Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Maden Mühendisi / Kırma-Eleme Tesisi İşletmesi

ICC GRUP İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
Denizli
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Teknik

Teknik

Başvuru Sayısı

164 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

164 başvuru

Departman

Teknik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Maden Mühendisliği bölümünden mezun,
 • Taş ocağı işletmeciliği alanında faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl aktif iş tecrübesine sahip,
 • Konkasör işletme tecrübesine sahip,
 • MS Office programlarına hakim,
 • B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Şantiyede/Tesis Kamp Alanında ikamet edecek,
 • Vardiya sisteminde görev alabilecek, esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • İlişki yönetme ve iletişim kabileyeti gelişmiş,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Askerliğini tamamlamış


İŞ TANIMI

• Maden sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygunluk konusunda prosedürlere uyulmasını ve tüm önlemlerin alınmasını sağlamak,
• Çevre mevzuatı ile ilgili tedbirleri almak ve uygunluğu sağlamak,
• Maden Kanunu ile ilgili yasal düzenlemeleri takip etmek,
• Maden Kanunu ile ilgili izinlerin alınması için gerekli işlemleri takip etmek,
• Daimi nezaretçi olarak görev almak,
• Maden sahalarının üretimin planlanması yapmak, planlanan üretimin maksimum kalite ve verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
• Sevkiyat sürecinin organizasyonunu en etkin şekilde sağlamak,
• Sorumluluğunda bulunan kırma eleme tesisisin devamlı faal tutulması için gerekli makine ekipman organizasyonunu yapmak ve üretim maliyetlerini takip etmek, raporlamak,
• Şirket yönetiminin talep ettiği üretim,  satış vb. raporlamaları  yapmak,

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Maden Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Maden Mühendisi Maden Mühendisi Maaşları Maden Mühendisi Nasıl Olunur? Maden Mühendisi Nedir? Maden Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

ICC GRUP, her biri kendi alanında profesyonel ve deneyim sahibi kurucu ortakları tarafından Ankara’da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne her yıl artan iş hacmi ile inşaat, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Yapımını üstlenmiş olduğu projeleri, tamamen kendi makine ve ekipman gücü ile taahhüt edilen sürede ve kalitede teslim ederek baraj inşaatı sektöründe önemli başarılara imza atmaktadır. ICC Grup ülkemiz geneline yaygın farklı noktalarda, yapımı devam etmekte olan projeleri ile sektörde söz sahibi olmayı başarmıştır. ICC Grup sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, yurtiçinde ve uluslararası alanda yeni yapılacak; devlet ve özel sektör yatırımlarında paylaşmayı hedeflemektedir.

ICC GRUP, her biri kendi alanında profesyonel ve deneyim sahibi kurucu ortakları tarafından Ankara’da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne her yıl artan iş hacmi ile inşaat, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Yapımını üstlenmiş olduğu projeleri, tamamen kendi makine ve ekipman gücü ile taahhüt edilen sürede ve kalitede teslim ederek baraj inşaatı sektöründe önemli başarılara imza atmaktadır. ICC Grup ülkemiz geneline yaygın farklı noktalarda, yapımı devam etmekte olan projeleri ile sektörde söz sahibi olmayı başarmıştır. ICC Grup sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, yurtiçinde ve uluslararası alanda yeni yapılacak; devlet ve özel sektör yatırımlarında paylaşmayı hedeflemektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE MUVAFFAKAT BEYANI1. Konuİşbu aydınlatma formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun(“KVKK”)’un aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, iş sözleşmelerinin imzalanmasından önceki hazırlık süreci ile sözleşmenin imzalanması, devamı ve sona ermesi süreçlerinde elde edilecek kişisel verilerin işlenmesi bakımından; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin KVKK’nun 11.maddesi kapsamında sayılan diğer haklarına aşağıda yer verilecektir.2. Kişisel Veri SorumlusuKVKK’nun ilgili hükümleri uyarınca şirketimiz ICC Grup İnşaat A.Ş. veri sorumlusu sıfatını haiz olup kişisel verilerinizi korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda şirketimiz, aşağıda belirtilecek amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve korunması, yalnızca kanunla belirlenen mevzuat sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılması ve açıklanmasını sağlamakla sorumludur.3. Özel Nitelikteki Kişisel VerilerÖzel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. 4. Kişisel Verilerin İşlenme AmacıTarafınızla imzalanan/imzalanması planlanan iş sözleşmesi kapsamındaki kişisel veriler,Başvurulan pozisyon ve/veya açık pozisyonlara uygunluğun tespiti,Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminin,İş tecrübesinin belirlenmesi,Tarafınızla iletişim sağlanması,İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,Ücret ve diğer hakların belirlenmesi,Sağlık durumunun işin niteliğine uygunluğunun belirlenmesi ve acil bir durumda asgari düzeyde sağlık durumuna ilişkin bilgi sahibi olunması,İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,Acil durumlarda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine sahip olunması,Tarafınızla imzalanan/imzalanması planlanan iş sözleşmesi kapsamındaki karşılıklı yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,İhtiyaç duyulması durumunda bu muvaffakatname içeriğinde belirtilmemiş fakat ileride gereksinim duyulabilecek işe özel diğer hususlarda kullanılması,amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik, adres, iletişim bilgileri ile sair kişisel veriler, şirketimiz tarafından kanunun ilgili hükümlerine uygun şekilde elde edilir. Elde edilen bu veriler, yine bu amaçlarla kanunun ilgili hükümlerine uygun şekilde kaydedilir, işlenme amacına uygun bir süre boyunca fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir yeniden düzenlenir, açıklanır, aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da bunların kullanılması engellenir.1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma AmacıElde edilen ve işlenen kişisel veriler, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında mevzuat hükümlerine uygun olarak şirketimiz çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, iştiraklerine ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; tarafınızla akdedilen iş sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla aktarılabilir. Ayrıca ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu otoriteleri tarafından istenen bilgiler kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılır. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.2. Yurtdışına Veri AktarımıICC GRUP tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında "açık rıza temini" suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde "açık rıza temin edilmeksizin" ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel veriler, şirketimize ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, hizmet verilen şirket birimleri aracılığıyla, sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve tarafınızla akdedilen/akdedilmesi planlana iş sözleşmesi uyarınca toplanabilir4. KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen HaklarYukarıda izah edilen amaç ve yöntemlerle bilgileri elde edilen ilgili kişi olarak, KVKK’nın 11. Madde uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuz bilginize sunarız;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıde belirtilen hakların kullanılması talebi KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilir.1. Mufavakat Verilen HususlarKişisel verileri işlenen ilgili kişi tarafından aşağıda yer alan “Muvafakat Beyanı” KVKK, ve bu Kanun kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metninin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. başlıklı bölümün imzalaması durumunda, KVKK uyarınca, şirketimize bildirilen her türlü kişisel bilginin şirketimizce işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuyup incelediğini, değerlendirdiğini sonuçlarını anladığını ve KVKK kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık onayının olduğunu, kanunu tanımış olduğu hakları bildiğini ve içeriğini okuyup anladığını, kabul ve beyan etmiş olduğu kabul edilecektir.MUVAFAKAT BEYANIAşağıdaki bölümü imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak aşağıdaki maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan şekilde işlenmesini,Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, veri koruma mevzuatının kendi ülkemden farklı olabileceği tüm ülkelere yukarıda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi,Veri sorumlusu elektronik e-posta sisteminde, Yandex firmasına ait Yandex hizmeti altyapısı kullanıldığından, kişisel verilerimin bu kapsamda yurt dışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi,Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak işbu muvvafakatname ile bilgilendirildiğimi,Kişisel Veri Sorumlusu ICC Grup İnşaat A.Ş'nin, güvenliğin sağlanması ve işveren idareye işe ait görseller iletilmesi, işe özel belgesel vb. üretme amacı ile gün içerisinde kamera kaydı ve fotoğraf çekildiği firma tanıtımlarında kullanılmak üzere yazılı ve görsel basında, web sitelerinden kullanılma konusunda bilgilendirildiğimi ve bu hususa açıkça rıza gösterdiğimi,Ayrıca Şirketiniz ile ailem ve/veya bakmakla yükümlü olduğum kişilere ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu formda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak (aktarımda dâhil) rızalarını aldığımı,Bu İş Sözleşmesi kapsamında verdiğim bilgilerin/yazdıklarımın doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde iş başvurumun kabul edilmeyeceğini veya bu bilgilerin işe alındıktan sonra yanlış/eksik/gerçeğe aykırı olduğunun öğrenilmesi durumunda 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca iş sözleşmemin ihbarsız ve tazminatsız sona erdirileceğini,Bildirmiş olduğum referanslarım, sosyal medya hesaplarım, internet kayıtlarım, mali borçluluk bilgilerim, kamuya açık diğer kayıtlarım aracılığıyla, hakkımda bilgi toplanabileceğini.İLETİŞİM BİLGİLERİUnvan: ICC Grup İnşaat A.Ş.Mersis No: 0465 1132 1000 0001Adres: Dumlupınar Bulvarı 3/A, Next Level Kat:19, 06530 Çankaya - Ankara/Türkiye

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Maden Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Maden Mühendisi Maden Mühendisi Maaşları Maden Mühendisi Nasıl Olunur? Maden Mühendisi Nedir? Maden Mühendisi İş İlanları