Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İstanbul Moda Akademisi (İMA), moda ve modayla ilgili tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla eğitim faaliyetleri yürüten, uluslararası platformlarda kabul görmüş, Türkiye’nin en yetkin moda okullarından biridir. Avrupa Birliği, Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) iş birliğiyle 2007 yılında kurulan İMA’nın hedefi; moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek uluslararası pazarlar farkındalığı olan moda tasarımcıları yetiştirmek ve Türkiye’nin en temel endüstrilerinden tekstil ve hazır giyim alanına, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı ve yenilikçi işgücünü kazandırmaktır.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden (Moda ile ilgili Pazarlama, Eğitim, Moda Yönetimi, Moda Tasarımı) mezun, tercihen yüksek lisans yapmış,
 • Moda, eğitim sektöründe ve /veya akademik alanda en az 3 yıl deneyimli
 • Planlama ve raporlama konusunda deneyim sahibi, 
 • Tüm Microsoft Office programlarına ve Moda Tasarımı ve Yönetimi ile ilgili yazılımlara hakim,
 • İyi derecede İngilizce diline hakim (ikinci dil tercih sebebidir)

YETKİNLİKLER

 • Planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş
 • Analitik düşünen ve uygulayan
 • Disiplinli, etkin ve sorumluluk alabilen
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Kişisel ve mesleki motivasyonu yüksek, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip; Z kuşağı ile güçlü iletişim kurabilen

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 Eğitim Programları, Satış Hedefi, Bütçe

 • Akademik eğitim programlarının yıllık satış hedeflerinin belirlenmesinde Bölüm Yöneticisi ile birlikte çalışır.
 • Yıllık Akademik programlarda yer alacak eğitimlerin gelir ve gider bütçe çalışmalarında görev alır, bütçe takibini yapar.
 • Satış hedeflerine uygun olarak yıllık akademik programlar kapsamında yer alan eğitim içeriklerini, takvimlerini hazırlar ve programlarını takip eder.
 • Mevcut eğitimlerin geliştirilmesi, yeni eğitimlerin oluşturulması için araştırma yapar, uygulamaları yürütür.
 • Sürekli Eğitim Programları Departmanı ile eğitim planlama ve sınıf yerleşiminde koordineli çalışır.
 • Belirlenen hedeflere ulaşılması için eğitimlerin satışını gerçekleştirir, bu konuda Satış Yöneticisi ve SEP ile iş birliği içinde çalışır.
 • Tüm eğitim programlarının kayıt altına alınması ve arşivlenmesi işlerini yürütür.

 Eğitim Süreci, Eğitim ve Eğitmen Değerlemeleri

 • Mevcut ve yeni planlanan eğitimler için eğitmen araştırır ve eğitmen adayları ile görüşmeler yapar.
 • Eğitmenlerin ders içeriğini ve ders planlamasını, takvimini hazırlar ve takip eder.
 • Eğitmenlerin eğitim değerlendirme sonuçlarına göre performans takibini yapar.
 • Eğitmen El Kitapçığı'nı hazırlar.
 • Tasarım süreçlerini kapsayan konularda eğitim verir.
 • Eğitimler açılmadan önce gerçekleşen burs sınavlarının süreçlerini yönetir.
 • Eğitmenlerle düzenli toplantılar yaparak bilgi akışı sağlar.
 • Yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarının çalışmalarını rekabet analizi için takip eder, projeler geliştirir.
 • Yurtdışı fuar organizasyonunu yapar ve fuarlara katılım gerçekleştirir.
 • Yurtdışı kurum ve heyetlere kurumsal tanıtımına, sunumlarına destek verir. 

  Öğrenciler:

 • Sorumlu olduğu eğitimlere başvuran adaylarla mülakat yapar. Adayları bilgilendirir, yönlendirir. Program seçme ve yerleştirme sürecinde yol gösterir.
 • Öğrenci giriş koşullarının belirlenmesi, kayıt süreçlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.
 • Öğrenci sınavlarını Yöneticisi ile birlikte planlar, sınavları yapar.
 • Öğrenim ve öğrenci değerlendirme sonuçlarını dönemsel olarak izler, değerler ve gerekirse revize eder.
 • Kısa dönem programlardan mezun olan öğrencileri uzun dönem programlara yönlendirir.

Tanıtım, Araştırma, İş Birliği:

 • Lise ve üniversitelerde gerçekleşen eğitim tanıtım faaliyetlerinde, eğitim dönemi bitiminde defilelerde görev alır.  
 • Endüstri projeleri ile ilgili olarak firmalarla yapılan görüşmelere katılır ve projelerin sunumlarını hazırlar.
 • İMA’nın ve/veya bağlı bulunduğu üst kurumun dahil olduğu projelerin geliştirilmesi, planlaması, koordinasyonu ve yürütülmesi ile ilgili çalışmalara destek olur ve katılır.
 • LCF ile ortak program ve takvim hazırlamak amacıyla iletişim kurar.
 • IMA’nın hedefleri doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında iş birliği yapılabilecek eğitim kurumlarını araştırır, iletişime geçer, ilişkileri geliştirir.
 • İMA eğitimleri ile ilgili araştırma, proje, tez vb. çalışmaları teşvik etmek amaçlı strateji ve öneriler geliştirir ve destekler.

Bu Sorumluluklara Ek Olarak; 

 • İşyerinde iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularında kurumun ihtiyatları doğrultusunda tedbirler alır.
 • İMA eğitimleri ile ilgili araştırma, proje, tez vb. ile ilgili çalışmaları destekler.

 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri