Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Material and Logistics Specialist

Ganioğulları Ltd. Şti.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya), Gaziantep, İzmir, Konya, Niğde, Sakarya(Adapazarı), Zonguldak
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Periodical

Years of Experience

More than 2 years of experience

Department

Logistics

Logistics

Application Count

113 application

Job Type

Periodical

Years of Experience

More than 2 years of experience

Application Count

113 application

Department

Logistics

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We need a Material and logistics specialist for global companies in the Wind, Solar, Oil and Gas Industrials that we are consulting.Duration During the Project 

The Role


•Tracking domestic and international purchase orders in the system

•Periodically follow up and control the urgent materials

•Keeping stock levels at optimum levels

•Working in coordination with the project team during the commissioning of new products

•Experienced and talented who is capable of managing all logistics organization.

•Experienced in Power Plant Projects.

 

The Requirements

•Strong communication skills and prone to teamwork

•Core competency includes excellent communication and time management, establish and manage, laydown areas, warehousing, and handling during construction.

•Graduated from related engineering departments of universities.

•Have a good level of English

•Strong communication skill and prone to teamwork

•Skilled at properly allocating personnel to work areas commensurate with their strengths and aptitudes. 

•Has an ability to decrease the cost of logistic like demurrage, detention cost in the ports with well Organized transportation, laydown and warehouse management.

•Ability to make a decision under pressure.
Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)

Malzeme Lojistik Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Malzeme Lojistik Şefi Malzeme Lojistik Şefi Maaşları Malzeme Lojistik Şefi Nasıl Olunur? Malzeme Lojistik Şefi Nedir? Malzeme Lojistik Şefi İş İlanları
Ganioğulları Ltd. Şti.

IT Machinery and Equipment / Energy 1+

Şirketin Aydınlatma Metni

Bir taraftan ÇAMLICA MAH. ANADOLU BLV. NO: 20 J İÇ KAPI NO: 3 YENİMAHALLE/ ANKARA adresinde mukim GANİOĞULLARI MAK. KİMBİL.TEM.HİZ.TUR.TAŞ.İNŞ.SA.VE TİC. LTD. ŞTİ. , (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş MerkeziNo:5/7-8 Kat:3 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (Kısaca Kariyer.Netolarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.Müşteri ile Kariyer.net ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.İşbu Ek Proktol kapsamında Müşteri’ nin,kişisel verilerini Kariyer.net Sistemleri üzerinden veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğiKariyer.net internet sitesi ve /veya Hrvenue.com internet sitesi üyesi ilgili kişileri;Müşteri’ nin 11.11.2021 tarihinde Kariyer.net ile arasında elektronik olarak onaylanmış olan Kariyer.net Sistem ÜyelikSözleşmesi ve bununla ilintili ek sözleşmelerini;Müşteri’nin veri işleme faaliyetleri konusunda bilgi verici nitelikte olan ve içeriği Kanun’da düzenlenmiş olan ve sadece“Çalışan Adayı” ilgili kişi kategorisine dair veri işleme koşullarını açıklayan Müşteri tarafından hazırlanan metni;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu;Müşteri’nin istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla ilan yayımlamak, Aday bilgilerine ulaşmak, adayın görsel ve işitsel verilerininişlendiği online mülakat kurgularını gerçekleştirmek gibi Ana Sözleşme ve ek protokollerle sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmakamacıyla kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptığı Kariyer.net360 ve/veya “firma.hrvenue.com” internet sitesinden eriştiği sistemleri;Kariyer.net bünyesindeki veri işleme faaliyetleri esnasında Kariyer.net tarafından yapılan geliştirmelere bağlı olarak AydınlatmaMetni’nin ilgili kişilere iletileceği online veri erişim kanallarını;Müşteri’nin kendisine ait Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni yükleyebileceği yazılımı;10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmş olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde UyulacakUsul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i;İşbu Ek Protokol’e konu hizmet kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen Müşteri’ yi;İşbu Ek Protokol’ e konu hizmet kapsamında Müşteri’nin Kariyer.net Sistemleri üzerinden kişisel verilerine eriştiği adaylarlasınırlı kalmak üzere Müşteri’nin aydınlatma yükümlülüğünü sözleşme koşullarında belirtilen kapsamla sınırlı kalacak biçimde yerinegetirebileceği alanı sağlayan Kariyer.net’i;ifade eder.Müşteri, 11.11.2021 tarihli Ana Sözleşme’ye ve sözleşme süresince geçerli olacak diğer ek protokoller/sözleşmelere istinaden Kariyer.netüyesi Adayların kişisel verilerini, istihdam amaçlı işlemek üzere Kariyer.net Sistemleri üzerinden elde etmektedir. Bu kapsamda,Tebliğ’in 6.maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Müşteri’nin Veri Sorumlusu sıfatıyla ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü doğmaktadır. İşbu Ek Protokolünkonusu, Müşteri’nin Kariyer.net Sistemleri üzerinde gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetleri ile edindiği Adaylara ait kişisel verilerle ilgiliKanun ve Tebliğ’e uygun olarak oluşturduğu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin metinlerinin platformda yayınlanmasını sağlayacak modülkapsamında tarafların hak ve sorumluluklarının düzenlenmesidir.Herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına, bu sözleşme kapsamıhiçbir koşulda Müşteri’nin aydınlatma yükümlülüğüne istinaden Açık Rıza almasını ve bunu gerektiren hallerde gerçekleştirilmesi gerekenişlemleri kapsamamaktadır.Š 4.1.Müşteri’ye, işbu Ek Protokol ile Ek Protokol’ün 3. Maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıylaKariyer.net tarafından Platform’da gerekli alan sağlanacaktır. Bu kapsamda, Kariyer.net 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcıdır.Š 4.2.Müşteri, Kariyer.net üzerinden kişisel verilerini edindiği Adayları, kendi veri işleme faaliyetleri için bilgilendirmek ve Kanun veilgili mevzuata uygun olacak şekilde aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nikendisi hazırlayacaktır. Aydınlatma Metni,kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptığı Sistem’ in içerisinde metin için tasarlanmış olanalana Müşteri tarafından, veya müşterinin kayıt altına alınan sözlü veya yazılı olarak ilettiği talimatlarına istinaden Kariyer.nettarafından eklenecektir. Çalışan Adayı Aydınlatma Metni en fazla 32.000 (otuziki bin) karakter içeren ve Kariyer.net dışında başkasitelere aktif yönlendirme bağlantıları bulunmayan, görsel ve işitsel veri içermeyen, salt bir metin olarak sisteme yüklenecektir.Müşteri, Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin içeriğinin Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmasından bizzat Müşteri sorumludur ve buhususta Kariyer.net’in Müşteri’ye veya üçüncü kişilere veya kurumlara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Müşteri, buhususta Kariyer.net’ten herhangi bir talepte bulunamaz.