Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Digital Design Engineer

ixirHR

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

65 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Application Count

65 application

Department

Research and Development (R&D)

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We're looking for Digital Design Engineer for our customer based in GOSB. 

• Graduated from programs related to electronics or telecommunications.
• Focused in FPGA Design, Digital IC Design and microelectronics.
• Knowledge in Verilog or VHDL.
• Knowledge in signal processing, image processing and telecommunication.
• Good understanding of digital design concepts.
• Self-motivated and result oriented.
• Good personality and social skills.
• Excellent verbal skills in English.
• Military service completed or postponed for 2 years for male candidates.

Reponsibilities include
• Design and development of RTL blocks.
• Functional verification on block and system level.
• Performing FPGA synthesis, implementation, timing closure and power analysis.
• Providing design documentation.
• Performing board bring up and validation on hardware.

İXİR İnsan Kaynakları Danışmanlığı Seçme Yerleştirme Hiz. Ltd. Şti. Türkiye İş Kurumu’nun 25.12.2020 tarih ve 953 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)

Sayısal Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sayısal Tasarım Mühendisi Sayısal Tasarım Mühendisi Maaşları Sayısal Tasarım Mühendisi Nasıl Olunur? Sayısal Tasarım Mühendisi Nedir? Sayısal Tasarım Mühendisi İş İlanları
ixirHR

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Hakkımızda

HakkımızdaixirHR , 2004 yılından beri İnsan Kaynaklarında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimizi hem müşterilerimiz hem de iş arayan adaylar ile paylaşabilmek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, seçme-yerleştirme , ölçme-değerlendirme, yönetim danışmanlığı gibi konularda müşterilerine hizmet vermektedir.Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil.ixirHR ekibi olarak gelin bu yolculukta size destek olalım.

HakkımızdaixirHR , 2004 yılından beri İnsan Kaynaklarında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimizi hem müşterilerimiz hem de iş arayan adaylar ile paylaşabilmek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, seçme-yerleştirme , ölçme-değerlendirme, yönetim danışmanlığı gibi konularda müşterilerine hizmet vermektedir.Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil.ixirHR ekibi olarak gelin bu yolculukta size destek olalım.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

IXIR İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metniixir İnsan Kaynakları Danışmanlığı Seçme Yerleştirme Hizmetleri Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.Tanımlarİşbu aydınlatma metninde geçen;• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,• Kurumumuz: ixir İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI’nı • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,• Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder1) Veri Sorumlusu ve TemsilcisiKVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kurumumuz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.2) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyon el faaliyetlerin yürütülmesi, katılımcı ve müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve Kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyon el faaliyetlerin yürütülmesi, Katılımcı kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi, danışmanlık hizmetlerinin verilebilmesi ve mevzuat ve Kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla, Kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Kurumumuz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurumumuz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, Kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.5) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Topçu İbrahim Sok. Akdoğan Apt. No:11/9 İçerenköy Mah. Ataşehir / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi info@ixirhr.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Sayısal Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sayısal Tasarım Mühendisi Sayısal Tasarım Mühendisi Maaşları Sayısal Tasarım Mühendisi Nasıl Olunur? Sayısal Tasarım Mühendisi Nedir? Sayısal Tasarım Mühendisi İş İlanları