Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tasarımcı

İkoll-

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Avcılar, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Güngören, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Esenyurt)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Tasarım / Grafik

Tasarım / Grafik

Başvuru Sayısı

149 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

149 başvuru

Departman

Tasarım / Grafik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı

Avcılar/Merter'de bulunan merkez firmamızın tasarım departmanına ;

  • Hazırlanan koleksiyonun her aşamada takibinin yapılması, sonuçlandırılması
  • Kadın grubu yeni model tasarımları ve ürün geliştirmelerinin yapılması
  • Yapılacak tasarımların teknik çizimlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması


İstenilen Nitelikler

  • Üniversitelerin Tekstil, Moda Tasarımı, Hazır Giyim Öğretmenliği, Tekstil Mühendisliği vb. ilgili bölümlerinden mezun 
  • Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop programlarını iyi derecede kullanabilen 
  • Kadın giyim alanında en az 3 yıl tecrübeli 
  • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden 
  • Tercihen Laleli, Merter, Osmanbey piyasalarında tecrübe sahibi ''Tasarımcı''arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

3 - 10 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
B sınıfı

Tasarımcı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarımcı Tasarımcı Maaşları Tasarımcı Nasıl Olunur? Tasarımcı Nedir? Tasarımcı İş İlanları
Hakkımızda

Bayan giyim modasına yeni bir anlayış ve ivme getirebilmek amacı ile 2009 yılında faaliyetlerine başlayan İkoll; Genç, yenilikçi, özgün ve şık çizigisi ile kısa zamanda stil sahibi kadınların dolaplarında yerini alıp bu iddialı çıkışını kaliteli üretim sistemlerine yaptığı yatırımlar ile de destekleyerek sektördeki payını giderek arttırmaktadır. Moda dünyasındaki yeni trendleri, en moda renkler ve heyecan verici tasarımlar ile birleştirerek, tüm Dünyadaki stil sahibi kadınlara hitap etmektedir. Odağını Memnun Müşteri olarak belirleyen İkoll, tüm yatırımlarını bu doğrultuda devam ettirmektedir. Son teknoloji ile donatılmış alt yapısı ve ar-ge ekibi ile Dünya modasının üst düzey standartlarını yakalamış ve yakalanan kalitenin sürekli olması için toptan kalite yönetim sistemine ciddi yatırımlar yapılmıştır.

Bayan giyim modasına yeni bir anlayış ve ivme getirebilmek amacı ile 2009 yılında faaliyetlerine başlayan İkoll; Genç, yenilikçi, özgün ve şık çizigisi ile kısa zamanda stil sahibi kadınların dolaplarında yerini alıp bu iddialı çıkışını kaliteli üretim sistemlerine yaptığı yatırımlar ile de destekleyerek sektördeki payını giderek arttırmaktadır. Moda dünyasındaki yeni trendleri, en moda renkler ve heyecan verici tasarımlar ile birleştirerek, tüm Dünyadaki stil sahibi kadınlara hitap etmektedir. Odağını Memnun Müşteri olarak belirleyen İkoll, tüm yatırımlarını bu doğrultuda devam ettirmektedir. Son teknoloji ile donatılmış alt yapısı ve ar-ge ekibi ile Dünya modasının üst düzey standartlarını yakalamış ve yakalanan kalitenin sürekli olması için toptan kalite yönetim sistemine ciddi yatırımlar yapılmıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİKişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, tarafından sizlere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?Şirketimiz;Kimlik verisi; Adı, soyadıFiziksel Mekan Güvenliği ile Görsel ve işitsel veri; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri şeklindeki kişisel verilerinizi Şirketimiz yerleşkesi, binaları veya şube/mağazalarını ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel veriler, Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;Kanunlarda açıkça öngörülmüş olmasıŞirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olmasıSözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olmasıTemel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olmasıTarafınızca alenileştirilmiş olmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere konu yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:Ziyaretçilerin takibinin yapılması,Fiziksel mekan güvenliğinin temini• Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına işbu Aydınlatma Metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir.e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.o Şirket, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Başvurularınızı internet sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu ile yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Cihangir Mah. E5-Yanyol Cad. No:197 İGS Metropol İçi. Avcılar – İSTANBUL - TÜRKİYE adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı karcamtekstil@hs01.kep.tr. KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemekhane.

Tasarımcı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarımcı Tasarımcı Maaşları Tasarımcı Nasıl Olunur? Tasarımcı Nedir? Tasarımcı İş İlanları