Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Üretim Planlama Mühendisi

Genmot Grank Ltd. Şti.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Selçuklu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Planlama

Planlama

Başvuru Sayısı

150 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

150 başvuru

Departman

Planlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Otomotiv ve Savunma sanayi yedek parça endüstrisinde faaliyet gösteren öncü firmamızın Konya'da kurulu  fabrikasında Planlama Mühendisi takım arkadaşı arıyoruz.

İŞ TANIMI  

 Üretim kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak günlük, haftık, aylık ve yıllık olacak şekilde periyodik üretim planı hazırlamak,

Üretim planı doğrultusunda malzeme ihtiyaç planlamasını gerçekleştirmek,

Malzemenin zamanında üretime alınması için ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak,

Verimlilik ilkeleri çerçevesinde verimlilik analizlerini oluşturmak ve kapasite analizleri gerçekleştirmek,

Ana üretim palanını takip etmek, güncellemek ve sonuçları raporlamak,

Planlama bölümüne bağlı her türlü faaliyetin belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak,

Neden sonuç analizi yaparak hedef altında kalan faaliyetleri belirlemek,

Yalın Üretim teknikleri ile üretimde kalite iyileştirme, proses geliştirme, maliyet azaltma, arttırıcı çalışmalarda aktif rol almak

ERP ve Netsis MES Modüllerini bilmek malzeme ihtiyaç planlarını hazırlamak,

Üretim planlaması yaparken insan ve teknoloji gücünü iyi şekilde değerlendirmek,

Üretime alınacak yeni ürünlere yönelik olarak üretim fizibilite analizleri yapmak.

 

GENEL NİTELİKLER

Tercihen Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun,

En az 3 yıl Otomotiv yedek parça sektöründe  Üretim Planlama alanında deneyime sahip,

ERP Sistemi kullanmış ve ERP sistemi metodolojisine hakim, NETSİS Programı kullanabilen,

Raporlama becerisi ve problem çözme yetkinlikleri güçlü, iş konusunda takipçi,

Analitik ve problemler karşısında çözüm üretebilen,

Üretim veri toplama sistemi (MES) hakkında bilgi sahibi,

Stres Yönetimi becerisine sahip, proaktif, çözüm odaklı ve yaratıcı yaklaşıma sahip olan,

İletişim becerileri yüksek, koordinasyon yeteneği güçlü ve takım çalışmasına yatkın,

Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,

Yalın Üretim prensibi konusunda bilgi sahibi,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Üretim Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Planlama Mühendisi Üretim Planlama Mühendisi Maaşları Üretim Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Üretim Planlama Mühendisi Nedir? Üretim Planlama Mühendisi İş İlanları
Genmot Grank Ltd. Şti.

Oto Yedek Parça ve Yan Sanayi

Hakkımızda

Genmot Crank Ltd. Şti. Dünya’ da birçok firmanın mevcut kriz ve piyasa koşulları gerekçesiyle kadro daraltmasına gitmesine rağmen, GENMOT örnek bir davranış sergileyerek kadrosunda genişlemeye gitmiştir. Yenilikçi düşüncenin hakim olduğu 21. Yüzyıl iş dünyasının gerekliliklerine uyum sağlamaya ve sürekli iyileştirmeye odaklanan GENMOT, 2009 yılı ile birlikte yeniden yapılanma sürecinin düğmesine basmıştır. Bu süreçte temel öncelik, firmanın en değerli varlıkları olan insanlara ve insan kaynaklarına yatırım yapmak olmuştur. GENMOT bu amaçla, oluşturduğu yeni organizasyon yapısına uygun, konusunda uzman ve profesyonel geçmişe sahip, İnsan Kaynakları Direktörü, Üretim Planlama Dikrektörü, İhracat Direktörü, Üretim Direktörü ve Kalite Direktörü olmak üzere beş yöneticiyi bünyesine katmıştır. GENMOT gücüne güç katmış bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Genmot Crank Ltd. Şti. Dünya’ da birçok firmanın mevcut kriz ve piyasa koşulları gerekçesiyle kadro daraltmasına gitmesine rağmen, GENMOT örnek bir davranış sergileyerek kadrosunda genişlemeye gitmiştir. Yenilikçi düşüncenin hakim olduğu 21. Yüzyıl iş dünyasının gerekliliklerine uyum sağlamaya ve sürekli iyileştirmeye odaklanan GENMOT, 2009 yılı ile birlikte yeniden yapılanma sürecinin düğmesine basmıştır. Bu süreçte temel öncelik, firmanın en değerli varlıkları olan insanlara ve insan kaynaklarına yatırım yapmak olmuştur. GENMOT bu amaçla, oluşturduğu yeni organizasyon yapısına uygun, konusunda uzman ve profesyonel geçmişe sahip, İnsan Kaynakları Direktörü, Üretim Planlama Dikrektörü, İhracat Direktörü, Üretim Direktörü ve Kalite Direktörü olmak üzere beş yöneticiyi bünyesine katmıştır. GENMOT gücüne güç katmış bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

GENMOT GENEL MOTOR STANDART GRANK ŞAFT ENDÜSTRİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ.İŞ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAMESayın İlgili, Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.Bunların dışında genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz, adli sicil kaydı, sağlık bilgileriniz, dernek ve sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, dini inanç, cinsel hayata ilişkin bilgiler, biyometrik veriler) Firmamız tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.İş Başvuru Formunda yer alan kişisel verileriniz; (1) Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,(2) Tarafınızla iletişim sağlanması, (3) İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,(4) Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,(5) İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, (6) Ücret ve yan hakların belirlenmesi, (7) Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,(8) Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,(9) Şirketimizde çalışan başkaca yakınınız olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,(10) İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,(11) İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık müdahalesi için kan grubunuzun bilinebilmesi,(12) Mecburi hizmet yükümlülüğünüz varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi Amacıyla işlenmektedir. Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir. Firmamız adli sicil kaydınız bulunması halinde bu bilgiyi, kaydın yorumlanması adına hukuk büroları ile paylaşabilecektir. Yine kan grubunuza dair veriniz işyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda ilk yardımcı personel ile sağlık hizmetleri görevlileri ile paylaşabilecektir. Bunun yanı sıra, istihdamınıza uygun bulunan pozisyonun Şirket’in hizmet verdiği bir firma nezdinde görevlendirilmenizi, bu firmaya özgülenmiş şekilde çalışmanızı gerektirecek bir pozisyon olması halinde kişisel verileriniz müşteri firma ile paylaşılması imkan dahilindedir. Firmamıza aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı iş başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, daha sonraki dönemlerde tekrar işgücünüze ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.İş başvurusu nedeniyle aşağıdaki Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile Firmamız ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.Bununla birlikte aşağıdaki muvafakatname kapsamında verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Firmamız tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.GENMOT GENEL MOTOR STANDART GRANK ŞAFT ENDÜSTRİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ.İŞ BAŞVURULARINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAMEAşağıdaki bölümü onaylayarak/imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:• Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi,• Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,• Elektronik ve fiziksel ortamda tutulmakta olan verilerimin Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olmasını kabul ettiğimi, • Ayrıca Firmanız ile aile üyelerim, referanslarım, Şirket’i öneren tanıdıklarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak rızalarını aldığımı aşağıyı imzalayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Lojman, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Üretim Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Planlama Mühendisi Üretim Planlama Mühendisi Maaşları Üretim Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Üretim Planlama Mühendisi Nedir? Üretim Planlama Mühendisi İş İlanları