Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Daha önce Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut projelerinde en az 5 yıl çalışmış, deneyimli, kendi alanı ile ilgili her türlü bilgi ve beceriye sahip, bilgisayar kullanımı çok iyi (kendi alanını ilgilendiren her türlü programı kullanabilen; Autocad, Word, Excel vs.), Gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmaları yapabilen, özellikle şantiye sahasında çalışan ekipleri yönlendirebilen ve iş planlamasını iyi yapabilen çalışanlarla iyi ilişkiler kurabilen şantiye şefine ihtiyaç vardır.Görev Yetki ve Sorumluluklar

·         Şantiye, merkez ofis ve taşeron arasında ki koordinasyonu sağlayabilecek,

·         Şantiyede işlerin yapılan iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·         Şantiyede bulunan ekipler arasında görev dağılımını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,

·         Alt yüklenicilerin işlerini yapılan sözleşmelere, proje ve detaylarına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, sürekli denetimlerle kontrol etmek,

·         Şantiyenin bulunduğu bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri yürütmek,

·         Şantiyede kullanımına verilmiş araç, gereç ve malzemeleri amacına uygun ve doğru bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,

·         İşin geçici kabulünün hiçbir aksamaya meydan vermeden yapılmasını sağlamak,

·         Geçici kabulde ortaya çıkan kusur ve noksanları süresi içerisinde düzelttirmek veya tamamlatmak,

·         Şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlamak,

·         Malzeme, donatı ve projeleri takip etmek, gecikme ve ek gereksinim için zamanında proje yöneticisini bilgilendirmek ve önlem alınmasını sağlamak,

·         Alt yüklenicilere verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek, proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak, varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek,

·         Alt yüklenicilerin faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütmemeleri durumunda gerekli uyarıları yapmak ve bu konuda proje yöneticisini bilgilendirmek,

·         Çevre ve İSG konularında şantiyenin bağlı olduğu resmi kurum ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak, bu konuda şantiyeyi şirket adına temsil etmek.


İŞ TANIMI

Konya İli Taşkent İlçesi 2 Etap 142 Adet Konut,1'er Adet Ticaret Merkezi, Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri