Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


Görev alanınızdaki tüm muhasebe işlemlerinin denetlenmesinde Finans Müdürüne yardımcı olmakla sorumlusunuz. Başlıca görevleriniz arasında günlük muhasebe işlemleri; hazine ve nakit yönetimi işlemlerinin yürütülmesi; ay sonu kapanışının gerçekleştirilmesi; çeşitli finansal raporların ve analizlerin hazırlanmasına yardımcı olunması ve geçici görevlerin yerine getirilmesi bulunmaktadır.  


İŞİN AMACI 

 • Alacak hesapları, alacaklı hesapları, genel yevmiye defteri, şirketlerarası mahsuplaşmaları, banka mahsuplaşmaları ve ay sonu kapanışı da dahil olmak üzere tüm muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.
 • Müşterilerden ve ticari hesaplar (seyahat acentaları, bireysel ve kurumsal) ve kuruluşlar (eğitim, devlet ve toplum merkezleri) vb. dahil olmak üzere ticari satışlardan elde edilen her tür ödemenin işleme alınması ve banka işlemlerinin yürütülmesi Faturaların hazırlanması ve postalanması, hesap özetlerinin dağıtılması, tahsil edilmemiş ödemelerin ve borçluların ana defter mahsuplaşmalarının takip edilmesi. 
 • Onaylanan faturaların dosyalanması ve verilerin ana defterlere girilmesi. 
 • Yerel vergi uyumluluğunu teminen yerel vergi acentalarıyla irtibat kurulması. 
 • Yerel denetçilerle resmi muhasebe gereksinimi hakkında irtibat kurulması. 
 • Finans Müdürüne İngiltere için hazırlanacak çeşitli raporlarda yardımcı olunması . 
 • Gerektiğinde Finans Departmanıyla ilgili her konuda destek sunulması. 
 • Önemli tüm finansal konuların tamamen anlaşılmasını sağlamak üzere finans departmanı ve tüm kademelerden çalışanlar arasında irtibat noktası görevi üstlenilmesi. 
 • İlgili dosyalar muhafaza edilerek finansal bilgilere hızlı erişim sağlanması.

İŞE ETKİ/ SONUÇLAR 

 • Maliyetleri en aza indirmek amacıyla tüm kaynakların verimli bir biçimde kullanılmasının sağlanması. 
 • Merlin’in finans politikalarına uyumluluğun sağlanması. 
 • Finans Müdürünün tahminleri etkileyecek tüm hususlar hakkında bilgilendirilmesi. 
 • Şirket içi ve Şirket dışı partnerlere, müşterilere, tedarikçilere ve konuklara daima en yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sunulmasının sağlanması.
 • Projelerin finans müdürünün ihtiyaç duyduğu şekilde verimli bir biçimde tesliminin sağlanması. 
 • Konuklar ve tüm kademelerden çalışanlarla etkileşim kurulması. 
 •  Mali denetimlerin aylık bazda yapılmasının sağlanması ve tüm farklılıkların finans müdürüne raporlanması.
 • Envanterin ayda bir kez dönem sonunda hızlı ve verimli bir biçimde işleme alınmasının sağlanması. 
 İLETİŞİM 
 • Aylık ve geçici raporların zamanında sunulmasının sağlanması. 
 • Finans Takımı hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için yakın iş ilişkileri geliştirilmesi.

UYGULAMALI BİLGİ VE UZMANLIK BECERİLERİ 

 • Politikalar ve prosedürler hakkında güncel bilgilere sahip. 
 • Bilgisayar becerileri zorunludur, MS Word ve Excel’de orta düzey becerilere sahip. 
 • Güçlü iletişim (hem sözlü hem de yazılı) ve motivasyon becerilerine sahip. 
 • Birden çok proje üzerinde eş zamanlı olarak çalışma ve terminlere yetişmek için gerekli çoklu görevleri yerine getirme konusunda kanıtlanmış becerilere sahip. 
 • Güçlü organizasyon becerileri ve detay odaklılık zorunludur. 
 • Tüm kademelerden çalışanlarla ve konuklarla çalışabilme becerisi. 
 • Sorunlara dikkat çeken ve sorunlarla ilgilenip bunları çözme yeterliliğine sahip. 
 • Olumlu ve istekli bir tavır sergileyen. 
 • Görevlerin yerine getirilebilmesi için esnek hareket edebilen ve “yapabilirim” yaklaşımına sahip.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri