Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana, Mersin(Tarsus)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

359 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

359 başvuru

Departman

Mühendislik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Süs Bitki yetiştiriciliği yapan firmamızda görevlendirilmek üzere “Mühendis” arayışımız bulunmaktadır. • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun,
 • En az 3 yıl tecrübeli,
 • İyi derecede MS Office programları bilgisine sahip,
 • İleri derecede İngilizce bilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü ve temsil yeteneği kuvvetli,
 • Üretim, Planlama, Stok Yönetimi süreçlerinde deneyimli,
 • Proje takibi, süreç ve sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, sorumluluk bilinci yüksek, takım ruhu bilincine sahip,
 • Düzenli raporlama alışkanlığı olan dokümantasyona önem veren,
 • Planlama ve organizasyon becerisi yüksek, veri analizi ve raporlamada deneyimli,
 • Üretim planlama ve kaynakların en verimli şekilde kullanımı konusunda deneyimli, 
 • Adana veya Tarsus’ta ikamet eden veya edebilecek olan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Ziraat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisi Nedir? Ziraat Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Garden & Koala San. Tic. ve Ltd. 1987 yılında Adana'da kuruldu. 27 yıldır iç ve dış mekan saksılı süs bitkisi üretimi yapmaktadır. Bu sektörde her zaman yenilikçi bakış açısıyla çalışmalarını sürekli yenileyen G&K, her zaman konumunda öncü ve lider olmayı ilke edinmiş bir şirkettir.

Garden & Koala San. Tic. ve Ltd. 1987 yılında Adana'da kuruldu. 27 yıldır iç ve dış mekan saksılı süs bitkisi üretimi yapmaktadır. Bu sektörde her zaman yenilikçi bakış açısıyla çalışmalarını sürekli yenileyen G&K, her zaman konumunda öncü ve lider olmayı ilke edinmiş bir şirkettir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

GARDEN VE KOALA PEYZAJ PLANLAMA ÇİÇEKÇİLİK FİDANCILIK İNŞAAT METAL İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİA) VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ KİMLİK BİLGİLERİ NEDİR?1.VERİ SORUMLUSUGarden ve Koala Peyzaj Planlama Çiçekçilik Fidancılık İnşaat Metal İşleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“VERİ SORUMLUSU”) olarak kişisel verilerinizin gizliliği, güvenliği, hukuka uygun şekilde işlenmesini, temel hak ve özgürlüklerinizin güvence altına alınmasına ilişkin Anayasal haklarınıza azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanununa uygun olarak ve KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemin amacı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.6698 sayılı KVKK gereğince her türlü kişisel verilerinizi (kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, kılık ve kıyafet, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veri, SGK numarası, adres, imza bilgisi, taşıt plakası, e-mail adresi, güvenlik kamerası kayıtları) içeren her türlü bilgi ve belge Garden ve Koala Peyzaj Planlama Çiçekçilik Fidancılık İnşaat Metal İşleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı KVKK ve işbu kanunun atıfta bulunduğu ilgili kanun ve mevzuatlardaki düzenlemelere uygun olarak işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetler, devam ettirebilmek açısından depolanıp muhafaza edilmektedir, üçüncü kişilere aktarılabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirilebilmektedir. Garden ve Koala Peyzaj Planlama Çiçekçilik Fidancılık İnşaat Metal İşleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak tüm bu kapsamda ilgili kanun ve mevzuat gereğince işlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?Kişisel verileriniz gerekli süreçlerde kullanılmak üzere, tüm bilgi ve belgeler, ilgili tüm kanun ve yönetmelikler gereğince faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, ticari verilerin korunabilmesi ve denetlenebilmesi, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması, elektronik ortamda yer alan e-postalar, işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, hukuki ve mali işler ve benzeri ticaret ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları, muhasebe politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.hilinde işlenmektedir.C) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?Kişisel verileriniz, Garden ve Koala Peyzaj Planlama Çiçekçilik Fidancılık İnşaat Metal İşleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. faaliyetleri çerçevesinde amaçların yerine getirilmesi, strateji belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortakları, iş ortakları ve bağlı ortaklıklar, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, hukuk, mali ve vergi danışmanları ile diğer danışmanlar, denetçiler, kuruluş veya şahıslar, SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan tüm kamu kurum ve kuruluşları Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlar ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.Ç) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışması gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.D) 11. MADDEDE SAYILAN DİĞER HAKLARINIZ NELERDİR?Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin yazılı talebinizi, yenice mh. Cemal gürsel blv. No:152/a Tarsus Mersin adresine ıslak imzalı olarak veya info@gardenkola.com.tr adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz. Tarafımıza yazılı olarak başvurunuzdan itibaren en geç otuz gün içerisinde başvurunuz cevaplandırılacaktır. İşlem, ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep hakkımız saklıdır.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Ziraat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisi Nedir? Ziraat Mühendisi İş İlanları