Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Asya)
10 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

205 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

205 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

FRITERM 1979 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ticari soğutma, Endüstriyel Soğutma ve İklimlendirme sektöründe projelendirme, imalat, taahhüt ve satış faaliyetleri ile gelişimini sürdürmüştür. 

 Süreç içinde kanatlı borulu ısı eşanjörlerinde uzmanlaşmış olup İklimlendirme; Endüstriyel Soğutma; Enerji ve Proses Soğutma sektörüne yönelik hemen her türlü kanatlı borulu ısı değiştiriciyi kendi özgün yazılımını kullanarak tasarlamakta ve üretmektedir.

 Halen İstanbul Tuzla’ da 13.000 m² ve Kocaeli Dilovası’nda 38.000 m² olmak üzere toplam 51.000 m2 kapalı alana sahip iki üretim tesisi, AR&GE Merkezi, Friterm Akademi; 246 yetkin personeli, modern makina ve donanımı ile FRİTERM sektördeki öncü tedarikçi rolünü pekiştirmiştir.

 FRİTERM ISO 9001-2015; Çevre Yönetim Sistemi ve ISG Yönetimini de içeren Entegre Yönetim Sistemine ayrıca Ürün Performans sertifikaları ile Avrupa ve C.I.S. Ülkeleri Uyumluluk sertifikalarına (CE; EAC) sahiptir.

 Doğaya Dost Sanayi ilkesi ile uyum içinde çalışmasını sürdüren FRİTERM Dilovası Ana Üretim Tesisinde çevreye azami özen gösterilerek, güneş vb. doğal kaynaklardan enerji elde edecek şekilde yeşil bina standartlarında inşa edilmiş ve BREEAM Very Good seviyesinde sertifikalanmıştır. 


İŞ TANIMI


Firmamızın ArGe Departmanında çalışacak,  yazılım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi, üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri veya Elektrik-Elektronik Bölümlerinden mezun Yazılım Mühendisi alınacaktır. Adayların aşağıdaki özelliklere uygun olması beklenmektedir:GENEL NİTELİKLER


