Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa, İstanbul(Avr.), İzmir, İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Departman

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme

Başvuru Sayısı

144 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

144 başvuru

Departman

Gayrimenkul Değerleme

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Türkiye'nin İlk Lisanlı Gayrimenkul Değerleme Şirketi GEDAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş (T.C ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOKİ İŞTİRAKİDİR.) 

  Başvuru Şartları;

  • SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip, en az 1 yıllık tecrübe şartını sağlayan,
  • Fakültelerin mimarlık, mühendislik ve ya İİBF bölümünden mezun, 
  • Aktif araç kullanabilen, şehir dışı seyahat engeli olmayan, 
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, 
  • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,

  Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve Uzman Yardımcısı (EKSPER) çalışma arkadaşları aranmaktadır. 

  Home Ofis çalışması kabul edilmeyecektir

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Tecilli

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nedir? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki olan Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. 1994 yılından beri Özel sektör ve Kamu Kuruluşları için her türlü taşınır ve taşınmaz malların (konut, arsa, bina, plaza, otel, fabrika, sanayi tesisi, makina vb.) değerlemesi ile gayrimenkul geliştirme, projeksiyon ve fizibilite çalışmalarını yapmaktadır. 1998 yılında tebliğ şartlarını yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınan ilk değerleme şirketidir. Bünyesindeki uzman personeliyle Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki olan Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. 1994 yılından beri Özel sektör ve Kamu Kuruluşları için her türlü taşınır ve taşınmaz malların (konut, arsa, bina, plaza, otel, fabrika, sanayi tesisi, makina vb.) değerlemesi ile gayrimenkul geliştirme, projeksiyon ve fizibilite çalışmalarını yapmaktadır. 1998 yılında tebliğ şartlarını yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınan ilk değerleme şirketidir. Bünyesindeki uzman personeliyle Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KARİYER.NET PLATFORMU İLE ÇALIŞAN ADAYLARAKİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU VE KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:GEDAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. (“GEDAŞ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan; CV özgeçmiş bilgileri kapsamında belirttiğiniz isim, soy isim ve benzeri kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (cep/ev telefonu, e-posta adresi), eğitim bilgileri (diploma, sertifika, yabancı dil bilgisi), bilgisayar kullanım bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, fotoğraf bilgisi, askerlik durumu bilgisi, maaş beklentisi bilgisi, sınav bilgileri, SPK Lisans Numarası, burs bilgisi ve belirleyeceğiniz diğer kişisel bilgiler, tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan diğer tüm kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak GEDAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. tarafından işlenmektedir.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:Şirket tarafından kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlemekteyiz.Başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere diğer kanunlar ve mevzuat kapsamındaki gereklilik ve/veya hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimiz kapsamında;• Çalışan adayı başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan adayının, aranan ve/veya talep edilen pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,• Ücret politikasının belirlenmesi,• İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin yürütülmesi,• Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,• Azami saklama süresi sonuna kadar olan dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonların değerlendirilmesi ve teklif sunulabilmesi amacıyla özgeçmiş ve görüşmeler sırasında elde edilen görüşme ve referans notlarının saklanmaktadır.Kişisel verileriniz, kanuni zamanaşımı sürelerinden az olmamak kaydıyla ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları departman çalışanları ve yöneticileri ile iş birliği içinde olduğumuz ve istihdam süreçlerinde hizmet aldığımız üçüncü kişiler tarafından açık rızanıza dayanarak işlenecektir.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:Kariyer.net üzerinden veya internet ortamında internet sitemiz, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan sair internet siteleri üzerinden veya fiziki ortamda, elektronik ortamda, iş başvurunuzun değerlendirilmesi süreci boyunca yazılı olarak toplanan kişisel verileriniz, işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde ve 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya açık rızanız alınarak otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilmektedir.5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:Kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.6. BAŞVURU USUL VE ESASLARI:KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, gedas.com.tr web sitemizdeki “Başvuru Formu”’ na uygun bir form doldurup imzalayarak, aşağıda belirtilen kanallardan birine iletebilirsiniz.• Şahsen Başvuru: Gedaş – Halkalı Atakent Mahallesi, 221. Sok., No:5, (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL Türkiye• Posta ile Tebligat (Noter Onaylı): Halkalı Atakent Mahallesi, 221. Sok., No:5, (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL Türkiye Zarf üzerine: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.• Kep Posta Adresi: gedasgayrimenkul@hs.01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarakYapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.GEDAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı Bilgi

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nedir? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İş İlanları