Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Project Coordinator (Mechanical)

İLTEKNO

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Engineering

Engineering

Application Count

125 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

125 application

Department

Engineering

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

During the 30 years from the day of its establishment, Iltekno has realized a number of innovative power generation and cogeneration/trigeneration applications in various sectors like hotels, hospitals, airports, universities, landfills, biogas plants, industrial facilities and IPPs. With its in-house engineering, design, procurement, installation and after-sales services, Iltekno offers turnkey solutions with the most appropriate configurations to meet the needs of its customers.

An opportunity has arisen for a Project Coordinator (Mechanical)to work for office and field within the Project Management Department of our company.

Requirements:

 • Bachelor and/or Master degree in Mechanical Engineering,
 • 7 to 10 years’ of relevant experience in engineering, project management and execution of cogeneration power plants,
 • Minimum of 5 years proven capability in an engineering design/project management company (with mechanical and piping background),
 • Proven track record of managing projects with Design, Engineering & Construction Management functions in particular,
 • Engineering design, safety in design, inter-disciplinary interfaces, installation experience,
 • Review for Piping items,
 • Good knowledge of legislative requirements for onshore and offshore materials management,
 • Understanding Contracts scopes, HSE regulations and construction standards, equipment application,
 • Hands-on experience in dealing with technical issues and providing solutions,
 • Excellent command of English both written and spoken,
 • Management and coordination skills,
 • Proficient in using Excel, MS Project, Primavera, Autocad, Powerpoint,
 • Good knowledge of application technology / software,
 • Able to travel frequently both domestic and abroad,
 • Experience of working with multi-national and multi-cultural project teams is strongly preferred,

Job Description:

 • Planning and coordination of engineering designs with design team entailing technical specifications and detailed planning to meet Project and Client requirements,
 • Coordinate with engineering on constructability and design issues relating to the mechanical discipline and/or the piping discipline such as mechanical equipment installation, piping installation, maintenance, and testing,
 • Responsible for the delivery, technical quality, integrity and adequacy of design engineering work as well as ensuring the design can be constructed in a safe, efficient and economic manner,
 • Responsible for providing supervision and technical guidance, methodologies, procedures, standards and quality control to meet the needs of the Project Execution Plan,
 • Provide technical assistance, direction, and support during the construction and installation activities,
 • Provide practical engineering support to the construction/commissioning phases of projects,
 • Identifying risk in installation process as well as perform review of materials compliance,
 • Control and comment on supplier information and assist with specification and ordering of materials and equipment, and inspection and testing activities,
 • Provide technical direction during the conduct of troubleshooting,
 • Follow sound environment health and safety practices ,
 • Controlling and coordination of subcontractors works,
 • Follow up standards and execute documentation processes,
 • Follow and promote company health and safety campaigns, policies and procedures, and ensuring personal safety and that of colleagues at all times,

Preferred Candidate

More than 7 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Proje Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Koordinatörü Proje Koordinatörü Maaşları Proje Koordinatörü Nasıl Olunur? Proje Koordinatörü Nedir? Proje Koordinatörü İş İlanları
İLTEKNO

Elektrik & Elektronik / Enerji

Hakkımızda

İLTEKNOİltekno A.Ş., ana faaliyet konusu olarak MAN Diesel SE firması ile Gaz ve Dizel Motorlu, MWM GmbH ile Gaz Motorlu, KAWASAKI firması ile Gaz Türbinli anahtar teslimi Kojenerasyon ve Trijenerasyon santralları kurmaktadır.http://tinypic.com/r/1r259v/9Enerji sektöründe 15 yılı aşkın süredir projelendirme, satış, kurulum ve servis - bakım hizmetlerini yürütmekte olan İltekno A.Ş., bugüne kadar endüstri tesislerinin yanısıra otel, hastane, havaalanı ve üniversite gibi sosyal tesislerde enerji santralleri kurmuştur. MAN Diesel SE ile ağır yakıt ve çift yakıt (HFO/doğal gaz) yakan dizel motorlu güç üretimi ve kojenerasyon tesislerinde 4 zamanlı dizel motorlarda birkaç MWe' dan modül başına 20 MWe güç sağlanabilmektedir. MWM GmbH 4.300 kW'a kadar güçlerdeki gelişmiş ve yüksek teknoloji ürün kapsamıyla dünyanın en büyük gaz motoru üreticilerinden biridir. Kawasaki, 1,5 MW'tan 20 MW'a değişen kapasitede gaz türbinleri ile ısı talebi yüksek endüstriyel tesislere kojenerasyon uygulamalarında çözümler getirmektedir. Ayrıca son senelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönelik faaliyetlerini artıran İltekno, temsilciliğini yürüttüğü EcoSecurities ile sera gazı emisyonu azaltım projelerinin geliştirilmesi ve bu projelerden elde edilen karbon kredilerinin ticareti konusunda uzmanlaşmıştır.http://www.iltekno.com/

