Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Departman

Planlama

Planlama

Başvuru Sayısı

62 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Başvuru Sayısı

62 başvuru

Departman

Planlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • En az MYO (ilgili bölümlerden) mezunu,
 • İş hazırlama alanında en az 3 yıl tecrübeli,
 • Borulama, basınçlı kap ve çelik konstrüksiyon imalatı konusunda deneyimli,
 • AutoCad, SolidWorks, Tekla programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • İzometri ve teknik resim okuyabilen,
 • Kesim, büküm, açılım hesabı yapabilen,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip,
 • Aktif olarak araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

İŞ TANIMI    

 • Proje malzemelerinin belirlenip satın alma listelerinin oluşturulması ve ilgili birime aktarılması
 • Proje iş emirlerinin hazırlanması ve ilgili birimlere dağıtılması
 • Boru ve sac kesim emirlerinin hazırlanması
 • Taşere edilen kesim ve büküm gibi hizmetlerin takibinin yapılması
 • İmalatın verilen iş emirlerine göre ilerleyişinin günlük imalat kontrolleriyle takip ve kontrol edilmesi
 • Birim amirine günlük/haftalık iş ilerleme durumunun raporlandırılması
 • Proje süresince Kalite, Satın Alma, Ambar ve İmalat birimleriyle sürekli iletişim halinde olunması

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

İş Hazırlama Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Hazırlama Teknikeri İş Hazırlama Teknikeri Maaşları İş Hazırlama Teknikeri Nasıl Olunur? İş Hazırlama Teknikeri Nedir? İş Hazırlama Teknikeri İş İlanları
Hakkımızda

GGN Mühendislik ,1955 yılından itibaren yüksek kalitedeki ürünlerini en uygun şekilde müşterisiyle buluşturarak memnuniyeti temel prensip edinmiş GÜRGENLER AŞ’nin ışığında GGN Mühendislik firması kurulmuştur.GGN Mühendislik’te, 15.000 m2 açık alan üzerine kurulu, 6000 m2 fabrikamızda başta Jeotermal enerji santralleri olmak üzere, boru spool imalatları, buhar kazanları ve ekipmanları, ayrıştırma üniteleri, kızdırma üniteleri, eşanjör grupları, basınçlı kaplar ve özel kaynaklı imalatlar yapmaktayız. Başta karbon çelik ve paslanmaz grupları olmak üzere, 16Mo3 , P11 , P22 ve P91 ürün gruplarında da hizmet verebilmekteyiz.GGN Mühendislik ASME S ve U Stamp ile Pressure Piping belgeleriyle beraber, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine de sahiptir.

GGN Mühendislik ,1955 yılından itibaren yüksek kalitedeki ürünlerini en uygun şekilde müşterisiyle buluşturarak memnuniyeti temel prensip edinmiş GÜRGENLER AŞ’nin ışığında GGN Mühendislik firması kurulmuştur.GGN Mühendislik’te, 15.000 m2 açık alan üzerine kurulu, 6000 m2 fabrikamızda başta Jeotermal enerji santralleri olmak üzere, boru spool imalatları, buhar kazanları ve ekipmanları, ayrıştırma üniteleri, kızdırma üniteleri, eşanjör grupları, basınçlı kaplar ve özel kaynaklı imalatlar yapmaktayız. Başta karbon çelik ve paslanmaz grupları olmak üzere, 16Mo3 , P11 , P22 ve P91 ürün gruplarında da hizmet verebilmekteyiz.GGN Mühendislik ASME S ve U Stamp ile Pressure Piping belgeleriyle beraber, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine de sahiptir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet adresimizden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; şirket bünyemizde ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, e-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan Şirketimiz internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.3. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel verilerinizin KVKK 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

İş Hazırlama Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Hazırlama Teknikeri İş Hazırlama Teknikeri Maaşları İş Hazırlama Teknikeri Nasıl Olunur? İş Hazırlama Teknikeri Nedir? İş Hazırlama Teknikeri İş İlanları