Š 4.3.Kariyer.net, Müşteri tarafından veya Müşteri’nin kayıt altına alınan sözlü veya yazılı olarak ilettiği talimatlarına istinadenKariyernet tarafından modül aracılığıyla Sistem’e eklenmiş olan Aydınlatma Metni’ni en geç 6 saat içerisinde, geliştirmenin devredeKARİYER.NET AYDINLATMA METNİ YÖNETİM MODÜLÜ PROTOKOLÜMADDE 1. TARAFLARMADDE 2. TANIMLARAday;Ana Sözleşme;Aydınlatma Metni;Kanun;Sistem;Platform;Modül;Tebliğ;Veri sorumlusu;Hizmet sunan;MADDE 3. KONUMADDE 4. UYGULAMAolduğu Platform’ larında devreye alacaktır.Š 4.4.Söz konusu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni, Platform’da Müşteri’nin yayımladığı iş ilanının altında, ayrı bir bölmede, işbaşvurusu öncesinde Adaylar tarafından görüntülenebilecek halde yayımlanacaktır.Š 4.5.Müşteri ihtiyaç duyduğu takdirde, Kariyer.net Platform’u üzerinden yayımlanan Aydınlatma Metni’ni Sistem üzerindegüncelleyebilecektir. Bu kapsamda, güncelleme devreye girdikten sonra Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin sadece güncellenenversiyonu devrede olacaktır. Yeni metnin devreye alınma süresi için Madde 4.4.’ de belirtilen haller saklı kalmak üzere, Müşteriningüncellediği yeni aydınlatma metni devreye girene kadar, güncellenmemiş hali devrede kalacaktır.Š 4.6 İşbu Ek Protokol’ün kapsamı, Kariyer.net internet sitesi ve/veya Hrvenue.com internet sitesi üzerinde Müşteri tarafındanhazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin yayımlanması için yer sağlanması ile sınırlı olup Kariyer.net işbu sözleşmekapsamında ilgili Aydınlatma Metni hakkında verisi işlenen İlgili Kişiler tarafından bilgi edinilip edinilmediği, Müşteri’ninaydınlatma yükümlülüğünü yasal düzenlemelere uygun bir biçimde yerine getirip getirmediği ve sair hususlarda herhangi bir işlemkaydı ve sair herhangi bir kayıt bilgisi aktarmamaktadır. Müşteri, Kariyer.net’ten bu kapsamda herhangi bir talebte bulunamaz.Aydınlatma Yükümlülüğü’nün Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirildiğinin ispatına ilişkin tüm yükümlülük vesorumluluk veri sorumlusu olan Müşteri’ye aittir.Š 4.7.Kariyer.net işbu hizmet kapsamında, Müşteri’nin ilanının yayımlandığı sayfada gerekli alanın sağlanmasından ve ilan yayınsüresi boyunca, Müşteri tarafından sisteme yüklenmiş ise Sistem’deki en güncel haliyle Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ningeliştirmenin devrede olduğu Platformlarda adaylara gösterilmesinden sorumludur. Müşteri, Çalışan Adayı Aydınlatma Metni veiçeriği ile ilgili Kariyer.net’ in herhangi bir yetkisi, kontrolü ve sorumluluğunun bulunmadığını; ancak söz konusu metin ile ilgiliüçüncü kişilerden veya adli veya idari mercilerden gelen talep veya şikayetlerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin Kariyer.nettarafından tek taraflı olarak alınabileceğini kabul ve beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, ilgili adaylar ve/veya idari veya cezaiyaptırım yetkisini haiz merciler tarafından Müşteri’nin hazırladığı içerik ve veri işleme faaliyetleri konusunda Kariyer.net’e iletilecekzarar, ziyan, tazminat dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü talepten kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden Müşterikusuru oranında sorumlu olacak ve Kariyer.net’ i adli veya idari merci kararları doğrultusunda tazmin edecektir. Yetkili merciilerceispatlandığı taktirde, Müşterinin kusuru veya ihmali olmadan Kariyer.net’in sistemlerinden kaynaklandığı tespit edilen aksaklıklariçin bu madde geçerli olmayacaktır.Š 4.8. Müşteri’nin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin içeriğine istinaden, Kariyer.net’ e ilgili adaylardan herhangi bir talep iletilmesihalinde, Kariyer.net ilgili talebin niteliğine göre, talebi en kısa süre içerisinde ancak her halükarda 5 (beş) iş günü içerisindeMüşteri’ye yazılı olarak bildirecektir. Bu kapsamda Kariyer.net, sadece adayın ve aday talebinin Müşteri’ye yönlendirilmesi vetalebin Müşteri’ye iletilmesinden sorumlu olup başkaca herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.Š 5.1.İşbu Ek Protokol, Taraflar arasındaki 11.11.2021 elektronik olarak onay tarihli “Kariyer.Net Sistem Üyelik Sözleşmesi”ne ekolarak ve onun ayrılmaz bir parçası olarak elektronik olarak onaylanmıştır.Š 5.2.İşbu Ek Protokolde düzenlenmeyen herhangi bir hususta Sözleşme hükümleri Taraflar açısından aynen yürürlükte kalmayadevam edecektir.Š 5.3.İşbu Ek Protokol 5 (beş) ana maddeden oluşmaktadır ve Taraflar Protokol için tam bir mutabakat sağlamışlardır.TARAFLAR26.08.2022MADDE 5. MÜŞTEREK HÜKÜMLERKARİYER.NET ELEKTRONİK YAYINCILIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.GANİOĞULLARI MAK. KİMBİL. TEM.HİZ.TUR.TAŞ.İNŞ.SA.VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Malzeme Lojistik Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Malzeme Lojistik Şefi Malzeme Lojistik Şefi Maaşları Malzeme Lojistik Şefi Nasıl Olunur? Malzeme Lojistik Şefi Nedir? Malzeme Lojistik Şefi İş İlanları