Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Finance Coordinator (Antalya Airport)

HMS HOST ANTALYA YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Muratpaşa)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Department

Finance

Finance

Application Count

207 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Application Count

207 application

Department

Finance

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

HMSHost  - AUTOGRILL

HMSHost is split into two entities - HMSHost North America, which covers the US and Canada, and HMSHost International which covers all other locations. Together we report back into our parent company, Autogrill. The Autogrill Group is the leading global operator in food & drink services for travelers Listed on the milan stock exchange since 1997 company of the benneton family  world’s leading  provider of food & beverage services for travelers 250 international and local brands . 900 million customers per year operating in over 30 countries with more than 4700 stores in more than 1060 locations around the world.

HMSHost has been operating Istanbul Sabiha Gokcen Airport with 22  f&b units since September, 2012 and operating 8 f&b units in Antalya Airport in coordination with İÇTur since April, 2015.


We are looking for Finance Coordinator who will be;

Supporting the European Finance Controller and local management in the broadest sense. Providing support to ensure coordination of the company's general financial, monitoring of income and expenditure accounts, preparing daily-monthly-annual financial reports. Managing general e-mail messages.


Primary Responsibilities

 • Oversee Cash handling and lodgement to the bank
 • Prepare cash flow forecasts
 • Control bank accounts
 • Review, scan and file of invoices
 • Issue and receive e-invoices
 • Prepare the P&L and Balance sheet, weekly sales report, monthly reports
 • Ensure coordination of Micros system, new generation till printers,
 • Managing Cisbox
 • Verifying invoices
 • Contact suppliers in case of discrepancies.
 • Implement company processes and procedures
 • Managing the Cashier agreement process with HR
 • Organize month-end process
 • Monthly AR-AP, BA-BS reconciliations
 • Prepare monthly accruals
 • Make spot check inspection to cash till
 • Report to Amsterdam office for monthly analysis of the results
 • Be the first responsible person to develop budgets, forecasts and business plan for the company (Profit & Loss, Balance Sheet and Cash Flow statements)
 • Support the European Controller to perform the analysis of monthly operating results against budget with supporting schedules and presenting findings and recommendations to the General Manager
 • Reporting to the landlord and to the franchisors
 • Being first point of contact for the local independent auditor.
 • To ensure coordination of Rödl&Partner .
 • Additional responsibilities, duties and projects as assigned
 • Be the first responsible person for Hyperion Financial Reporting, GM Reports, Financial presentations
 • Coordinate tax audit process with Rodl and Amsterdam.
 • Organize annual General Assembly meetings and make documentation with trade registry & tax office & notary. 
 • Follow up insurance policies
 • Make office petty cash transactions
 • Provide information to Asmterdam HQ in all aspects of Business
 • Performing other work related to the above on the orders of the General Manager


Qualification & Experience

 • Language required: fluent English. Any other European language is an additional asset 
 • Bachelor or University degree
 • Knowledge of finance, accounting, budgeting & forecasting, local law& rules
 • Proficient user of standard office software packages (especially Excel)
 • 3-4 years prior experience in the field
 • Strong written and verbal communication skills required
 • Participate in and facilitate group meetings
 • Ability to prioritize and balance multiple tasks simultaneously
 • Ability to motivate teams to produce quality materials within tight timeframes.
 • Residing in Antalya

Preferred Candidate

4 - 10 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed

Finans Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Koordinatörü Finans Koordinatörü Maaşları Finans Koordinatörü Nasıl Olunur? Finans Koordinatörü Nedir? Finans Koordinatörü İş İlanları
Hakkımızda

HMSHOST, HOST SERVICES İSMİ İLE 1897 YILINDA AMERİKA’DA KURULDU. 1982 YILINDA ŞİRKET, MARRIOTT CORPORATION TARAFINDAN DEVRALINDI VE HOST MARRIOTT SERVICES ADI ALTINDA FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ. 1999 YILINDA HMSHOST, YİYECEK, İÇECEK, SEYAHAT VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE PAZAR LİDERİ OLARAK 1947 YILINDA KURULAN İTALYAN ŞİRKETİ AUTOGRILL’İN İŞTİRAKLERİNDEN BİRİ OLDU. ULUSLARARASI HAVA LİMANLARI, TREN İSTASYONLARI, LİMANLAR, MERKEZİ İŞ BÖLGELERİ, TURİSTİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE OTOBANLARDA; YILDA 900 MİLYON MÜŞTERİSİ İLE 18 ÜLKEDE, 4700’DEN FAZLA MAĞAZASI VE 1060 ÜZERİ LOKASYONDA 61%’İ KADIN OLMAK ÜZERE 56.000 ÇALIŞANI İLE HİZMET VERMEKTEDİR. SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA 23, ANTALYA HAVALİMANINDA 8 ADET YİYECEK&İÇECEK MAĞAZASI İŞLETMEKTEDİR.

