Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Enstrümantasyon ve Kontrol Mühendisi

ITC INVEST TRADING CONSULTING AG TURKIYE

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Mamak)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

824 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

824 başvuru

Departman

Operasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ITC olarak, Türkiye’nin 11 ilinde, 14 farklı noktasında kurulu tesislerimizde, 2002 yılından bu yana ülkemizde toplanan atıkların bir değer oluşturması hedefi ile faaliyetlerimize başlamış olup; atık geri kazanım, geri dönüşüm, toplama ve depolama ile yeşil enerji üretimi ve tehlikeli atık bertarafı faaliyetleri yanında, sektörümüzde ilke imza atan birçok Ar-Ge projesinde de hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen ITC Ailesi içerisinde, şirketimizin ANKARA MAMAK Tesisinde aşağıda yer alan görev tanımı çerçevesinde görev yapmak üzere “ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL MÜHENDİSİ” takım arkadaşı arıyoruz.

ARANAN NİTELİKLER:

·        Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

·        Ölçü-kontrol enstrümanları hakkında tercihen minimum 1 yıl deneyimli,

·        Siemens başta olmak üzere DCS, PLC, HMI ve konularında bilgili,

·        Ölçüm enstrüman kontrolleri ve takibi çalışmalarında sahada çalışacak,

·        Arıza tespit ve kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi,

·        Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincinde olan,

·        Proje standartları, şartnameleri ve teknik dokümanları inceleyebilecek ve yorumlayabilecek,

·        E-Plan projelerini (otomasyon, kumanda ve güç panoları) yorumlayabilen,

·        MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

·        Araştırma ve raporlama gücü yüksek,

·        İyi derecece ingilizce bilen,

·        İletişim becerileri kuvvetli, ekip çalışması yapabilecek,

·        Analitik düşünebilen, çözüm odaklı, araştırmacı, planlı ve sistemli çalışan,

·        Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip, aktif olarak araç kullanabilen,

·        Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

·        Yurtiçi ve yurtdışı tesislerde çalışmaları yapabilecek,

·        Ankara'da ikamet eden,

GÖREV TANIMI:

·        Türkiye genelinde faaliyet gösteren entegre katı atık ve enerji üretim tesislerimizin sıcaklık, basınç, seviye, debi vb. ölçümlerini yapan enstrümanların periyodik ölçümlerinin kontrolleri, iyileştirme çalışmaları, prosedürlere uygun bir şekilde kayıt altına alınması ve kalibrasyonlarının takibinin yapılması.

·        İşletmelerde bulunan enstrüman ve kontrol cihazlarının test, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması.

·        İşletme ekibi ile koordineli şekilde arıza, bakım ve revizyon çalışmalarının yapılması, raporlanması.

·        Ölçü kontrol ekipmanları konusunda işletmelerdeki teknik personellerin eğitimi ve değerlendirmesi.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Elektrik Elektronik Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik Elektronik Mühendisi Maaşları Elektrik Elektronik Mühendisi Nasıl Olunur? Elektrik Elektronik Mühendisi Nedir? Elektrik Elektronik Mühendisi İş İlanları
ITC INVEST TRADING CONSULTING AG TURKIYE

Yenilenebilir Enerji / Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Hakkımızda

ITC olarak, Türkiye’nin 11 ilinde, 14 farklı noktasında kurulu tesislerimizde, 2002 yılından bu yana ülkemizde toplanan atıkların bir değer oluşturması hedefi ile faaliyetlerimize başlamış olup; atık geri kazanım, geri dönüşüm, toplama ve depolama ile yeşil enerji üretimi ve tehlikeli atık bertarafı faaliyetleri yanında, sektörümüzde ilke imza atan birçok Ar-Ge projesinde de hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

ITC olarak, Türkiye’nin 11 ilinde, 14 farklı noktasında kurulu tesislerimizde, 2002 yılından bu yana ülkemizde toplanan atıkların bir değer oluşturması hedefi ile faaliyetlerimize başlamış olup; atık geri kazanım, geri dönüşüm, toplama ve depolama ile yeşil enerji üretimi ve tehlikeli atık bertarafı faaliyetleri yanında, sektörümüzde ilke imza atan birçok Ar-Ge projesinde de hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ITC GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BEYANI ITC GRUP ŞİRKETLERİ ( “Şirket” ) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi KVKK uyarınca, ITC GRUP ŞİRKETLERİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3.kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi amaçları için işlenmekte ve işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.ITC GRUP ŞİRKETLERİ tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ITC GRUP ŞİRKETLERİ tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmet alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir. 4. Yurtdışına Veri Aktarımı ITC GRUP ŞİRKETLERİ tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında "açık rıza temini" suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde "açık rıza temin edilmeksizin" ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ITC GRUP ŞİRKETLERİ tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda; ITC GRUP ŞİRKETLERİ talebin niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKETİMİZ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.ITC GRUP ŞİRKETLERİ 'nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.Başvurunuzda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir: • Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız, • Talep konunuz. Yukarıda sayılan bilgilere ek olarak; varsa eğer konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak, Yukarıimrahor Mah. Natoyolu Cd. No: 190 / G Mamak/ANKARA adresinde mukim ITC GRUP ŞİRKETLERİ 'ne verebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu gibi durumlarda, ITC GRUP ŞİRKETLERİ kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.7. Aydınlatma Formunun Niteliği İşbu "Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Hakkında Genel Aydınlatma Beyanı", ITC GRUP ŞİRKETLERİ ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 08/08/2019 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklikler, itcturkiye.com adresinde yayınlanacak ve beyanın yürürlük tarihi değişikliklere uygun olarak güncellenecektir.

Detaylı Bilgi

Elektrik Elektronik Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Elektronik Mühendisi Elektrik Elektronik Mühendisi Maaşları Elektrik Elektronik Mühendisi Nasıl Olunur? Elektrik Elektronik Mühendisi Nedir? Elektrik Elektronik Mühendisi İş İlanları