Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Merkez, Sincan, Etimesgut, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

273 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

273 başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, muhasebe alanlarından mezun,
 • İyi derecede ingilizce bilen,
 • Tercihen finans kurumlarında veya işletmelerin finans departmanlarında çalışmış,
 • Yönetici vasfı taşıyan,
 • En az 5 yıl ve üstü tecrübeli,
 • Finansal piyasaları yakından takip eden,
 • Üst düzey Microsoft uygulamalarını bilen,
 • Kambiyo mevzuatına vakıf,
 • Stresli ve tempolu çalışma şartlarına ayak uydurabilen,
 • Analitik ve hızlı düşünebilen.


 İŞ TANIMI

 • Ödeme ve tahsilat planlarını yapar, Üst yönetim onayına sunar, uygulamasını sağlar,
 • Şirket finans politikalarını belirlemek ve üst yönetime onaylattıktan sonra uygulamasını sağlamak,
 • Şirketin haftalık, aylık, yıllık gelir - gider döviz borç, alacak tablolarını hazırlamak ve bu konuda üst yönetime rapor halinde sunmak,
 • Şirket bünyesinde tasarruf önlemleri almak, bu konuda ilgili birimleri uyarmak ve takibini sağlamak,
 • Bankalarla görüşmeleri yapmak,
 • Gelir - gider planlamasını düzenli ve ve dengeli bir şekilde yapmak,
 • Bütçe planlaması yapmak.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Finans Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Müdürü Finans Müdürü Maaşları Finans Müdürü Nasıl Olunur? Finans Müdürü Nedir? Finans Müdürü İş İlanları
Gürgenler inşaat sanayi tic.a.ş

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Hakkımızda

1955 yılından bu yana petrol ve doğalgaz hatlarına , rafineri ve petrokimya tesislerine , arıtma ve ayrıştırma tesislerine , nükleer ve elektrik üretim santrallerine , baraj ve heslere , gemi inşaa sanayine ,savunma ve otomotiv sanayine flanş , dirsek , tee , redüksiyon , kep , dövme fittings malzemeleri üretimi yapmaktadır.Bağlantı elemanlarındaki tecrübesini 2005 yılı itibariyle spool ve fabrikasyon imalatlarada yönelten Gürgenler AŞ , boru spool imalatları , buhar kazanları ve ekipmanları , ayrıştırma üniteleri , kızdırma üniteleri , eşanjör grupları , basınçlı kaplar ve özel kaynaklı imalatlar yapmaktadır.Üstün teknolojisiyle dünya standartlarında ve kalitesinde boru bağlantı parçaları ve fabrikasyon üretimi yapan GÜRGENLER A.Ş., sektörün ilkleri arasında yer alarak, ülkemizde ve yurtdışında çok sayıda firmanın tercihi olmuştur. Konusunda uzman mühendislik kadrosuyla 14,000 i aşkın ürün gamıyla Türkiye ve Dünyada sayılı üreticiler arasındadır.Gürgenler inşaat sanayi tic.a.ş

1955 yılından bu yana petrol ve doğalgaz hatlarına , rafineri ve petrokimya tesislerine , arıtma ve ayrıştırma tesislerine , nükleer ve elektrik üretim santrallerine , baraj ve heslere , gemi inşaa sanayine ,savunma ve otomotiv sanayine flanş , dirsek , tee , redüksiyon , kep , dövme fittings malzemeleri üretimi yapmaktadır.Bağlantı elemanlarındaki tecrübesini 2005 yılı itibariyle spool ve fabrikasyon imalatlarada yönelten Gürgenler AŞ , boru spool imalatları , buhar kazanları ve ekipmanları , ayrıştırma üniteleri , kızdırma üniteleri , eşanjör grupları , basınçlı kaplar ve özel kaynaklı imalatlar yapmaktadır.Üstün teknolojisiyle dünya standartlarında ve kalitesinde boru bağlantı parçaları ve fabrikasyon üretimi yapan GÜRGENLER A.Ş., sektörün ilkleri arasında yer alarak, ülkemizde ve yurtdışında çok sayıda firmanın tercihi olmuştur. Konusunda uzman mühendislik kadrosuyla 14,000 i aşkın ürün gamıyla Türkiye ve Dünyada sayılı üreticiler arasındadır.Gürgenler inşaat sanayi tic.a.ş

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet adresimizden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; şirket bünyemizde ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, e-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan Şirketimiz internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.3. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel verilerinizin KVKK 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Finans Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Müdürü Finans Müdürü Maaşları Finans Müdürü Nasıl Olunur? Finans Müdürü Nedir? Finans Müdürü İş İlanları