Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak, 
 • Mali işler alanında en az 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, ekip yönetimi konusunda 5 yıl tecrübeli olmak, 
 • İhracat Muhasebesi, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Vergi mevzuatı, nakit akış yönetimi, bütçe planlama, bilanço ve mali tablo analizi ile finansal yönetim raporlamalarına,   Vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve diğer gerekli mevzuat ile genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına, UFRS, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi mevzuatına hakim olmak, güncel değişiklikleri düzenli takip etmek, 
 • Vergi Dairesi, SGK, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile Bankalar ve Finans Kuruluşları ile ilişkileri yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak, 
 • Vergi Usul Kanununa göre E-Fatura ve E-Defter süreçlerine hâkim olmak, 
 • SMMM belgesine sahip olmak, 
 • MS Office programlarına hakim olmak, Logo Tiger/SAP vb ERP programını çok iyi derecede kullanabilmek,
 • Yönetsel ve organizasyonel becerisi gelişmiş, ekibini geliştirebilen, analitik düşünebilen, çözüm odaklı, detaylara önem veren, sorumluluk alabilen, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş, 
 • Dikkatli, titiz çalışabilen, yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, sorumluluk alabilmek, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli olmak,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olmak, 
 • Takım çalışmasına yatkın olmak. 

Görev Tanımı 

 • KDV iade işlemleri konusunda yetkin olmak, 
 • Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyannameleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, KDV, Muhtasar Beyanname, BA-BS formu ve diğer mali bildirim süreçlerini yönetmek,
 • Bölümündeki işlerin ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 
 • İthalat ve ihracat konularında tecrübeli olmak,
 • Şirketin bilanço, gelir tablosu ve bunlarla ilgili her tür mali tabloların Türk mevzuatı ve UFRS çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak ve kontrol etmek, 
 • Ticari ve maliyet muhasebesinin usul ve şekil bakımından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre yürütülmesini sağlamak,
 • Bakanlıklar, vergi daireleri, icra daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, gümrükler, odalar, il müdürlükleri, birlikler ve diğer resmi kurumlar nezdinde şirketin yükümlülüklerini yerine getirmek, firmayı temsil etmek ve gerekirse resmi yazışmaları yapmak,
 • Mal ve hizmet alımları ile ilgili şirket adına düzenlenen tüm belge ve bilgilerin firma faaliyet raporlarında usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde kayıtlara alınmasını sağlamak, 
 • Mal ve hizmet satışları ile ilgili faturalarının, ulusal ve uluslararası yasa ve usullere uygun şekilde ve zamanında düzenlenmesini sağlanmak ve kontrolünü yapmak, 
 • Ticari mal girdileri süreçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olmak, 
 • Genel Muhasebe Standartları çerçevesinde, maliyet muhasebesi, vergi hukuku, teşvik mevzuatı konularının yönetilmesi ve uygulanmasını gerçekleştirmek,
 • Şirket denetimlerinde aktif görev almak ve denetime her zaman hazır olunmasını sağlamak, 
 • Aylık finansal raporlar, bilanço, gelir tablosu, yönetim raporları ve diğer mali tabloların hazırlanması ve Yönetim Kuruluna sunulmasıyla ilgilenmek, 
 • Tahsilat ve ödeme süreçlerinin yönetilmesini sağlamak, 
 • Haftalık, aylık ve yıllık nakit akışı yönetiminin planlamasını yapmak,
 • Finansal tabloların mali ve karlılık analizlerini yapmak,
 • Mali mevzuat ile ilgili değişiklikleri takip etmek, firma içi mevzuat güncellemelerinden sorumlu olmak,
 • Bankalar, yönetim ve nakit akış sürecinin koordinasyonunu sağlamak, yönetmek ve gerekli tedbirleri alarak üst yönetimin bilgilendirilmesini sağlamak, 
 • Bütçeleme döneminde ilgili departmanlar ile işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlamak .

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri