Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Şartname Uzmanı

Hafele San. ve Tic. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Mimari Projeler Satış ekibimizde görev alarak projelerin şartnameleri ile ilgili çalışmaları yürütecek Şartname Uzmanı aramaktayız.


İŞİN TANIMI

Satış ekiplerimizle işbirliği yaparak projelerin ihtiyaçlarını tespit etmek,

Bu ihtiyaçlara Häfele’nin geniş ürün çeşitliliğiyle etkileyici, fonksiyonel, estetik çözümler getirmek,

Bu çözümlerle müşterilerimizde ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili farkındalık yaratmak,

Mimari ofislerden gelen taleplere yanıt vermek,

Şartnamelerde ürünlerimizin direkt olarak yer almasını sağlayarak satış potansiyelimizi artırmak.

 

GENEL NİTELİKLER

·         Üniversitelerin Mimarlık veya mimarlık temelli benzeri programlarından mezun,

·         Mimari şartname hazırlama konusunda bilgi sahibi,

·         Mobilya ve mimari aksesuarlar ve çözümlerle ilgili teknik bilgi sahibi,

·         Mimari ihtiyaçları belirleyebilecek derecede proje okumaya hakim,

·         Detaylarla çalışmayı seven,

·         Yazılı ve sözlü iletişimde akıcı ve çözüm odaklı,

·         Başta Excel olmak üzere MS Office programlarını ileri düzeyde kullanan,

·         Autocad Programı kullanmada yetkin,

·          İyi düzeyde İngilizce bilen,

·         Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

·         İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

İnce Yapı Mimarı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnce Yapı Mimarı İnce Yapı Mimarı Maaşları İnce Yapı Mimarı Nasıl Olunur? İnce Yapı Mimarı Nedir? İnce Yapı Mimarı İş İlanları
Hakkımızda

“Dünya çapında 8 bin çalışanımız ve 150 bin çeşit ürünümüzle misyonumuz tüm yaşam ve çalışma alanlarına daha gelişmiş işlevsellik, sağlamlık ve estetik görünüm katmak. Vizyonumuz ise işlevselliğin, sağlamlığın ve estetiğin standartlarını belirleyen marka olmak. Globaldeki 100 yıllık tecrübemiz, ürün ve çözümlerimizdeki yenilikçi yaklaşımımız ve Alman mühendisliğinden gelen kalite tutkumuzla hizmet verdiğimiz sektörleri şekillendiriyoruz. 25 yıldır mobilya ve mimari donanımlar alanında Türkiye ve bölge ülkelere hizmet veren Häfele Türkiye olarak yalnızca mekanlara değil işimize de mutluluk* katıyoruz. * Happy Place to Work (Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri) Araştırması’nda yapı ekipmanları şirketleri arasında en yüksek puanı alarak sektörümüzde Türkiye’nin En Mutlu İşyeri seçildik. “

“Dünya çapında 8 bin çalışanımız ve 150 bin çeşit ürünümüzle misyonumuz tüm yaşam ve çalışma alanlarına daha gelişmiş işlevsellik, sağlamlık ve estetik görünüm katmak. Vizyonumuz ise işlevselliğin, sağlamlığın ve estetiğin standartlarını belirleyen marka olmak. Globaldeki 100 yıllık tecrübemiz, ürün ve çözümlerimizdeki yenilikçi yaklaşımımız ve Alman mühendisliğinden gelen kalite tutkumuzla hizmet verdiğimiz sektörleri şekillendiriyoruz. 25 yıldır mobilya ve mimari donanımlar alanında Türkiye ve bölge ülkelere hizmet veren Häfele Türkiye olarak yalnızca mekanlara değil işimize de mutluluk* katıyoruz. * Happy Place to Work (Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri) Araştırması’nda yapı ekipmanları şirketleri arasında en yüksek puanı alarak sektörümüzde Türkiye’nin En Mutlu İşyeri seçildik. “

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

HÄFELE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu:Veri Sorumlusu HAFELE MOBİLYA VE İNŞAAT DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’dir. Adres: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 10 34776 - Ümraniye / İstanbulTelefon: +90 (216) 528 59 00E-posta: info@hafele.com.trKep adresi: Hafele@hs03.kep.tr b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel bilgileriniz:• İletişimin sağlanması,• İş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için gerekli olan eğitim, nitelik, beceri ve sağlık durumunuzun tespiti amacıyla gerekli değerlendirme, eleme ve puanlama sisteminin işletilmesi,• Bu amaçla hizmet veren danışmanlık şirketleri ve şirket çalışanı olan diğer kişilerle paylaşılması,• Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda ileride doğabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi amacıyla yasada öngörülen süreler içinde saklanması,• İş başvuru sürecini etkin ve verimli hale getirebilmek, adayların seçimini doğru şekilde gerçekleştirebilmek adına Değerlendirme Merkezi’nde paylaşılması,• Referans olarak belirttiğiniz kişilerle bilgi teyidi için iletişime geçilmesi,• Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,• İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesiAmaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenebilecektir.c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği:Kişisel Verileriniz, iş ilişkisinin kurulması amacının gerektirdiği kapsam ve sınırlar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen hükümlere bağlı kalınarak ve Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda :• Türkiye sınırları dahilinde veya dışında 3.kişiler, iştirakler, iş ortakları yahut grup şirketleriyle,• Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleriyle,• Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,• Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.d) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:Şirketimizde iş başvurusu amacıyla kişisel verilerinizi içeren bilgi, belge ve özgeçmişleriniz aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanır:• Şirket web sitemiz• Kariyer portalları • Elden• Elektronik posta• Kargo• Referans aracılığıylaBu şekilde işe alım amacıyla ilettiğiniz kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.e) İlgili kişinin, Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir:(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,f- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g- Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; Hafele@hs03.kep.tr, e-mail veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

İnce Yapı Mimarı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnce Yapı Mimarı İnce Yapı Mimarı Maaşları İnce Yapı Mimarı Nasıl Olunur? İnce Yapı Mimarı Nedir? İnce Yapı Mimarı İş İlanları