Mali İşler Müdürü Gizli Firma

İstanbul(Asya)(Ümraniye)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aranan Nitelikler

 • Örgün  eğitim veren Üniversitelerin işletme, finans, ekonomi, vb. bölümlerinden mezun
 • Muhasebe, finans, mali tablolar, vergi mevzuatı uygulamaları, raporlama konularında derin bilgiye yönetim tecrübesine sahip
 • Alanında en az 10 yıl tecrübeli, son 5 yıl yöneticilik yapmış
 • Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali tablolar, vergi kanunları (GV, KVK, VUK) TTK'na ve Borçlar  Hukuku'na hakim
 • Vergi beyannameleri, bütçeleme, planlama ve raporlama konularında bilgili ve deneyim sahibi
 • Muhasebe ve denetim süreçleri ile finansal analiz ve raporlama konularında etkin
 • Değişim, kalite ve performans odaklı, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş
 • VUK göre e-fatura , e-defter süreçlerine hakim
 • MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen
 • Analitik becerileri gelişmiş, iletişimi güçlü, enerjisi yüksek ve pozitif yaklaşıma sahip
 • Anadolu yakasında ikamet eden

İşin Tanımı

 • Tüm grubun muhasebe işlemlerini tek düzen hesap planı, VUK ,Katma değer Kanunu ve Türk ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak
 • Şirketin genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, finans faaliyetlerinin tamamını yürütmek sorumlu olmak
 • Mali tablolar ve raporlar, bütçeler ve tahminler dahil olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumlu olmak. Mali tabloların zamanında, tam ve doğru hazırlanmasını sağlamak
 • Şirketin tüm yasal yükümlülükleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek, bu kapsamda diğer iş kollarındaki ilgili faaliyetleri organize etmek ve eşgüdümünü sağlamak
 • Yönetsel raporları yapmak
 • Denetçiler ve şirket muhasebe danışmanları ile işbirliği yapmak
 • Muhasebe politika ve prosedürleri gözden geçirmek, gerekli uyarlamaları yapmak
 • Mali mevzuat ile ilgili değişiklikleri takip etmek ve firma içi mevzuat güncellemelerinden sorumlu olmak
 • Grup muhasebesini iç ve dış denetimlerde temsil etmek
 • Vergi dairesi, noter vb. resmi kurum ve kuruluşlarda üst amirleri tarafından tanınan yetkiler çerçevesinde şirketi temsil etmek

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri