijital Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir? Dijital Pazarlama Uzmanı İş İlanları