Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni

İNAN PLASTİK MAKİNALARI SAN. TİC. A. Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Çorlu, Ergene)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

551 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Başvuru Sayısı

551 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Makina Plastik Geri Dönüşüm sektöründe Çorlu Velimeşe OSB’de faaliyet gösteren İnan Plastik Makinaları, plastik kırma makinaları, shredder, mikronize makinaları, ekstrüder ve PET ve PE/PP malzemeler için komple yıkama hatları üretmekte olup, bu sistemlerin projelendirme, kurulum ve servis hizmetleri olmak üzere mühendislik hizmetleri veren firmamız için Muhasebe Yöneticisi alınacaktır.. 


  1.  Üniversitelerden İşletme, İktisat veya Maliye bölümünden mezun,
  2. Muhasebe alanında en az 15 yıllık deneyimi olan,
  3. Vergi, SGK, Teşvik ve Beyanname, E-Fatura süreçlerine (KDV, Muhtasar, Damga, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi vb.) hâkim
  4. Kendisine bağlı Muhasebe birimlerinin kontrol ve sevk idaresini yapabilecek,
  5. Bütçe ve Raporlama konularında deneyimli
  6. Makine ve Metal sektöründe deneyimli
  7.  Muhasebe Yasal mevzuatları bilen ve mevzuat değişikliklerini yakından takip edebilecek
  8. Yeminli mali müşavir ve finans departmanıyla koordineli çalışabilecek
  9. Aylık / yıllık bütçe çalışmasını yapabilecek
  10. Kendisine bağlı çalışanların iş süreçlerini yürütülmesi, performans takibinin yapılmasını sağlayabilecek Muhasebe Yöneticisi alınacaktır

Aday Kriterleri

10 - 25 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
İNAN PLASTİK MAKİNALARI SAN. TİC. A. Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Üretim Makine ve Ekipmanları 3+

Hakkımızda

Makine sektöründe Çorlu Ergene Velimeşe OSB’de faaliyet gösteren İnan Plastik Makinaları A.Ş., Termoform Makinaları, Plastik kırma makinaları, shredder, mikronize makinaları, ekstrüder ve PET ve PE/PP malzemeler için komple yıkama hatları üretmekte olup, bu sistemlerin projelendirme, kurulum ve servis hizmetleri olmak üzere mühendislik hizmetleri vermektedir. Çorlu Velimeşe OSB’de 8500 m²lik fabrikasında hizmet vermektedir.

Makine sektöründe Çorlu Ergene Velimeşe OSB’de faaliyet gösteren İnan Plastik Makinaları A.Ş., Termoform Makinaları, Plastik kırma makinaları, shredder, mikronize makinaları, ekstrüder ve PET ve PE/PP malzemeler için komple yıkama hatları üretmekte olup, bu sistemlerin projelendirme, kurulum ve servis hizmetleri olmak üzere mühendislik hizmetleri vermektedir. Çorlu Velimeşe OSB’de 8500 m²lik fabrikasında hizmet vermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİI. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz;veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.II. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:Toplanan kişisel veriler, Şirketimiz ile aranızdaki iş ilişkisi çerçevesinde, başta iş sözleşmesi ile İşve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı ve iş yaşamına ilişkin diğer tüm ilgili mevzuat kapsamındaŞirketimiz’ in sahip olduğu her türlü yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin sağlıklışekilde yürütülmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlemeşartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamukuruluşları, İş Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukukiyetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzelkişilerine, Şirketimizin danışmanlarına, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesindeaktarılabilecektir.Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdayer verilen amaçlar doğrultusunda; iş ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıylaŞirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerinegetirebilmek amacıyla toplanır. Aydınlatma Metinimizde açıklanan buna ilişkin çeşitli yöntemler vedeğişik hukuki sebeplerle toplanan verileriniz, KVKK’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenenşartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarlaişlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.V. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasınailişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerinegöre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olaraksonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulcabelirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişiselveri sahipleri;1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkintaleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımızailetebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesihalinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, ekte yer alan (veya linki verilen)Başvuru Formu kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noterkanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenlielektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nunbelirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.Saygılarımızla

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Muhasebe Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları