Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

219 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

219 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER
1989 yılında kurulan Gülsen Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti, dokuma konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermekte ve Avrupa’nın önde gelen markalarına ihracat yapmaktadır. Firmamızın Mali İşler departmanında görevlendirmek üzere Mali İşler Sorumlusu aramaktayız.

 • Üniversitelerin İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun,
 • Tercihen Nebim programına hakim
 • E-fatura, E-defter konularında tecrübeli
 • Limited veya Anonim Şirketlerde 5-10 yıl arasında deneyimli,
 • Yönetsel ve liderlik becerilerine sahip,
 • Şirket içi muhasebe ve finans iş akışını yönetebilecek
 • İletişim becerileri ve insan ilişkileri kuvvetli,
 • Disiplinli, takım çalışmasına uyumlu,
 • Vergi, SGK, teşvik ve beyanname süreçlerine (KDV, Muhtasar, Damga, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi vb.) hâkim,
 • Güncel vergi mevzuatını takip eden, kendini geliştirmeye, bilgi vermeye açık olan
 • Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış


İŞ TANIMI

İŞ TANIMI
 • Şirketin tüm ödeme ve tahsilatlarını belirlenen kurallar içerisinde yapmak.
 • Nakit akış takibini yaparak, günlük, haftalık, aylık mali ve finansal raporları hazırlamak.
 • Günlük banka, kasa, çek, senet işlemlerini yönetmek.
 • Banka ve Finansal kurumlarla ilişkileri yönetmek, kur, kredi, teminat vb. süreçleri yönetmek.
 • Üretim maliyetlerini hazırlamak ve aylık raporlamasını yönetim ile paylaşmak.
 • KOSGEB teşvikleri süreçlerini yönetmek
 • Eximbank, Merkez Bankası kredi süreçlerini yönetmek
 • Şirketin tüm genel muhasebe sürecinin yasal mevzuatlar çerçevesinde kayıt ve kontrolünü yapmak,
 • İthalat, ihracat muhasebesinde deneyimli olmak,
 • Kdv iade işlemlerinin takibini ve kontrolünü yapmak,
 • Beyanname ve raporlarını hazırlamak,
 • Personel Ücret hesaplamaları ve ödemelerini yapmak
 • Personel Giriş Çıkış işlemlerini takip etmek
 • Personel bordro işlemlerini kontrol etmek,
 • Aylık Amortisman, Kur değerleme, Ücret vb gibi dönemsel işlemleri takibi ve kontrolünü yapmak.
 • Aylık Mizan ve Masraf Merkezi kontrolleri yapmak.
 • Yılsonu kapanış işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Finansal tabloları hazırlamak,

Aday Kriterleri

5 - 15 yıl arası
Lise(Öğrenci), Ön Lisans(Öğrenci), Üniversite(Öğrenci), Yüksek Lisans(Öğrenci), Doktora(Öğrenci)
Yapıldı
B sınıfı

Mali İşler Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Sorumlusu Mali İşler Sorumlusu Maaşları Mali İşler Sorumlusu Nasıl Olunur? Mali İşler Sorumlusu Nedir? Mali İşler Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

The Turkish shirt maker, Gulsen Tekstil Company, is the pure expression of dedication to the art of shirt. This family-run business has been passionate about shirts since its foundation in 1989 and accumulated, through years, a considerable capital of experience and resources, which has given a high level of standard to its products. Aspiration to excellence, creativity and assumption of responsibility are the guiding principles of the company. A shirt creation is not only a product but a real promise of reliability. These ideals combined with dynamism of its young team are the forte of the company, which is experimenting a rapid growth both in size and in number of customers.

The Turkish shirt maker, Gulsen Tekstil Company, is the pure expression of dedication to the art of shirt. This family-run business has been passionate about shirts since its foundation in 1989 and accumulated, through years, a considerable capital of experience and resources, which has given a high level of standard to its products. Aspiration to excellence, creativity and assumption of responsibility are the guiding principles of the company. A shirt creation is not only a product but a real promise of reliability. These ideals combined with dynamism of its young team are the forte of the company, which is experimenting a rapid growth both in size and in number of customers.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİGülsen Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak işbu aydınlatma metnini, "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırladık. . İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Bu kapsamda hem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.1. KVKK Nedir?Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Şirketimiz de, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve Şirketimizin tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.2. Kişisel Veri Nedir?Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. Buna göre bizimle paylaştığınız ad - soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş veriler; kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.3. Kişisel Verilerinizin Tarafımızca Toplanmasının Amacı Nedir?Kişisel verileriniz Gülsen Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:- Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,- Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi, - Aday personel bildirimlerinin yapılması, - Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,- Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi4. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?Kişisel verileriniz Gülsen Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.5. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?Gülsen Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.6. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?Kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile ıslak imzalı olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@gulsentekstil.com elektronik posta adresine iletebilir yahut veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Mali İşler Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Sorumlusu Mali İşler Sorumlusu Maaşları Mali İşler Sorumlusu Nasıl Olunur? Mali İşler Sorumlusu Nedir? Mali İşler Sorumlusu İş İlanları