Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Logistics Operations Specialist

Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri A.Ş.

İstanbul(Asya)(Ataşehir)
1 gün önce güncellendi

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Logistics

Logistics

Application Count

133 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

133 application

Department

Logistics

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Established in 2013, İstanbul, Gen Era is a leading product and service provider in diagnostics and life sciences. Gen Era offers a broad range of molecular diagnostic tests, reagents, as well as instruments of high technology and quality. With the power of distributorship supported by a highly skilled and experienced team, Gen Era succeeded in altering the understanding of Turkey's laboratory services and became a pioneer in diagnostics.


We are looking for a "Logistics Operations Specialistto join our team!


Qualifications

 • Bachelor's Degree preferably in Industrial Engineering,
 • Minimum 3 years of proven experience in a similar role preferably in pharma or medtech,
 • Fluent English communication skills,
 • Excellent interpersonal and communication skills, ability to self-motivate,
 • Strong knowledge of the industry and market conditions is preferred,
 • Attention to detail and good problem-solving skills.


Job Description

 • Plan, direct, or coordinate the transportation, storage, or distribution of goods and services,
 • Establish and maintain maximum and minimum consumables inventory levels,
 • Oversee receiving, warehousing, and distribution operations,
 • Provide assistance for maintaining logistics planning tasks,
 • Maintain inventory control program systems,
 • Provide support in the form of procedural documentation,
 • Establish priorities, track assignments and ensure availability of resources,
 • Manage and work with shipment and warehouse personnel to meet shipments and cost targets.

Preferred Candidate

3 - 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate), Doctorate(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Lojistik Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Operasyon Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Gen Era Diagnostik A.Ş. was founded in 2013 by a highly experienced team, who have been active in molecular research and diagnostics areas for many years. Our aim is to become a partner for medical organizations to provide high quality products for diagnostics in the areas of real-time PCR assays and next generation sequencing. We are also active in the research area and aim to become a complete solution provider for researchers. Gen Era A.Ş.is currently distributor of Bio-Rad Life Sciences Group, Multiplicom, Amoy Dx, Becton Dickinson, Proteintech, Realtimeprimers and BioGazelle. Our priority is tobecome a customer oriented, transparent organization and to provide a suitable work place for young, talented and dynamic people.

Gen Era Diagnostik A.Ş. was founded in 2013 by a highly experienced team, who have been active in molecular research and diagnostics areas for many years. Our aim is to become a partner for medical organizations to provide high quality products for diagnostics in the areas of real-time PCR assays and next generation sequencing. We are also active in the research area and aim to become a complete solution provider for researchers. Gen Era A.Ş.is currently distributor of Bio-Rad Life Sciences Group, Multiplicom, Amoy Dx, Becton Dickinson, Proteintech, Realtimeprimers and BioGazelle. Our priority is tobecome a customer oriented, transparent organization and to provide a suitable work place for young, talented and dynamic people.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokak Myoffice İş Merkezi N:1 D:26 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Gen-Era”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.a) Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. KVK Kanunu 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;- iş başvurunuzun değerlendirilmesi, - çalışan temin süreçlerinin yönetimi, - uygun bulunan çalışan adaylarına ulaşılması- mülakat süreçlerinin yönetimi,amaçlarıyla sınırlı kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim bilgisi, iş tecrübesi ve özgeçmişinizde yer alan diğer kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyabilmektedir. KVK Kanunu 5/1. ve 6/2. maddelerinde belirtilen açık rızasınız olması hukuki sebebine dayanarak;- başvurunuza olumlu bir cevap verilmediği hallerde dahi gelecekte size başka bir pozisyon açılması durumunda sizlerin bilgilendirilmesi,- engellilik bilgisi ve kan grubu gibi sağlık verileri, ceza mahkumiyetine ilişkin veriler, dernek ve vakıf üyeliği verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerinizin özgeçmişinizde yer alması halinde iş başvurunuzun değerlendirilmesi,amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.b) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebiİşbu metnin (a) ve (b) başlıklı bölümlerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta ve elektronik ortamlar üzerinden iletmeniz ya da insan kaynağı desteği sağlayan anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişi firmalar aracılığıyla şirketimizle paylaşmanız yoluyla yukarıda belirtilen amaçların en pratik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla toplamaktadır.d) Kişisel Verilerinizin SaklanmasıKişisel verileriniz sözleşmenin kurulması hukuki sebebine dayanarak iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla saklanmaktadır. Bu amaç ortadan kalktıktan sonra tarafınıza olumsuz dönüş yapılması durumunda ise, ileride size uygun pozisyon açılması halinde sizleri bilgilendirilmek amacıyla özgeçmişinizi açık rızanız olması hukuki sebebine dayanarak 5 yıl saklanabilecektir. İşleme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. e) Kişisel Verilerinize İlişkin HaklarınızKişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmeBu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan kişisel verilerime ilişkin olarak şahsıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Lojistik Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Operasyon Uzmanı İş İlanları