İLTEKNOİltekno A.Ş., ana faaliyet konusu olarak MAN Diesel SE firması ile Gaz ve Dizel Motorlu, MWM GmbH ile Gaz Motorlu, KAWASAKI firması ile Gaz Türbinli anahtar teslimi Kojenerasyon ve Trijenerasyon santralları kurmaktadır.http://tinypic.com/r/1r259v/9Enerji sektöründe 15 yılı aşkın süredir projelendirme, satış, kurulum ve servis - bakım hizmetlerini yürütmekte olan İltekno A.Ş., bugüne kadar endüstri tesislerinin yanısıra otel, hastane, havaalanı ve üniversite gibi sosyal tesislerde enerji santralleri kurmuştur. MAN Diesel SE ile ağır yakıt ve çift yakıt (HFO/doğal gaz) yakan dizel motorlu güç üretimi ve kojenerasyon tesislerinde 4 zamanlı dizel motorlarda birkaç MWe' dan modül başına 20 MWe güç sağlanabilmektedir. MWM GmbH 4.300 kW'a kadar güçlerdeki gelişmiş ve yüksek teknoloji ürün kapsamıyla dünyanın en büyük gaz motoru üreticilerinden biridir. Kawasaki, 1,5 MW'tan 20 MW'a değişen kapasitede gaz türbinleri ile ısı talebi yüksek endüstriyel tesislere kojenerasyon uygulamalarında çözümler getirmektedir. Ayrıca son senelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönelik faaliyetlerini artıran İltekno, temsilciliğini yürüttüğü EcoSecurities ile sera gazı emisyonu azaltım projelerinin geliştirilmesi ve bu projelerden elde edilen karbon kredilerinin ticareti konusunda uzmanlaşmıştır.http://www.iltekno.com/

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURU VE İŞE ALIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİİLTEKNO İLERİ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş. (“İLTEKNO” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, İLTEKNO bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm adaylara ait genel ve/veya olması durumunda özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.a. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 258698-0 sicil numarası ile kayıtlı 4730038491 vergi kimlik numaralı ve “Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:53 Şişli/İstanbul” adresinde mukim İLTEKNO İLERİ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş. Veri Sorumlusu’dur.b. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz İLTEKNO tarafından;• Gelişmiş işe alım ve istihdam ihtiyaçları faaliyetleri uygulamasının sağlanması,• İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi,• Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesinin sağlanması,Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla iletişime faaliyetlerinin ifası,Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.c. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8/2/a bendinde yer alan şartlara uygun olarak ve Kanun’un 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak, başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi ve şirketler arasında mevcut ortak İnsan Kaynakları yapılanmasının ve topluluk şirketi yapılanması koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla ENSO HOLDİNG A.Ş.ye, Şirket iştirak ve ortaklarına aktarılmakta ve bundan başka sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları Birim çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenmektedir. Bundan başkaca insan kaynakları ve istihdam süreçlerinin yönetim koordinasyonu faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Şirket’in yurtdışında yerleşik iştirak/hissedar/ortaklarına ise açık rızanız dahilinde aktarılabilecektir. Bu kapsamda vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, ayrıntılı bilgi için İLTEKNO yetkililerine danışabilirsiniz.d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan iş başvuru formu gibi formlar vasıtasıyla otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; CV’nizde yer alan ad-soyad, adres, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, ev ve cep telefon numarası, e-posta adresi, katıldığınız kurs, eğitim ve seminerler, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, ücret beklentiniz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz KVKK 5/2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.e. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman İLTEKNO’ya başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya iltekno.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:53 Şişli/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak iltekno@hs02.kep.tr veya kvkk@iltekno.com adresine iletebilirsiniz. İLTEKNO bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular İLTEKNO tarafından reddedilecektir.İLTEKNO’nun işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. Çalışan Adayı Tarih İmza

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İLTEKNO İş İlanları

Proje Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Koordinatörü Proje Koordinatörü Maaşları Proje Koordinatörü Nasıl Olunur? Proje Koordinatörü Nedir? Proje Koordinatörü İş İlanları