  •   Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik                        veya Makina Mühendisliği)
  •    C# ve Java programlama dillerine hakim.
  •    NET ve WEB tabanlı yazılım platformlarında tecrübeli
  •   Takım çalışmasına yatkın
  •   Proje yönetimi konularında beceri sahibi.
  •   Kendini ve yaptığı işi geliştirmeye istekli.    
  •   Motivasyonu yüksek
Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Friterm Termik Cihazlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Friterm”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, kişisel verilerin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerin alınması ve gerekli sistemsel erişim ve veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontrollerin uygulanmasını sağlamaktadır. Bu aydınlatma metni Friterm’e iş başvurusunda bulunanlar, Friterm ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulanmak amacıyla web sitesini kullanan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, taşeron ve taşeron çalışanları, Friterm iş ortakları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.TANIMLARKişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemidir.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİFriterm, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunun 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, sınırlı ve ölçülü, işlendikleri amaçla bağlantılı ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun hareket etmektedir.FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA KANALLARIFriterm ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.• Friterm’e ait web sitesinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması sağlayan çerezler (cookie), web sitesi içerisinde staj/tez başvuru formları, iş başvuru formu kullanılarak veri sahibinin kendisi tarafından beyan edilen kimlik, iletişim, eğitim/mesleki deneyim bilgileri ile sağlık verileri ve ürün talep- servis destek formları aracılığı ile veri sahibinin kendisi tarafından beyan edilen kimlik ve iletişim bilgileri• Etkin bir müşteri hizmeti sunulabilmesi ve dilek, öneri ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi için amacıyla veri sahibinin kendisinden sözlü olarak alınan kimlik ve iletişim bilgileri,• Friterm tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik gibi faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılar ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının web sitesi, blog, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden, Friterm çalışanlarından ve sosyal medya da dâhil olmak üzere her türlü basın yayın faaliyeti içinde bulunan medya kuruluşlarından gerek matbu evraklarla, gerek sözlü gerekse elektronik formatta beyan ettikleri kimlik, iletişim ve görsel verileri,• Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslim veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü kişisel veri ile insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, üye olunan sivil toplum kuruluşları, sendika ve dernek bilgileri, referans bilgileri,• Geçmişte Friterm’de çalışan kişilerin kendilerinden temin edilen ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği temel iletişim ve kimlik bilgisi, finansal bilgileri, sendikal bilgiler, seyahat ve harcama bilgileri, geçmiş iş deneyimi bilgileri, aile yakınları bilgisi ile sağlık bilgileri • Friterm ile arasında sözleşme bulunan ve bu sözleşme ifası gereği tedarikçi, taşeron, bayi ve iş ortaklarının temsilcilerinin temel iletişim bilgileri ile taşeron çalışanlarına ait kimlik, sağlık, finansal, eğitim, yetkinlik, ceza mahkûmiyeti, iletişim ve aile yakını bilgileri, • Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden Friterm ürünlerini kullanan müşteri ile Friterm ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri,Yukarıda tanımlanan ilkeler doğrultusunda işlenmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel veriler, Friterm tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:Web sitesini ziyaret edenlerin; • Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi,• İnternet sitelerinin güvenliğinin sağlanması,Çalışan adaylarının ve ilgili referansların;• Açık iş pozisyonları için uygun adayın belirlenebilmesi, • Adayların referans kontrolünün yapılabilmesi,• İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin yürütülmesi, Müşterilerin/İş Ortaklarının/Tüketicilerin;• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• Sosyal sorumluluk ve seminer, etkinlik ve organizasyonlarda sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,• Hediye veya promosyon verilmesi, • Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması,• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,Tedarikçilerin/Taşeronların ve çalışanlarının;• Tedarikçilere/taşeronlara ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,• Organizasyonların düzenlenmesi, tedarikçilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması• Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,• Friterm’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması ve sözleşme yönetiminin yürütülmesi,KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI Friterm’in yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.• Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla Friterm bünyesindeki iş birimleri ile• Friterm bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile• İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile• Hukuk ve uyum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için hukuk müşaviri ile • Ödemeler ve faturalandırma süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ödeme firması, vergi dairesi, bankalar, denetim firmaları ve kamu otoriteleriyle,• Taleplerin/şikâyet/önerilerin değerlendirilebilmesi, Friterm web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve Friterm namına hizmet veren üçüncü taraflar ile• Sosyal medya hesaplarının yönetilebilmesi amacıyla ajanslar ile• Sektörel istihdamın iyileştirilebilmesi amacıyla dernek, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile• Araştırma geliştirme faaliyetlerinin yönetilebilmesi ve yasal gerekliliklerin yerine getirilebilmesi amacıyla üniversiteler ve danışmanlık firmaları ile• İş devirleri sırasında şirket varlıkları yan kuruluşlar veya yeni iş alanları alım satımında kişisel verilerin ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.• Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.o İlgili bir yasanın gerektirdiğinin iyi niyetine inanıldığında,o Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine;o Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için;o Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için;o Acil bir duruma cevap vermek için; o Friterm ‘e ait web siteleri, Friterm veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASIFriterm, işbu bildirimde açıklanan amaçlar çerçevesinde, yurt dışı veri aktarımı yapabilmektedir ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucular ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. Kişisel Veriler, sadece KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınmaktadır.İşlenme, depolanma, idare veya işbu bildirimde belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla işbu bildirimin ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınır.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİKişisel veriler Friterm bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu bildirimde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, Friterm tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİFriterm Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun’un 12. Maddesi gereğince kişisel verilerin yetkisiz kişilerce işlenmesi ve erişilmesini engellemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda bilgi güvenliği kontrolleri kişisel verilerin korunması kapsamında da temel alınmakta ve işletilmektedir.Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına Friterm’in faaliyet gösterdiği tüm yerleşkelerinde fiziksel ve çevresel güvenlik çerçevesinde kontrollerin iyileştirilmesi sağlanmakta, çalışan ve tedarikçilerin kişisel verilerin korunması hususunda görev ve sorumluluklarının konu edindiği farkındalık programları hazırlanmaktadır. İdari yöntemlerle birlikte teknik güvenlik kontrollerinin uygulanması konusuna da önem verilmektedir. Bu kapsamda her türlü erişim için yetki ve onay mekanizmaları kurulmakta, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınması sağlanmakta, sistemlerde oluşabilecek zafiyetlerin belirlenebilmesi için periyodik denetimler yapılmakta, verilerin aktarımı sırasında yetkisiz erişimini engellemek üzere kriptografik yöntemler kullanılmakta, yaşanabilecek olan güvenlik olayları için risk analizleri gerçekleştirilmekte ve meydana gelen güvenlik olayları kayıt altına alınarak çözümlenmektedir.KVKK ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİNİN HAKLARIKişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Friterm üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme,• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Veri sahiplerinin yukarıda listelenmiş olan haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, Friterm'in web sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulmuş halini;• Aşağıda yer alan adrese noter kanalı aracılığıyla başvurarak, • Aşağıda adresleri bulunan yerleşkelere kimlik ibrazı ile bizzat başvuru yaparak,Başvuru yapmaları gerekmektedir. Friterm, veri sahiplerinden gelecek olan bu talepleri, en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek geri dönüş sağlayacak olmakla birlikte, bu geri dönüşler yazılı veyahut ta elektronik ortamda olmak suretiyle çeşitlilik gösterebilecektir.Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri:FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sok. No:10 X-12 Özel Parsel Tuzla İstanbulTelefon: 0216 394 12 82

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları