Genel Müdür Gizli Firma

Ankara(Çankaya)

GENEL NİTELİKLER

-Palyatif Bakım ve Yaşlı Bakım Merkezinde Sorumlu Müdür Olarak Görev alacak  

-En az 5 yıl yöneticilik tecrübesine sahip

 -Tıp Fakültesi veya  Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun 

-İletişim Becerisi Yüksek

adaylar aranmaktadır.


Müdür , kuruluşun yönetsel ve teknik tüm işlerinin amacına uygun olarak yürütülmesinden, konukların en iyi şekilde bakım ve korunması ile, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasından birinci derecede sorumludur.

    Üniversitelerin tıp, sosyal hizmetler, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, fizyoterapi ve hemşirelik bölümlerinden mezun olmuş kişiler müdür olabilir. Bu bölümlerden mezun olmuş kurucular, aynı zamanda kuruluşun müdürü de olabilirler.

    Bir kişi birden fazla kuruluşun müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri