Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

142 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

142 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İğrek Makina döküm sektöründe 75 yılı aşkın süredir hizmet veren bir aile şirketidir. Her geçen yıl üretim tesisine yatırım ve iyileştirmeler yapan firma, 2015 yılında bu çalışmaları hızlandırmıştır. 

Üretim alanını hem hacmen arttırmış hem de iş akışını iyileştirmiştir. Üretim alanı 30.000 m2 ‘ye ulaşmıştır. Üretim ve Kalite Departmanında 20 mühendis ve 30 kalifiye teknisyen, Yönetim ve Planlama departmanında 10 uzman ile toplam 150 kişiden oluşan kalifiye ve tecrübeli ekibi modern üretim alanını tümlemektedir.

 2015 yılı itibari ile de genel bakıma giren üretim alanı, yenilenen cephe görünümü ile firmayı 75. yıldönümüne gururla taşımaktadır. Ayrıca uzun yıllar süren altyapı çalışmaları neticesinde 2017 yılı itibariyle Ar-Ge merkezini kurarak faaliyetine başlamıştır. Ülkemizin en profesyonel talaş kaldıran Cnc Takım Tezgahları üretici fabrikası olmayı hedeflemektedir.

Aranan nitelikler;

  • Tercihen Torna-tesviye veya Makine bölümlerinden mezun
  • CNC dik işleme merkezine hakim
  • Teknik resim okuma becerisine sahip
  • İlgili ölçüm aletlerini kullanabilen
  • Ünite olarak SİEMENS SİNUMERİK – HEIDEINHAIN - FANUC  Ünitelerinden en az birini kullanabilen 

'CNC Freze Operatörü' aramaktayız.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Cnc Freze Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Cnc Freze Operatörü Cnc Freze Operatörü Maaşları Cnc Freze Operatörü Nasıl Olunur? Cnc Freze Operatörü Nedir? Cnc Freze Operatörü İş İlanları
İĞREK MAKİNA SAN.ve TİC.A.Ş.

Üretim Makine ve Ekipmanları / Döküm Kaynak Kaplama 3+

Hakkımızda

İĞREK MAKİNA SAN.ve TİC.A.Ş.

İĞREK MAKİNA SAN.ve TİC.A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni1. Veri sorumlusunun kimliği6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz İĞREK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, çalışan adayımız olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz. 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları Çalışanımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz sağlık, sendika/dernek/vakıf üyelikleriniz dahil kişisel ve özel nitelikli verileriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.) İş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; verilerinizin iş yerimizin güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtlarının alınması, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, veri güvenliğinin temini ve ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi için açık rızanızın bulunması halinde Şirketimiz tarafından işlenecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile AktarılabileceğiKişisel verileriniz herhangi bir kurum veya kuruluşa aktarılmamaktadır. 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz; Hukuki yükümlülükler, Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması ve açık rızanın bulunması sebeplerine dayalı ve bununla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimizin internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler ve işbirliği içinde bulunulan işe alım firmaları aracılığıyla toplanmaktadır.5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik HaklarınızKişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara 2/2 uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı; • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:10 Nilüfer / Bursa adresine bizzat veya• Şirketimizin ik@igrek.com.tr e-posta adresine veya 0224 243 16 06 telefona• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Şirketimiz, Kanunun 13 üncü maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Detaylı Bilgi

Cnc Freze Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Cnc Freze Operatörü Cnc Freze Operatörü Maaşları Cnc Freze Operatörü Nasıl Olunur? Cnc Freze Operatörü Nedir? Cnc Freze Operatörü İş İlanları