Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Kartepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

161 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

161 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

Üretim ve Planlama alanlarında tercihen en az 2 yıl deneyimli,

MS Office uygulamalarına hakim, tercihen ileri derecede Excel bilen,

Tercihen LOGO ERP programını kullana bilen,

Ford yan sanayilerinde çalışmış, Ford sistemlerine hakim,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,

İleri düzeyde İngilizce bilen   Sevkiyat Sorumlusu görevini üstlenecek arkadaş arıyoruz.

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Sevkiyat Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sevkiyat Sorumlusu Sevkiyat Sorumlusu Maaşları Sevkiyat Sorumlusu Nasıl Olunur? Sevkiyat Sorumlusu Nedir? Sevkiyat Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

Ho Won Otomotiv İnş.Mlz.Filtre Sist.San.Ve Tic.A.Ş FİRMA TANITIMI 2007 yılı sonlarında % 100 Kore ortaklığıyla kurulan firmamız; otomobil kaporta, şasi ve çeşitli gövde parçaları gibi preslenmiş oto metal aksam üretimini HO WON markasıyla yapacaktır. Kocaeli ’nde sahip olduğu arazileri üzerine yaklaşık 30.000 m2’lik kapalı alanda kuracağı tesislerinde 2008 ortalarında üretime geçmeye hazırlanmaktadır. Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacı ve Kalite ve temel değerlerinden ödün vermeden, güçlü bilgi birikimini teknoloji ile birleştirerek, ürün ve hizmetleriyle fark yaratarak, marka imajını dünya pazarlarına açmak ve pazar payını geliştirme Misyonu ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Ho Won Otomotiv İnş.Mlz.Filtre Sist.San.Ve Tic.A.Ş FİRMA TANITIMI 2007 yılı sonlarında % 100 Kore ortaklığıyla kurulan firmamız; otomobil kaporta, şasi ve çeşitli gövde parçaları gibi preslenmiş oto metal aksam üretimini HO WON markasıyla yapacaktır. Kocaeli ’nde sahip olduğu arazileri üzerine yaklaşık 30.000 m2’lik kapalı alanda kuracağı tesislerinde 2008 ortalarında üretime geçmeye hazırlanmaktadır. Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacı ve Kalite ve temel değerlerinden ödün vermeden, güçlü bilgi birikimini teknoloji ile birleştirerek, ürün ve hizmetleriyle fark yaratarak, marka imajını dünya pazarlarına açmak ve pazar payını geliştirme Misyonu ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİŞirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi, konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir.Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.KİŞİSEL VERİ NEDİRKişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimiz kişisel verileri, - İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,- Şirketimizin hukuki menfaatlerinin ve yasal haklarının korunması - Şirketin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının temini, planlanması, yönetimi, denetlenmesi, özlük haklarının sağlanması, personel ödemelerinin takibi- Şirket içerisinde ve tedarikçilerle gerekli koordinasyon, iş birliğinin sağlanması- Şirketimizin sözleşme ve kanunlardan doğan haklarının korunması- Personelin işe devamlılığının edip etmediğinin kontrol edilmesi - İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması- Personelin yıllık izinlerinin takibi - Personel performansının takibi ve geliştirilmesiamaçlarıyla işlenmektedir.Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Şirketimiz kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere (Sigorta şirketlerine, tedarikçilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.Şirketimiz, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.Ayrıca şirketimizin faaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu metin veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.Ayrıca veri sahibi,- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha edilmesini isteme- Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;Unvan Howon Otomotiv Inş.Malz.ve Filtre Sis.San. ve Tic. A.Ş. Adres Sarımeşe Kızılcıklık Mah. Akkışla Sk. N.35 Kartepe-Kocaeli E-posta kvk@howon.com.trTelefon +90 262 371 58 30 (pbx)Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Detaylı Bilgi

Ho Won Otomotiv İnş.Mlz.Filtre Sist.San.Ve Tic.A.Ş İş İlanları

Sevkiyat Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sevkiyat Sorumlusu Sevkiyat Sorumlusu Maaşları Sevkiyat Sorumlusu Nasıl Olunur? Sevkiyat Sorumlusu Nedir? Sevkiyat Sorumlusu İş İlanları