Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Elazığ, İstanbul(Avr.), Muğla

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

474 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

474 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Adaylarımızdan beklediğimiz nitelikler eğitimleri gelişimlerinin bir parçası olarak gören, stres yönetimi ve problem çözme konusunda başarılı, yazılı ve sözlü iletişimi yeteneği güçlü, kurum aidiyet kültürüne sahip olmalarıdır.

"Genel Başvuru"  ilanımız Grup firmalarımızda oluşabilecek açık pozisyonlarda aday havuzumuzun oluşmasına yönelik hazırlanmış olup, gizlilik ilkesi kapsamında değerlendirilerek, mevcut açık kadrolarda ve oluşabilecek tüm pozisyonlar için değerlendirmeye alınacaktır.  

  • Hatko Genel Müdürlük
  • Hatko Electronics
  • Hatko Aquaculture
  • Hatsun
  • Hatsail

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Muaf, Yapıldı

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Metnin Kapsamı:Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla HATKO Teknik Donanımlar Mümessillik ve Tic. A.Ş. (ŞİRKET) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KANUN) uyarınca işlenebilecektir.Kanun’un 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiğine ilişkin bilgilendirme sağlamak amacıyla bu aydınlatma metni Şirket tarafından hazırlanmıştır.2. Aydınlatma Metni Hangi Veri Sahibi/İlgili Kişi için Düzenlendi?Çalışan Adayı: Bizzat veya kariyer siteleri aracılığıyla iş veya staj başvurusunda bulunan gerçek kişiler “çalışan adayı” olarak tanımlanmaktadır. Bu aydınlatma metni ise Kariyer.net internet sitesini aracılığıyla şirketimize başvuran adaylar için düzenlenmiştir.3. Hangi kişisel verileri alıyoruz?Kariyer.net internet sitesi aracılığı ile Şirketimize iş başvurusu yaptığınızda, tarafınızca bildirilen kapsamdaki: “Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar” kategorisindeki kişisel verilerinizi alıyoruz. Bahsedilen kategoriler dışındaki kişisel verileriniz Şirketimizce talep edilmemektedir. 4. Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz?Yukarıda sayılan (“Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar”) kişisel verilerinizin tamamını: “Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi” amacıyla işliyoruz.5. Kişisel Verileri Hangi Yöntemle İşliyoruz?Kariyer.net internet sitesi üzerinden doldurduğunuz elektronik formlar kullanılarak şirket bilgisayar ve sunucularında mevcut uygulamalar kullanılarak elektronik ortamlarda veya bu elektronik formlardan çıktı alınmak suretiyle kağıt ortamında tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 6. Kişisel verileri hangi hukuki sebeple işliyoruz:Kariyer.net internet sitesinden dolduracağınız elektronik formlarda sizden yukarıda anılan “Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar” kategorisindeki kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1. Maddesinde tanımlanan “Açık Rızanıza” istinaden işliyoruz. Şirketimizce talep edilmemesine karşın, yukarıda sayılanlardan farklı nitelikteki kişisel verilerin elektronik formun tarafınızca doldurulması suretiyle Şirketimize aktarılması durumunda, bunların da şirketimizce işlenmesine açık rızanızın olduğu kabul edilecektir. Bu nedenle, Şirketimizce talep edilmeyen kişisel verileri İş Başvuru Formu kapsamına dahil etmemenizi öneririz/talep ederiz.7. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?Kişisel verileriniz Şirket dışına aktarılmamaktadır. Ancak, herhangi bir idari veya adli soruşturmayı yürüten yetkili resmi makam veya adli mercilerin talebi üzerine, bu makam veya mercilere adli veya idari soruşturmaların yürütülmesi veya Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizi aktarmamız söz konusu olabilir.8. Yurtdışına Hangi Verilerinizi Aktarıyoruz?Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.9. Haklarınız:Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, talep niteliğinin gerektirdiği hallerde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Detaylı Bilgi

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları