Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Pendik)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

191 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

191 başvuru

Departman

Satınalma

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ARANAN NİTELİKLER

 

 • Üniversitelerin  Mühendislik FakültesiElektrik Mühendisliği ,Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği  bölümlerinden mezun,
 • Metal sektöründe faaliyet gösteren bir firmada en az 5 yıllık teknik satınalma tecrübesine sahip,
 • Üretime yönelik hammadde, işletme malzemeleri ( kesici takım, hırdavat, v.b.), sarf malzeme (ambalaj, kimyasal v.b.) alımlarında tecrübeli,
 • Branşı ile ilgili temel muhasebe ve finans bilgisine sahip,
 • MS Office ve ERP programlarına hakim tercihen Mikro bilen,
 • Lojistik konularında temel bilgiye sahip,
 • Tercihen ileri seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip,
 • İyi derecede excel kullanabilen, analiz etme yetkinliği ve raporlama yönü gelişmiş,
 • İletişim becerileri güçlü, müşteri odaklı, stres yönetimi yapabilen,
 • En az B Sınıfı Sürücü Belgesi olan ve aktif araç kullanabilen,
 • İstanbul Anadolu Yakasında Pendik Civarına yakın ikamet eden veya edebilecek.

İŞ TANIMI

 

 • Pazar araştırması süreçlerini etkin yürütebilecek,
 • Üretim faaliyetleri için gerekli, bildirilen ürün spesifikasyonlarını anlamak, yorumlamak,
 • Yeni tedarikçiler bularak maliyet iyileştirme konusunda çalışabilecek,
 • Piyasa; fiyat, kalite ve termin performansına uygun alternatif tedarikçiler oluşturarak tedarikçi ilişkilerini yürütebilecek,
 • Satın alma prosedürleri doğrultusunda ilgili firmalarla temas kurarak satın alma operasyonlarının takibini yapabilecek,
 • Dış ve iç pazarlardan yapılacak firmanın ihtiyacı olan mal ve hizmetleri tedarik edebilecek firmaları araştırmak ve belirlemek, yurt içi / yurt dışı tedarik kaynaklarını araştırmak
 • Siparişi verilen malzemenin/ürünün üretim ve teslim süreçlerini takip etmek,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerin kontrol sonuçlarına göre tedarikçi firmaların değerlendirmesini yaparak onaylı tedarikçi listesi oluşturmak
 • Satınalma ile ilgili raporlamaları ve kayıtları tutmak,

Aday Kriterleri

5 - 20 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Satın Alma Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Müdürü Satın Alma Müdürü Maaşları Satın Alma Müdürü Nasıl Olunur? Satın Alma Müdürü Nedir? Satın Alma Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, GÜNKO ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Kurum”, “GÜNKO ENDÜSTRİYEL”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarımızın kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek ve sınıflandırabileceğiz.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmacıKVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iş arama sitelerinden yaptığınız iş başvurularında gönderdiğiniz özgeçmiş bilgileri, iletişim formunun alınması gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında GÜNKO ENDÜSTRİYEL tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.3. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıAçıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Kurumumuz tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.4. Yurtdışına Veri AktarımıKişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurum tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi beyanları, eğitim katılım tutanakları, iş başvuru formları aday özgeçmişleri, görgü tanıkları, ünite sorumluları, dilekçe, olay yeri bilgileri, yetkili kurumlar, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 3. ve 4. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak HaklarınızKVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kurum’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.Saygılarımızla,

Detaylı Bilgi

Satın Alma Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Müdürü Satın Alma Müdürü Maaşları Satın Alma Müdürü Nasıl Olunur? Satın Alma Müdürü Nedir? Satın Alma Müdürü İş İlanları