Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Muratpaşa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Finans

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

2010 yılında kurulan HSC GRUP; inşaat, turizm ve hizmet sektöründe doğru adımlarla büyüyerek, liderlik vizyonu ile hareket etmektedir.
HSC Grup / Merkez Ofis bünyesinde görev almak üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip "Finans Uzmanı" arıyoruz.

 • Üniversitelerin Finans, İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye  bölümlerinden mezun,
 • Banka veya şirketlerin finans departmanında en az 2 yıl deneyimli, kurumsal nakit yönetim operasyonları, bankacılık ürünleri ve krediler hakkında yeterli bilgi ve tecrübe sahip,
 • Sedna ve Ms Office programlarına hakim,
 • Raporlama becerisi gelişmiş, analitik yönü kuvvetli,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü,
 • Dikkatli , titiz ve detaylara önem veren,
 • Yeniliğe açık kendini geliştirebilen,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Uzun soluklu bir iş ortamı arayan,
 • Antalya ilinde ikamet eden veya edebilecek.


İş Tanımı :

 • Günlük nakit akış tablosunun hazırlanması
 • Günlük ödemelerin yapılması
 • Pos hesaplarının kontrolünün sağlanması ve işlenmesi
 • Günlük olarak banka hareketleri ile ilgili muhasebe hesap kayıtlarının yapılması
 • Günlük olarak kredi kartı banka hareketleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapılması, Kredi Kartları Ekstre Kontrolünün yapılıp muhasebe sistemine işlenmesi
 • Çek ve Kredi tablosunun aylık revize edilmesi
 • Günlük olarak çek ve senet hareketleri ile ilgili muhasebe hesap kayıtlarının yapılması ve kontrol edilmesi
 • Satıcı virman kayıtlarının işlenmesi

Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Finans Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Uzmanı Finans Uzmanı Maaşları Finans Uzmanı Nasıl Olunur? Finans Uzmanı Nedir? Finans Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

HSC Grup, 2010 yılından itibaren başta Orta ve Doğu Avrupa Bölge ülkelerinde olmak üzere başarısını kanıtlamış, dünyanın birçok ülkesinden tur operatörlerine hizmet vermeye hazır, 11 aktif markaya sahip bir grup şirketidir.

HSC Grup, 2010 yılından itibaren başta Orta ve Doğu Avrupa Bölge ülkelerinde olmak üzere başarısını kanıtlamış, dünyanın birçok ülkesinden tur operatörlerine hizmet vermeye hazır, 11 aktif markaya sahip bir grup şirketidir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİHSC GRUP TUR. EMLAK TAŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Sizden iş başvurusu esnasında talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma AmacıKişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir. İş başvuru formunda, özgeçmişinizde ve bize sunduğunuz diğer belgelerdeki aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizi basılı olarak veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz.• Kimlik Bilgisi (Ad-soyadı, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet)• İletişim (Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi)• Özlük ( Özgeçmiş bilgisi)• Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar)• Görsel ve İşitsel Kayıtlar ( CV fotoğrafı)• Diğer Bilgiler: Askerlik durumu ve bize sunduğunuz diğer verilerYukarıda yer alan kişisel verileriniz şirketimiz dışında başka bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dâhil olmak üzere hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/1 uyarınca gerekmesi halinde açık rıza alınarak ya da aşağıda da açıklanan madde 5/2 de sayılan hukuki sebeplerin en az birinin bulunması durumunda açık rıza onayı gerekmeden işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Hukuki sebepler:Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhasıKişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamı için saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirebilmemiz için 1 yıl süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.4. Kişisel Verilerin GüvenliğiKişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat BilgilerimizKişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca, HSC GRUP TUR. EMLAK TAŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ’ ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca haklarınız;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.Kişisel Verilerinizin HSC GRUP TUR. EMLAK TAŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. bünyesinde korunmasına dair veya işbu Bildirim hakkında genel olarak diğer tüm sorulanız için, İnsan Kaynakları departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.Kişisel Verileriniz hakkında bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin İnsan Kaynakları departmanımızdan ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı, Bireysel Emeklilik.

Finans Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Uzmanı Finans Uzmanı Maaşları Finans Uzmanı Nasıl Olunur? Finans Uzmanı Nedir? Finans Uzmanı İş İlanları