HMSHOST, HOST SERVICES İSMİ İLE 1897 YILINDA AMERİKA’DA KURULDU. 1982 YILINDA ŞİRKET, MARRIOTT CORPORATION TARAFINDAN DEVRALINDI VE HOST MARRIOTT SERVICES ADI ALTINDA FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ. 1999 YILINDA HMSHOST, YİYECEK, İÇECEK, SEYAHAT VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE PAZAR LİDERİ OLARAK 1947 YILINDA KURULAN İTALYAN ŞİRKETİ AUTOGRILL’İN İŞTİRAKLERİNDEN BİRİ OLDU. ULUSLARARASI HAVA LİMANLARI, TREN İSTASYONLARI, LİMANLAR, MERKEZİ İŞ BÖLGELERİ, TURİSTİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE OTOBANLARDA; YILDA 900 MİLYON MÜŞTERİSİ İLE 18 ÜLKEDE, 4700’DEN FAZLA MAĞAZASI VE 1060 ÜZERİ LOKASYONDA 61%’İ KADIN OLMAK ÜZERE 56.000 ÇALIŞANI İLE HİZMET VERMEKTEDİR. SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA 23, ANTALYA HAVALİMANINDA 8 ADET YİYECEK&İÇECEK MAĞAZASI İŞLETMEKTEDİR.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI BİLGİLENDİRME FORMUHMSHost Antalya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirket personel ve personel adaylarına ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilecek en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesini sağlamaya çalışmaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat ve Şirketimiz tarafından hazırlanan Kişisel Veri Saklama İşleme ve İmha Politikası (“Politika”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarımı, toplama yöntemi ve hukuki nedenleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız konusunda işbu metin ile sizleri bilgilendirmekteyiz.1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçlarıİşe alım öncesi süreçte istihdam edilebilmeniz için yapılan ön inceleme ve değerlendirme kapsamında sözlü, yazılı ya da elektronik olarak temin edilmesi gerekli kimlik ve sağlık verileriniz başta olmak üzere, Politikada belirtilen nitelikteki özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, istihdamın gereği olarak personel başvuru ve seçme süreci, işe alım, iş ilişkisinin idaresi ve yönetimi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, bütçeleme, bordro ve ücret/tazminat yönetimi, çalışanların yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, yan haklar ve diğer yasal menfaatlere ilişkin ödeme işlemleri ve süreçlerinin yönetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, tavsiye ve danışmanlık ve destek hizmeti alınması, kurum ve kuruluşlarca ile talep edilen bilgilerin paylaşımı amaçlarıyla işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat ve Şirket politikalarımız kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla havaalanı emniyet ve güvenlik birimleri, havaalanı yönetimi, resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki HMSHost International ve ADP Cott Group da dahil yurt dışı iştirak, grup şirketleri, ve bağlı ortaklıklar, hissedarlar, ana ortaklık ve bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ve iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, iş ve sağlık hizmetlerinden işe alım öncesi, istihdam süresi ve gerekli olması durumunda istihdam sonrası yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile toplanır.4. Veri GüvenliğiŞirketimiz, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde Şirket politikalarımızda belirtilen esaslara uygun şekilde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanları da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Veri güvenliğine ilişkin süreçlerimiz Şirket politikaları ile düzenlenmiştir.5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızİşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız aşağıdaki gibidir:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz veya herhangi bir sorunuz için Şirketimiz bünyesindeki aşağıdaki e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı olarak veya bizzat elden ya da aşağıda yer alan posta adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla başvurmanız gerekmektedir. Talebiniz, ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.Başvurunuzun reddi halinde 30 gün ve her halde 60 gün içinde Kanun’un 14. maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz.Posta adresi: E- posta adresi: Veri Temsilcisi:Herhangi bir çalışan adayının görüşmesi olumlu sonuçlanmadığı takdirde tüm verileri derhal imha edilmektedir.Bilgi edinmenizi rica ederiz.Saygılarımızla,HMSHost Antalya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri.

Finans Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Koordinatörü Finans Koordinatörü Maaşları Finans Koordinatörü Nasıl Olunur? Finans Koordinatörü Nedir? Finans Koordinatörü İş İlanları