Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Microbiology Specialist

GETINGE

Antalya
28 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Quality

Quality

Application Count

120 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

120 application

Department

Quality

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Qualifications:

 • B.S,M.S,Ph.D degree in biology, biochemistry, microbiology, Biomedical or a related field
 • Preferably A minimum of 3 years total work experience in healthcare/ biotech/ medical devices/ pharmaceutical industry
 • Knowledge of tools/ methodologies such as investigation methods, process validation, statistical process control (SPC), protocol/ report preparation.
 • Knowledge of ISO 13485, ISO 11135, ISO 11737-1, AAMI/ANSI ST72, ISO 14644,ISO 14698,ISO 11138, USP, EP and FDA requirements
 • Good knowledge of MS Office applications is required and SAP is an asset
 • Good command of English is compulsory, German knowledge would be an asset
 • Exceptional analytical, problem solving & root-cause analysis skills
 • Excellent communication skills, ability to work in a team environment and lead a project team
 • Ability to lead or work with multi- departmental project teams and resolve quality related issues in a timely and effective manner
 • Strong interpersonal skills and problem solving ability
 • High level of attention to details, timeliness and accuracy
 • Be self-motivated, self-starter, be able to meet deadlines, be a good team player
 • No military obligation for male candidates
 • Ability to work with external partners is required.
 • Technical drawing interpretation 
 • Experience in microbiological testing like bioburden, bacterial endotoxin, particle testing,air samplingetc. İn pharmaceutical or medical device industries, sterilization process / validationand clenrrom validation/verificationexperience is an asset.
 • Ability to interpret updates to applicable international  standards related with sterilization/microbiology& chemicaland guidelines and implements these changes into the quality system 
 • Ability to solve process issues, perform root cause analyses, and implement process improvements


Job Description: 

 • Responsible for technical analytical test method development, validation, routine microbiological analytical test method validations, requalification activities related to medical devices and combination products.
 • Responsible to review environmental monitoring data for cleanroom
 • Responsible to review Cleanroom Validation/Qualification/Requalification Activities
 • Support Sterilization Validation/Qualification/Requalification activities
 • Support Laboratory Validation/Qualification/Requalification activities
 • Applying Scientific/GMP theories, principles & techniques to solve problems.
 • Contributes in trouble shooting/impact assessment for atypical conditions during routine testing/validations.
 • Review product and process change control documentation and specifications
 • Coordination of analytical test method validation/qualification and requalification activities with third part laboratories and Laboratory operation team
 • Overview routine laboratory process
 • Developing, validating and requalifying laboratory processes, test methods for new and existing medical devices and combination products.
 • Supporting the creation of laboratory microbiological (BB-LAL-environmental) and chemical (EO/ECH) test methods and programs
 • Responsible for providing scientific support and ensuring quality compliance in accordance with documented procedures for all aspects of functional responsibility
 • Interprets updates to applicable international  standards related with sterilization and guidelines and implements them into the quality system
 • Reviewing and evaluating process issues, performing root cause analyses, and implementing process improvements.
 • Record, analyze and interpret data
 • Remain up to date with scientific and research developments
 • Collaborating with team members and overseeing external partners (contact sterilizers, testing labs, etc) to achieve project objectives.

Preferred Candidate

More than 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)

Mikrobiyoloji Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Uzmanı Maaşları Mikrobiyoloji Uzmanı Nasıl Olunur? Mikrobiyoloji Uzmanı Nedir? Mikrobiyoloji Uzmanı İş İlanları
GETINGE

Medikal Ürünler

Şirketin Aydınlatma Metni

GETİNGE GROUPMaquet Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİGetinge Group bünyesinde yer alan Maquet Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti. (Maquet) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Maquet ailesi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. a) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN/KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Antalya Serbest Bölge R Ada, 1.cd No:8 Yeni Liman, Konyaaltı, 07070 Antalya adresinde mukim Maquet Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti. (“Şirket” veya “Maquet”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında Şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.c) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak Şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ve yalnızca açık rıza vermeniz halinde grup şirketlerimiz ile, şehir dışından işe mülakat için gelecek olan çalışan adaylarının uçak biletlerinin alınması için ilgili seyahat acentesi ile, işe uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla kullandığımız sistemler vasıtasıyla bulut hizmeti sağlayıcılarına ve sistem çözüm ortaklarına aktarılmaktadır. ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır.d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları Hakkında Tebliğ’de (resmigazete.gov.tr-eskiler-2018-03-20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Maquet’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Mikrobiyoloji Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Uzmanı Maaşları Mikrobiyoloji Uzmanı Nasıl Olunur? Mikrobiyoloji Uzmanı Nedir? Mikrobiyoloji Uzmanı İş İlanları