Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

375 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

375 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ANKARA/Malıköy Başkent O.S.B. de bulunan fabrikamızda istihdam edilmek üzere "Kurumsal İletişim Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

Genel Nitelikler;

 • Üniversitelerin Halkla İlişkiler, İletişim, Basın Yayın vb. bölümlerinden mezun,
 • Metin yazma konusunda becerikli, 
 • Sözlü ve yazılı ifade yeteneği gelişmiş, yeniliklere ve öğrenmeye açık,
 • İşleri organize etme yeteneği gelişmiş ve ekip çalışmasına yatkın,
 • MS Office programlarına hakim,
 • Araştırmacı, dinamik, sonuç odaklı ve takip yeteneği güçlü, 
 • Ankara' da ikamet eden yada edebilecek,

    İş Tanımı;

 • Basınla ilişkilerin yürütülmesi,
 • Kurum içi iletişimin yürütülmesi,
 • Halkla İlişkiler ajansları ile ilişkilerin yönetilmesi,
 • Şirket içi, şirket dışı basın bültenlerinin hazırlanması,
 • Kurum web sitesinin geliştirilmesi ve içeriklerinin güncellenmesi,
 • Sosyal Ağlarda proje oluşturmak ve medya faaliyetlerini yürütmek,
 • Yazılı ve görsel basını takip etmek,
 • Röportaj ve basın bülteni için gerekli olan metinleri hazırlamak,
 • Reklam, sosyal sorumluluk projesi, etkinlik ve sorumluluk projelerini yürütmek,
 • Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve değerlendirmek.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Kurumsal İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Kurumsal İletişim Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

GEOPLAS PLASTİK ZEMİN TEKNİKLERİ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Başkent OSB 23. Cad. No:10 Malıköy-Temelli/ANKARA adresinde mukim Geoplas Plastik Zemin Teknikleri ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. (“Geoplas” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, irtibat numarası, Ödeme ve Finansal Bilgiler: Ücret beklentiniz, Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Özgeçmiş bilgileri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, meslek bilgisi. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Dernek/Vakıf/Sendika Üyeliği.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIGeoplas ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla işlenmektedir.3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİGeoplas ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince elektronik bir mecra olan Kariyer.net üzerinden paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5. 6. ve 8. Madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir: Açık rızanızın bulunması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi, İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir: Açık rızanızın bulunması, Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın, Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKanun’un 11. Maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZİlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Başkent OSB 23. Cad. No:10 Malıköy-Temelli/ANKARA adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. Maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@geoplas.com.tr adresine iletebilirsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe yapmanız gerekli olacaktır. Başvurunuzda;• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,• Talep konunuzun bulunması zorunludur. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kurumsal İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Kurumsal İletişim Uzmanı İş İlanları