Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

142 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

142 başvuru

Departman

Finans

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İŞ TANIMI

Görüşmeye gelen mültecilere yapılacak ödemelerin hazırlanması ve ödenmesi, ilgili SOP lerde belirtildiği üzere, kayıtların tutulması, dokümantasyonunun yapılması, kasa sorumluluğu ve gerektiğinde diğer nakit ödemelerin yapılması.

SORUMLULUKLAR

1. Mültecilerin gelmiş oldukları merkeze göre, ilgili SOP de belirtilen miktarlara uygun şekilde ödemeleri hazırlamak.

2. Ödeme dokumanlarını, ilgili prosedürlere uygun şekilde hazırlayarak, ödemelerin yapılmasını, kayıtlarının tutulmasını ve dosyalanmasını sağlamak. 
Mültecilere  dağıtılacak meyve suyu, sandviç, gibi ihtiyaçlarının tedariğini sağlamak, otel ve otobüs hizmetlerini organize etmek.

3. Gerektiğinde, finans birimi içinde, kayıt, dokümantasyon ve dosyalama işlemlerine destek olmak

4.      Yöneticisinin talimatları doğrultusunda verilen diğer görevleri uygulamak

 GEREKLİLİKLER

· En az lise mezunu olmak.

· MS Office uygulamalarına hakim olmak.

· Arapça/Farsça ve/veya İngilizce bilgisi tercih sebebidir.

· İşi en üst düzeyde kişisel ve profesyonel dürüstlükle yürütmeli, ICMC'nin tüm faaliyet ve sorumluluklarında  gücün kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve yolsuzluğa ilişkin sıfır tolerans politikasına uymalı ve aktif olarak desteklemelidir.

 YETKİNLİKLER

 Davranışsal

·        Titiz, dikkatli ve sistemli

·        Takım çalışmasına yatkın

·        Sorumluluk sahibi

·        Mülteci ve iş arkadaşlarıyla olumlu iletişim kurma

Teknik

 · Sistemlerdeki zayıflıkları ve eksiklikleri gözlemleme ve keşfedebilme

 NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

İlgilenen adayların ayrıntılı bir özgeçmiş, bir motivasyon mektubu ve güncel iletişim bilgilerini içeren iki profesyonel referans sunmaları gerekmektedir. Lütfen ön yazınızı şu soruları yanıtlayarak iletiniz:

1. Neden ICMC'de çalışmak istiyorsunuz?

2. Neden bu rolde çalışmak istiyorsunuz?

3. Lütfen sizi bu pozisyon için iyi bir aday yapan mesleki veya akademik deneyimlerinizi, diğer teknik yeterliliklerinizi veya sertifikalarınızı açıklar mısınız?

4. Lütfen beklentilerinize göre ideal çalışma ortamını ve kurum kültürünü tanımlayınız. Ayrıca, lütfen bu ortama nasıl uyum sağlayacağınızı veya katkıda bulunacağınızı da belirtin.

 İlan referans numarası TU-IST-22-FIN-03’tür.

Tüm başvurular gizlilik içinde değerlendirilecek olup, yalnızca görüşme için uygun görülen adaylarla irtibata geçilecektir.

Referanslarla mülakat öncesi irtibata geçilebilir.

Son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağını bildirmek isteriz.

ICMC  cinsel istismar vb., gücün kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili tüm faaliyet ve sorumluluklarında sıfır tolerans politikasına uyan ve uygulanmasını sağlayan bir işverendir. Başvuruların taranması, önceki suistimal kayıtları için inceleme ve referans kontrolünü içerir. ICMC cinsel istismar vb. ilişkin somut olaylara karışan kişilerin işe alınmasını engellemek için gerekli önlemleri alabilir.

ICMC kültürel çeşitlilik ve birlikteliği gözeterek; herkese din, dil, ırk, cinsiyet, engellilik, cinsel tercihler, inanç ve yaş ayrımı yapılmaksızın eşit istihdam sağlayan bir işverendir.

 VERİLERİN KORUNMASI

Başvurunuzu göndererek, ICMC'nin, verdiğiniz bilgileri toplayıp işlediğini kabul edersiniz. Kişisel bilgileriniz yalnızca işe alım amacıyla kullanılacaktır. Başvurunuz kesinlikle gizli tutulacaktır. Her durumda, kişisel bilgileriniz başvuru sürecinin sonuna kadar saklanacak ve daha sonra size bir pozisyon teklif etme şansımız yoksa ilgili mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

Kişisel bilgilerinizi bize gönderdiyseniz, aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

· Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : Temel, Yazma : Temel, Konuşma : Temel) Arapça(Okuma : Temel, Yazma : Temel, Konuşma : Temel) Farsca(Okuma : Temel, Yazma : Temel, Konuşma : Temel)

Finans Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Asistanı Finans Asistanı Maaşları Finans Asistanı Nasıl Olunur? Finans Asistanı Nedir? Finans Asistanı İş İlanları
Hakkımızda

The International Catholic Migration Commission (ICMC) is an international non-governmental organization, whose mission is to protect and serve uprooted people, including refugees, asylum seekers, internally displaced people, victims of human trafficking, and migrants - regardless of faith, race, ethnicity, or nationality. In collaboration with governmental and non-governmental partners, and through a worldwide network of members, ICMC implements and advocates for right-based policies and sustainable solutions to address global migration challenges. ICMC’s operations are aimed to respond to the needs of vulnerable individuals and communities, and focus on protection, humanitarian assistance, resettlement, migration, and development. For four decades, ICMC has partnered with the U.S. Department of State, Bureau of Population, Refugees and Migration to conduct refugee resettlement. Currently ICMC operates under a cooperative agreement with the Department of State (DOS), as a Resettlement Support Centre (RSC) and under a contract with European Union Agency for Asylum (EUAA) to prepare eligible refugee for resettlement to US and European Union Member States. As part of this service, we work with several thousands of refugees and their families each year and take them through each stage of processing that is required for resettlement to the U.S.A. ICMC also has a sub-office in Beirut, Lebanon.

The International Catholic Migration Commission (ICMC) is an international non-governmental organization, whose mission is to protect and serve uprooted people, including refugees, asylum seekers, internally displaced people, victims of human trafficking, and migrants - regardless of faith, race, ethnicity, or nationality. In collaboration with governmental and non-governmental partners, and through a worldwide network of members, ICMC implements and advocates for right-based policies and sustainable solutions to address global migration challenges. ICMC’s operations are aimed to respond to the needs of vulnerable individuals and communities, and focus on protection, humanitarian assistance, resettlement, migration, and development. For four decades, ICMC has partnered with the U.S. Department of State, Bureau of Population, Refugees and Migration to conduct refugee resettlement. Currently ICMC operates under a cooperative agreement with the Department of State (DOS), as a Resettlement Support Centre (RSC) and under a contract with European Union Agency for Asylum (EUAA) to prepare eligible refugee for resettlement to US and European Union Member States. As part of this service, we work with several thousands of refugees and their families each year and take them through each stage of processing that is required for resettlement to the U.S.A. ICMC also has a sub-office in Beirut, Lebanon.

Şirket Sayfasına Git
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Bireysel Emeklilik.

Finans Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Asistanı Finans Asistanı Maaşları Finans Asistanı Nasıl Olunur? Finans Asistanı Nedir? Finans Asistanı İş İlanları