Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
11 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

295 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

295 başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1950'li yıllarda gıda ticareti ile faaliyete başlayan Helvacızade A.Ş., tüketiciye kaliteli ürünler sunmak hedefiyle, ZADE Bitkisel Yağ Rafinasyon tesislerinin temelini 1989 yılında atmış ve 1991 yılı Kasım ayında ise üretime geçilmiştir. Tesisler 102.000 m2 açık 42.000 m2 kapalı alana ulaşmıştır. Yıllık toplam kapasitesi 130.000 ton olan tesislerde "Ayçiçek yağı, Zeytin yağı, Mısır yağı, Soya yağı, Kanola yağı, Pamuk yağı, Fındık yağı, Bitkisel Karışım Yağlar vb gibi" tüm bitkisel yağlar rafine edilebilmektedir. Sektöründe Dünya'nın en ileri teknolojisi kullanılarak üretim yapılan ZADE tesisleri, Türkiye'nin kalitesi ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi ile tescil edilen ilk bitkisel yağ tesisi unvanını taşımaktadır.

Helvacızade Şirketler Grubu olarak ulaşılan son nokta ise; EFQM (European Foundation of Quality Management – Avrupa Kalite Vakfı) mükemmellik modeli olmuştur. Aynı zamanda Türkiye’de bu modele dahil olan ilk yağ fabrikasıdır. EFQM mükemmellik modelinde yer alan kriterleri organizasyonun hedefleri doğrultusunda tasarlayıp yapılandırdıktan sonra, şirket bünyesinde uygulamaya konulmuştur.

      Helvacızade’nin Konya’da bulunan üretim tesislerinde görevlendirilmek üzere 

                                ‘Finans Uzmanı pozisyonu için arayışımız;


GENEL NİTELİKLER

Helvacı Zade Grup şirketlerinden sorumlu CFO'ya bağlı  olarak görev yapacak; 

 Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler ,Mühendislik ve/veya Fen Fakültelerinden Mezun,

 Finans alanında en az 4-5 yıl deneyim sahibi,

 İyi derecede İngilizce bilen,

  Tüm MS Office programlarına hakim, özellikle ileri seviyede Excel bilgisine sahip,

  Tercihen Logo Tiger bilen,

  Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş,

  Ekip çalışmasına yatkın,

  Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

 

İŞ TANIMI

 Bankalar ve diğer finans kurumları ile görüşmelerin ve operasyonların yürütülmesi,

  Banka mutabakatlarının yapılması, aylık olarak bankalardaki Limit-Risk tablolarının takibi ve raporlaması,

  Bankalar ile Helvacızade Grup Şirketleri arasındaki evrak sürecinde yönetici onayı ile belgelerin paylaşımı,

  Şirketin finansman strateji ve politikalarının belirlenmesinde üst yönetime destek verilmesi,

  Finansal kaynakların etkin ve verimli yönetiminin sağlanması,

  Nakit akım tablosunun geliştirilmesi, Logo Tigera aktarımı, proforma tahminler oluşturulması,

  Kredi Kullanım işlemlerinde evrakların hazırlanması ve imzaya sunulması,

  Nakit Kredi, Akreditif gibi kredi kullanım ve kapama giriş işlemlerinin Logo Tiger içerisinde yapılması,

  Banka, cari, çek/senet ve kasa kayıtlarının kontrolü ve kayıtların Logo Tigera girişinin yapılması

  Alınan verilen teminat mektuplarının Logo Tigera girişinin sağlanması ve takibininin yapılması

  Ödeme ve para transferi talimatlarının hazırlanması

  Şirketin aylık faturalarının ödenmesi, otomatik ödemelerin zamanında tahsil edilip edilmediğinin takibi                         

  Personel ve iş avanslarının takibi,

  Fin Tech konusunda deneyimli olunması, bankalarla Sanal Pos tanımlama ve Online Ödeme Sistemleri üzerine çalışmaların yürütülmesi

konularında görevlendirilmek üzere takım arkadaşı arıyoruz.

Aday Kriterleri

En az 4 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Muaf, Yapıldı

Finans Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Uzmanı Finans Uzmanı Maaşları Finans Uzmanı Nasıl Olunur? Finans Uzmanı Nedir? Finans Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/2 Aksel İş Merkezi B Blok 3. Kat Üsküdar/İstanbul ve adreslerinde mukim Şirketimiz Helvacızade Gıda İlaç Kimya San ve Tic. A.Ş. ve Grup Şirketleri’nde Çalışan ve Stajyer Adaylarına sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları web sitemizde yer almaktadır. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimizin istihdam ihtiyacı nedeniyle Çalışan Adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yazılı olarak ve eposta ile elde edilen Çalışan/Stajyer Adaylarının özgeçmişler kapsamında ve bu Adaylarla yapılan mülakatlara istinaden elde edilen iletişim, kimlik, sağlık ve engelli çalıştırma yükümü kapsamında elde edilen kişisel veriler açık rıza hukuki sebebi ile işlenmektedir.B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 2. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,3. İstihdam sürecinde İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,4. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,5. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,6. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,7. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİŞirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.1. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde Şirketimizin mevzuata uygun faaliyet gösterme yükümlülüğüne uygun olarak bu taraflarla,2. Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimizin hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz avukatları ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşalarıyla,3. Çalışan adayı tarafından açık rıza verilmiş olması halinde istihdam görüşmelerinin yapılabilmesi amacıyla grup Şirketlerimizle,D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİKişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini web sitemizde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Finans Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Uzmanı Finans Uzmanı Maaşları Finans Uzmanı Nasıl Olunur? Finans Uzmanı Nedir? Finans Uzmanı İş İlanları