Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

321 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

321 başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Gen Era 2013 yılında ilk kurulduğu günden itibaren moleküler tanı ve yaşam bilimleri alanında ülkemizin öncü girişimi olmak için sıkı bir çalışma içerisindedir. Yetkin kadrosu ve amaca yönelik ürün ve hizmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş geniş ürün portföyüyle, bilim insanları, klinisyenler, laboratuvarlar ve en nihayetinde son kullanıcılar için değer yaratır.

Büyüyen ve gelişen organizasyonumuz için İstanbul lokasyonumuzda "Satış Uzmanı" pozisyonunda çalışacak takım arkadaşı arayışımız mevcuttur.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyokimya, Kimya veya  ilgili mühendislik bölümlerinden birinden mezun,
 • Tercihen, Yaşam Bilimleri -  Moleküler Tanı / Biyoteknoloji araştırma çalışmalarının ana hatları konusunda bilgi sahibi ve Araştırma/ Akademi veya Endüstri  ve Devlet Kurumları / Arge  Merkezleri Alanında,  Sarf /Kimyasal / Cihaz  Satış tecrübesine sahip
 • Seyahat engeli bulunmayan, aktif B sınıfı araç kullanabilen
 • Öğrenme ve kendini geliştirme konusunda istekli
 • Dinamik, ikna kabiliyeti yüksek, zamanı etkin kullanabilen
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip
 • MS Windows/Office uygulamalarına hakim

İş Tanımı

Bu pozisyonun sorumlu olacağı markalar ve ürün gurupları için;

 • Yeni müşteri portföyünün oluşturulması ve mevcut müşteri portföyünün koruması, iş süreçlerinin geliştirilmesi
 • Bölgesel Müşteri ziyaretlerinin planlaması ve gerçekleştirmesi  
 • Satış hedeflerinin ve ilgili raporlamaların gerçekleştirmesi
 • Teklif ve ihale süreçlerinin yürütülmesi ve takip etmesi
 • Projelerin bütçe takibinin gerçekleştirilmesi
 • Pazardaki gelişmelerin takibi için gerekli araştırmaların yapılması

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Uzmanı Satış Uzmanı Maaşları Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Uzmanı Nedir? Satış Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Gen Era Diagnostik A.Ş. was founded in 2013 by a highly experienced team, who have been active in molecular research and diagnostics areas for many years. Our aim is to become a partner for medical organizations to provide high quality products for diagnostics in the areas of real-time PCR assays and next generation sequencing. We are also active in the research area and aim to become a complete solution provider for researchers. Gen Era A.Ş.is currently distributor of Bio-Rad Life Sciences Group, Multiplicom, Amoy Dx, Becton Dickinson, Proteintech, Realtimeprimers and BioGazelle. Our priority is tobecome a customer oriented, transparent organization and to provide a suitable work place for young, talented and dynamic people.

Gen Era Diagnostik A.Ş. was founded in 2013 by a highly experienced team, who have been active in molecular research and diagnostics areas for many years. Our aim is to become a partner for medical organizations to provide high quality products for diagnostics in the areas of real-time PCR assays and next generation sequencing. We are also active in the research area and aim to become a complete solution provider for researchers. Gen Era A.Ş.is currently distributor of Bio-Rad Life Sciences Group, Multiplicom, Amoy Dx, Becton Dickinson, Proteintech, Realtimeprimers and BioGazelle. Our priority is tobecome a customer oriented, transparent organization and to provide a suitable work place for young, talented and dynamic people.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokak Myoffice İş Merkezi N:1 D:26 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Gen-Era”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.a) Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. KVK Kanunu 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;- iş başvurunuzun değerlendirilmesi, - çalışan temin süreçlerinin yönetimi, - uygun bulunan çalışan adaylarına ulaşılması- mülakat süreçlerinin yönetimi,amaçlarıyla sınırlı kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim bilgisi, iş tecrübesi ve özgeçmişinizde yer alan diğer kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyabilmektedir. KVK Kanunu 5/1. ve 6/2. maddelerinde belirtilen açık rızasınız olması hukuki sebebine dayanarak;- başvurunuza olumlu bir cevap verilmediği hallerde dahi gelecekte size başka bir pozisyon açılması durumunda sizlerin bilgilendirilmesi,- engellilik bilgisi ve kan grubu gibi sağlık verileri, ceza mahkumiyetine ilişkin veriler, dernek ve vakıf üyeliği verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerinizin özgeçmişinizde yer alması halinde iş başvurunuzun değerlendirilmesi,amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.b) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebiİşbu metnin (a) ve (b) başlıklı bölümlerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta ve elektronik ortamlar üzerinden iletmeniz ya da insan kaynağı desteği sağlayan anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişi firmalar aracılığıyla şirketimizle paylaşmanız yoluyla yukarıda belirtilen amaçların en pratik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla toplamaktadır.d) Kişisel Verilerinizin SaklanmasıKişisel verileriniz sözleşmenin kurulması hukuki sebebine dayanarak iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla saklanmaktadır. Bu amaç ortadan kalktıktan sonra tarafınıza olumsuz dönüş yapılması durumunda ise, ileride size uygun pozisyon açılması halinde sizleri bilgilendirilmek amacıyla özgeçmişinizi açık rızanız olması hukuki sebebine dayanarak 5 yıl saklanabilecektir. İşleme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. e) Kişisel Verilerinize İlişkin HaklarınızKişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmeBu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan kişisel verilerime ilişkin olarak şahsıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Uzmanı Satış Uzmanı Maaşları Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Uzmanı Nedir? Satış Uzmanı İş İlanları