Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Ho Won Otomotiv İnş.Mlz.Filtre Sist.San.Ve Tic.A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Kartepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Başvuru Sayısı

621 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

621 başvuru

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • İş Tanımı
  • Ulusal ve uluslararası Güvenlik, Sağlık ve Çevre yasalarını, standartlarını ve yönetmeliklerini takip etmek, yeni gereksinimleri veya değişiklikleri uygulamak,
  • ISO 45001 ve 14001 İş Güvenliği ve Çevre Yönetim mevzuatlarında belirtilen yükümlülükler doğrultusunda İş Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin sürdürülmesi, sürekli iyileştirilmesini ve güncelleştirilmesini sağlamak
  • Yıllık bir çevre programı ve atık yönetim süreci geliştirmek ve sürdürmek, çevre boyut analizi çalışmalarını ve ürün yaşam döngüsü çalışmalarını yürütmek
  • İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetleri gözlemlemek ekibini  koordine ederek bunları bildirmek ve gerekli tedbirleri almak,
  • Saha operasyonlarının İSG kurallarına uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, denetlemek, risk analizlerini yapmak,
  • Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,
  • Çalışanları, potansiyel tehlike barındıran iş metotlarından veya materyallerinden korumaya yardımcı olacak önlemler almak.
  • Tehlikeli koşul veya ekipmanları düzeltici yöntemler oluşturmak,
  • Acil durum prosedürleri geliştirmek.
  • Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vermek.

 

 • Genel Nitelikler
  • Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun,
  • En az 2 yıl iş tecrübesi bulunan, , (Tercihen Makine, Metal İşleri, Metalürji, Otomotiv vb. sektörlerinde deneyimli)
  • İyi düzeyde İngilizce bilen,
  • İyi düzeyde Microsoft Office becerilerine sahip,
  • B / C sınıfı İş Güvenliği Sertifikası olan,
  • ISO 9001.14001.45001 yönetim sistemleri konusunda deneyimli
  • B sınıfı sürücü belgesi bulunan,
  • Etkili iletişim ve yönetsel becerileri gelişmiş,
  • Seyahat kısıtlaması olmayan.
  • Takım çalışmasına yatkın sorumluluk bilinci yüksek
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
  • Kocaeli’nde ikamet eden veya edebilecek.

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Ho Won Otomotiv İnş.Mlz.Filtre Sist.San.Ve Tic.A.Ş FİRMA TANITIMI 2007 yılı sonlarında % 100 Kore ortaklığıyla kurulan firmamız; otomobil kaporta, şasi ve çeşitli gövde parçaları gibi preslenmiş oto metal aksam üretimini HO WON markasıyla yapacaktır. Kocaeli ’nde sahip olduğu arazileri üzerine yaklaşık 30.000 m2’lik kapalı alanda kuracağı tesislerinde 2008 ortalarında üretime geçmeye hazırlanmaktadır. Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacı ve Kalite ve temel değerlerinden ödün vermeden, güçlü bilgi birikimini teknoloji ile birleştirerek, ürün ve hizmetleriyle fark yaratarak, marka imajını dünya pazarlarına açmak ve pazar payını geliştirme Misyonu ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Ho Won Otomotiv İnş.Mlz.Filtre Sist.San.Ve Tic.A.Ş FİRMA TANITIMI 2007 yılı sonlarında % 100 Kore ortaklığıyla kurulan firmamız; otomobil kaporta, şasi ve çeşitli gövde parçaları gibi preslenmiş oto metal aksam üretimini HO WON markasıyla yapacaktır. Kocaeli ’nde sahip olduğu arazileri üzerine yaklaşık 30.000 m2’lik kapalı alanda kuracağı tesislerinde 2008 ortalarında üretime geçmeye hazırlanmaktadır. Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacı ve Kalite ve temel değerlerinden ödün vermeden, güçlü bilgi birikimini teknoloji ile birleştirerek, ürün ve hizmetleriyle fark yaratarak, marka imajını dünya pazarlarına açmak ve pazar payını geliştirme Misyonu ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİŞirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi, konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir.Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.KİŞİSEL VERİ NEDİRKişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimiz kişisel verileri, - İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,- Şirketimizin hukuki menfaatlerinin ve yasal haklarının korunması - Şirketin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının temini, planlanması, yönetimi, denetlenmesi, özlük haklarının sağlanması, personel ödemelerinin takibi- Şirket içerisinde ve tedarikçilerle gerekli koordinasyon, iş birliğinin sağlanması- Şirketimizin sözleşme ve kanunlardan doğan haklarının korunması- Personelin işe devamlılığının edip etmediğinin kontrol edilmesi - İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması- Personelin yıllık izinlerinin takibi - Personel performansının takibi ve geliştirilmesiamaçlarıyla işlenmektedir.Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Şirketimiz kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere (Sigorta şirketlerine, tedarikçilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.Şirketimiz, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.Ayrıca şirketimizin faaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu metin veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.Ayrıca veri sahibi,- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha edilmesini isteme- Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;Unvan Howon Otomotiv Inş.Malz.ve Filtre Sis.San. ve Tic. A.Ş. Adres Sarımeşe Kızılcıklık Mah. Akkışla Sk. N.35 Kartepe-Kocaeli E-posta kvk@howon.com.trTelefon +90 262 371 58 30 (pbx)Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Detaylı Bilgi

Ho Won Otomotiv İnş.Mlz.Filtre Sist.San.Ve Tic.A.Ş İş İlanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşları İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş İlanları