Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Yalova(Altınova)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

56 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

56 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Hat-San A.Ş bünyesinde, Yalova Altınova bölgesindeki Tersanemizde istihdam edilmek üzere takım arkadaşları arıyoruz.


Yeni İnşa Pazarlama Departmanı’nda görevlendirilmek üzere;

  •         Üniversitelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği ya da Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun,
  •         Çok iyi derecede İngilizce bilen,
  •         Microsoft Office ve AutoCAD uygulamalarına hakim,
  •         Pazarlama/fiyatlama konusunda tecrübeli,
  •         İletişim becerisi yüksek, insan ilişkileri güçlü, temsil yeteneği gelişmiş,
  •         Araştırmacı, diksiyonu düzgün, sorumluluk sahibi,


“Pazarlama Mühendisi” takım arkadaşı aramaktayız. 


Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Pazarlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama Mühendisi Pazarlama Mühendisi Maaşları Pazarlama Mühendisi Nasıl Olunur? Pazarlama Mühendisi Nedir? Pazarlama Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Hat-San Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

Hat-San Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

HAT-SAN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİHat-San Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. (kısaca “Hat-San”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:Bu kapsamda kariner.net üzerinden iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV lerinizi iletmeniz durumunda “Kimlik Bilgisi, İkametgah, İletişim Bilgileri, Adres, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Sendika Bilgisi” gibi kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.“Kimlik Bilgisi, İkametgah, İletişim Bilgileri, Adres, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda, “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Sendika Bilgisi” gibi Özel Nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIHat-San kişisel verilerinizi açık rızanız ve meşru menfaat kapsamında iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİHat-San kişisel verilerinizi kariyer.net üzerinden ve ayrıca iş başvuru formunu veya CV lerinizi şirkete elden teslim etmeniz veya mail yoluyla iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Hat-San ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI“Kimlik Bilgisi, İkametgah, İletişim Bilgileri, Adres, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/-f maddesi uyarınca 2 yıl süreyle veya süresiz saklanmasına izin vermeniz durumunda süresiz olarak, “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Sendika Bilgisi” gibi kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak aşağıdaki sürelerde işlenecek ve muhafaza edilecektir;Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZVeri sahibi olarak Hat-San’a başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Hat-San’a iletmeniz durumunda Hat-San talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hat-San Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.Hat-San tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi

Hat-San Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. İş İlanları

Pazarlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama Mühendisi Pazarlama Mühendisi Maaşları Pazarlama Mühendisi Nasıl Olunur? Pazarlama Mühendisi Nedir? Pazarlama Mühendisi İş İlanları