Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Hizmet

Hizmet

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Hizmet

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ordu illerinde kadrolu (tam zamanlı) olarak çalışacak,

  • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansına sahip,
  • Tecrübe şartını yerine getirmiş,
  • Tercihen üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun,
  • Gayrimenkul değerleme uzmanlığını kendisine meslek olarak seçmiş,
  • Gayrimenkul değerleme raporu hazırlanma sürecinin tamamını takip ederek, raporlamasını gerçekleştirebilecek,
  • Sürücü belgesi olan ve aktif araç kullanabilen,
  • İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına uyumlu, koordinasyon becerisi yüksek, analitik değerlendirme ve karşılaştırma yeteneğine sahip,
  • Dinamik, planlama, iş takibi ve zaman yönetimi konusunda kendisine güvenen, kendini geliştirme vizyonuna sahip saha personeli
  • MS Office uygulamalarına hakim,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış adaylar tercih edilecektir.


İŞ TANIMI

SPK ve BDDK düzenlemeleri çerçevesinde her türlü gayrimenkulün yerinde incelemesinin yapılması, yasal incelemelerin gerçekleştirilmesi, değerleme raporunun hazırlanması, bağımsız ve tarafsız olarak piyasa koşullarının analizi ve bu sürecin banka formatlarına uygun çerçevede raporlanarak, ekleriyle beraber rapor sistemlerine uygun şekilde düzenlenerek girişinin yapılması.

Aday Kriterleri

2 - 3 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli
B sınıfı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nedir? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

HAKKIMIZDA Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.; 13 Temmuz 2007 tarihindegayrimenkule ilişkin, yatırım danışmanlığı, fizibilite çalışması, proje değerleme ve geliştirme gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi ile Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenilememevzuatı kapsamında mevcut yapı stoğunun değerlemesi ile bu alanlarda geliştirilmiş olan projelerin değerlemesinin(şerefiye çalışmasının) yapılması konularında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Şirketimiz, farklı disiplinlerde eğitim almışdeneyimli ortakları, bilgili ve dinamik personeli ile ilkelerimize sadık kalarak yurtiçi ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere, kamu ve özel sektöre yönelik gayrimenkul danışmanlığı konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

HAKKIMIZDA Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.; 13 Temmuz 2007 tarihindegayrimenkule ilişkin, yatırım danışmanlığı, fizibilite çalışması, proje değerleme ve geliştirme gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi ile Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenilememevzuatı kapsamında mevcut yapı stoğunun değerlemesi ile bu alanlarda geliştirilmiş olan projelerin değerlemesinin(şerefiye çalışmasının) yapılması konularında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Şirketimiz, farklı disiplinlerde eğitim almışdeneyimli ortakları, bilgili ve dinamik personeli ile ilkelerimize sadık kalarak yurtiçi ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere, kamu ve özel sektöre yönelik gayrimenkul danışmanlığı konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİBu Aydınlatma Metni Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Harmoni” veya “Şirket”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.1) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenecek?Toplanan kişisel verileriniz,• Şirketimizin insan kaynakları prosedürlerinin oluşturulması ve yönetimi,• Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,• Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi,• İş başvuru formu ve davetlerinin e-posta ile gönderilmesi,• İş görüşmelerinin yürütülmesi,• İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,• Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,• Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesine yönelik süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından planlanması ve yürütülmesi• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerin hukuki teknik ve ticari güvenliğinin teminine yönelik süreçlerin planlanması ve icrasıamaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimizce işlenebilecektir.2) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecek?Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, Şirketimizce kullanılan yurtiçi veya yurtdışında bulundurulan bilgisayar sistemlerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.3) Hangi Yöntemlerle Kişisel Verilerinizi Topluyoruz? Kişisel verileriniz, Şirket’e yaptığınız iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.4) Kanunda Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, harmonigd.com.tr adresinde yer alan Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Bireysel Emeklilik.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nedir? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İş İlanları