Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Mekanik Bakım Teknisyeni/Sancaktepe

FPS TURKEY AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Sancaktepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

74 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

74 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İstanbul Sancaktepe'de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda Mekanik Bakım Bölümü’nde görevlendirilecek;

  • Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu, Metal İşleri, Motor, Tesviye veya Mekanik Bölümlerinden mezun ya da Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlediği yetkili kuruluşlardan birisinden alınan Yeterlilik Belgesi'ne sahip olan,
  • Pnömatik ve mekanik sistemlerini bilen,
  • Mekanik tesisat bakımı ve onarımı tecrübesi olan,
  • Rulman, kaplin, yağ, kayış, kasnak, redüktör türleri konusunda araştırma bilgisine sahip,
  • İş odaklı çalışma prensibine sahip,
  • İnsan ilişkileri güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
  • Askerlik görevini tamamlamış,
  • Arıza bakımlarını inceleyecek ve sorunu çözerek makine veya teçhizatı çalışır halde teslim edecek,
  • Periyodik bakım faaliyetlerini gerçekleştirecek,
  • Yoğun iş temposuna uyabilecek ve vardiyalı çalışabilecek Mekanik Bakım Teknisyenleri arıyoruz.

Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Lise(Mezun)
Yapıldı

Mekanik Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Bakım Teknisyeni Mekanik Bakım Teknisyeni Maaşları Mekanik Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Teknisyeni Nedir? Mekanik Bakım Teknisyeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİİşbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu FPS Turkey Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket “veya “FPS”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.1. Veri SorumlusuKişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu “Fatih Mah. Fabrika Caddesi, No : 10 34885 Sancaktepe , İstanbul” adresinde faaliyet gösteren FPS tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebepleriÜretim, ithalat, ihracat, satın alma, depolama ve yönetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler ilgili süreçlerinde kullanılmak adına, Şirket faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında, iş birimlerinin çalışmaları, FPS ticari ve sosyal politikalarının düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi yer almaktadır.Şirketimizde çalışmak için yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; iş başvurunuzun alınması, özgeçmişinizin incelenmesi, ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım AmacıVeriler, ana faaliyet alanları kapsamında, Kanun’a uygun olarak iştiraklere, iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz asıl faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Şirket içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru YollarıKanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bizlere yönlendirebilirsiniz6698 Sayılı Kanun kapsamında Şirketimizle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “Fatih Mah. Fabrika Caddesi, No: 10 34885 Sancaktepe , İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya noter kanalıyla ulaştırabilir veya unsaambalaj@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.6. Veri İşleme Sürecine İlişkin HaklarınızYukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Mekanik Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Bakım Teknisyeni Mekanik Bakım Teknisyeni Maaşları Mekanik Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Teknisyeni Nedir? Mekanik Bakım Teknisyeni İş İlanları