Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Hammadde Depo Sorumlusu olarak görev yapacak kişinin temel fonksiyonu hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerinin depo giriş çıkışlarını düzenlemek ve ERP sistemine kayıtlarını yapmak, uygun şekilde depolanmasını sağlamak, stok takibini gerçekleştirmektir. 


1.      Depoya gelen hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemeleri irsaliye karşılığı sayarak teslim alır; irsaliyenin bir nüshasını muhasebe birimine iletir.

2.      Satın alma biriminden gelen bilgiler ile irsaliye bilgilerini kontrol eder; farklılıkları satın alma birimine bildirir.

3.      Depo girişi yapılan hammadde ve malzemelerin giriş fişlerini ve sipariş bilgilerini, irsaliye ve fatura bilgilerini ERP deki sipariş bilgileri ile karşılaştırır.

4.      İrsaliye bilgileri ile gelen ürünler arasında farklılık olması ( renk, boyut vs. ) durumunda satın alma birimine bilgi verir.

5.      Gelen hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerin cinsini, miktarını, etiket bilgilerini, kalite güvence birimince belirlenmiş kabul kriterleri doğrultusunda kalitesini ( iz, kir, hasar olup olmadığını ) kontrol eder; kabul kriterlerine uygun olmayan ürünler hakkında satın alma birimine bilgi verir, satın alma biriminin bilgisi dâhilinde bu ürünleri iade eder.

6.      Sipariş üzerine gelen hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerine ilişkin gerekli kontrol işlemlerini tamamladıktan sonra, ERP programına giriş ile ilgili işlemleri gerçekleştirir.

7.      Gelen hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerinin, malın cinsine, miktarına, barkod numaralarına, büyüklüğüne vs. dikkat ederek depoda belirlenmiş yerlere düzenli bir şekilde istif edilmesini sağlar.

8.      Üretimin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerinin hammadde depo elemanı tarafından ilgili birimlere teslim edilmesini sağlar, çıkışı yapılan ürünlerin ERP programından çıkış işlemlerini gerçekleştirir.

9.      Üretimden gelen ihtiyaç fazlası hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerinin teslim alınmasını, malın cinsine, miktarına, barkod numaralarına, büyüklüğüne vs. dikkat ederek depoda belirlenmiş yerlere istif edilmesini sağlar ve ERP programına giriş işlemlerini gerçekleştirir.

10.  Stok kontrolünü ve envanter sayımını organize eder ve yönetir.

Deponun temiz ve düzenli tutulmasını sağlar Ve kendine bağlı personellerin sevk idaresini sağlar.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri