Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Göknur Gıda AŞ kuruluşundan bu yana çalışanlarına yaptığı yatırımlar, kaynaklarından önemli bir kısmını ayırdığı üretim çalışmaları, sahip olduğu teknolojiler ve entelektüel sermayesiyle ülkemizin gıda sektörüne büyük katkılarda bulunarak, bilgi birikimi, insan kaynakları ve iş kapasitesi ile Türkiye'nin gurur duyduğu en büyük meyve suyu konsantresi ve meyve püresi firması haline gelmiştir.

Hizmet kalitesini her gün arttırmak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türk gıda sektöründe öncü konumunu devam ettirmek, dünya ölçeğinde rekabet edebilme yeteneklerini geliştirmek ve konsantre meyve ve sebze suyu imalatı devleri arasında en üst seviyeye çıkarak uluslararası sektörde aranan bir firma olmak Göknur Gıda AŞ.’nin ana hedefidir.

Bu hedefin her şeyden önce sahip olduğu insan kaynakları ile gerçekleştireceğine inanan Göknur Gıda AŞ karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsemektedir. Bundan dolayı yönetimin her aşamasında ‘’ İnsan Odaklı Yaklaşım’’ prensibi ile hareket eden; çalışanları ve müşterileri ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde en büyük sermayesi insan kaynaklarıdır.

Bu hedefler doğrultusunda şirketimizin misyon ve vizyonunu kendi misyon ve vizyonu ile ortak paydada buluşturmayı hedefleyen, Göknur Gıda AŞ Eskişehir Çiftelerve/veyaAfyonkarahisar Emirdağ Tarım Bölgelerinde bulunan  arazilerimizde tam zamanlı istihdam edilecek "Ziraat Mühendisi  arayışı içerisindeyiz.

İlgili pozisyon Göknur Gıda AŞ yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarım arazilerinde bahçelerin iyi tarım uygulamalarına göre ekilmesi, sulanması, gübreleme ve ilaçlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, meyve hasadının sağlanması, yükleme ve paketleme gibi faaliyetlerin yürütülmesi, verimlilik için gerekli çalışmaların yapılması, kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve onarımı ile ilgili faaliyetleri planlama, koordine etme ve denetleme konularını kapsamaktadır.

ARANAN NİTELİKLER
 

Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin "Ziraat Mühendisliği"  bölümlerinden mezun,

İşletmelerin tarım arazilerinde, tercihen bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda en az 1 yıl deneyimli,

 
Tercihen fidan dikimi, sulama, gübreleme, ilaçlama, seyreltme, meyve toplama gibi faaliyetleri yürütebilecek seviyede bilgi sahibi,
 

Analitik ve kantitatif düşünce yeteneği gelişmiş,

 

Ekip çalışması ve iş birliğine yatkın,

Değişime Uyum ve Yönetim, Hedeflerle Çalışma ve Sürekli Öğrenme yetkinlikleri gelişmiş,

 

Planlama ve Organizasyon yetkinliğine sahip,

Müşteri Odaklılık ve Etkili Karar Verme yetkinlikleri ileri düzeyde,

 

Etkili İletişim yeteneği kuvvetli,

 

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

 

Afyonkarahisar ( Emirdağ) ve/veya Eskişehir'de (Çifteler) ikamet eden / edebilecek, 


İŞ TANIMI

İşletme Müdür Yardımcı'sının direktifleri doğrultusunda diğer ziraat mühendisleri ile koordineli olarak;

Fidan dikimi, fidan nakliyesi, sulama, gübreleme, ilaçlama, seyreltme, fidan bağlama, meyve toplama, yükleme ve paketleme gibi faaliyetlerin onaylanmış plan, program ve bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 

İşletme Yöneticisi tarafından hazırlanmış olan iş planının teslim alınması, yapılacak işlerin ve kullanılacak malzemelerin sevk ve idarede olan personellere anlatılarak görev dağılımının yapılması,

 

İhtiyaç halinde üretime konu olan arazinin etrafının çit ile çevirme işlemlerinin yapılması/yaptırılması,


Gerektiğinde arazide belirlenen yöntemlere uygun drenaj sistemlerinin kurulması/kurdurulması,


İşletme Yöneticisi ile birlikte bitki desenine uygun sulama sisteminin seçilmesi, uygun sulama sisteminin kurma çalışmalarına destek verilmesi ve kontrollerin yapılması, 

 

Arazideki toprağın gübreleme işlemlerinin yapılması/yaptırılması ve kontrolünün sağlanması,

 

Uygun alet ve ekipmanla toprak işlemesinin yapılması/yaptırılması ve ilgili işlemlerin kontrolünün sağlanması,
 

Yetiştirilen bitkiye göre talimatlara uygun olarak yetiştirme ortamının ısı, nem, havalandırma ve benzeri şartlarının ayarlamalarının yapılması,

 

Talimatlara göre fidan dikim yerlerinin işaretlenmesi, fidan çukurlarının açtırılması, fidan çukurlarına gerekli olan gübre, bitki ve besin maddelerinin ilave edilmesi/ettirilmesi,

 

İşletme Yöneticisinden alınan talimatlar doğrultusunda; arazide fidan dağılımının, dikim budamasının, fidan dikimini ve fidan bağlama işlemlerinin yapılması/yaptırılması,

 

Meyve tür ve çeşidine göre herek dikme, tele alma işlemlerinin yapılmasının sağlanması, can suyu verme işlemlerin yapılması/yaptırılması,

 

Toprağı havalandırma, nem kaybını önleme ve yabancı otla mücadele amacıyla çapa yapılması/yaptırılması,

 

Budamada kullanılacak alet ve ekipmanların  kullanıma hazır hale getirilmesinin sağlanması, durgun dönemde tekniğe uygun şekil ve verim budamasının yapılması/yaptırılması,


İşletme Yöneticisinden alınan talimat doğrultusunda gübre çeşit ve miktarının belirlenmesi. Kullanılan sulama sisteminin de dikkate alınarak, belirlenen gübrelerle gübreleme işlemlerinin yapılması/yaptırılması,

 

İklim, toprak ve bitki durumu göz önünde bulundurularak sulama aralıklarının belirlenmesi, belirlenen aralık ve zamanlarda sulama yapılması/yaptırılması,

 

Bitkinin tür ve çeşidine göre hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlem alınması/aldırılması. Gerekli durumlarda ilaçlama yapılması/yaptırılması. Bitkinin türüne göre gerekli durumlarda hastalık öncesi koruyucu ve hastalık durumunda tedavi edici ilaçlamanın yapılması/yaptırılması,

 

Meyvenin hasat olgunluğuna gelip gelmediğinin belirlenmesi, talimatlar doğrultusunda hasat öncesi hazırlıkların yapılması, tekniğine göre hasat işlemlerinin yapılması/yaptırılması, 


Toplanan meyvelerin, tekniğine uygun olarak yükleme ve paketleme işlemlerinin yapılması/yaptırılması,

 

Toplanan meyvelerin muhafazası için depo düzeninin sağlanması, gerekirse depo yerleşim alanlarını yeniden düzenlenmesi,

 

İşletme Yöneticisi'nden alınan talimat uyarınca gerekli durumlarda yeni bahçe kurulum hazırlıklarının yapılması,

 

Tüm arazi işletmelerinde kullanılacak alet ve ekipmanların kullanım öncesi gerekli kontrol ve bakımlarının yapılması/yaptırılması. Kullanılmış olan alet ve ekipmanların periyodik bakımlarının yaptırılması için gerekli talimatların İşletme Yöneticisi'ne verilmesi,

 

Bölgede tarımsal üretim için gerekli olan ve/veya olabilecek ekipmanların listesinin hazırlanarak İşletme Yöneticisi'ne bildirilmesi,

 

Bölgedeki yıllık üretim ve hasat miktarlarının İşletme Yöneticisi'ne bildirilmesi,

 

Bölgede çalışan personellerin haftalık/aylık/yıllık izin sürelerinin ve izin işlemlerinin İşletme Yöneticisi'ne raporlanması,

 

Bölgede yapılan tarımsal üretime ait, Şirket ve/veya İşletme Yöneticisi'nden talep edilen tüm resmi formların doldurulması, tamamlanması ve İşletme Yöneticisi'ne raporlanması,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Gıda

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.30 - 18.30

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Prim
Yemekhane