Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  

İşin Tanımı

·       Mali İşler Birimine intikal eden belge ve dokümanları muhasebe kayıtlarına işlemek,

·       Kurumsal ve bireysel yapılan bağışları, ödemeleri ve harcamaları muhasebeleştirmek,

·       Personelin maaş tahakkuklarını ve bordrolarını hazırlamak ve avans ödemelerini gerçekleştirmek,

·       Personel aylık maaş tahakkuklarını yapar, varsa avansları düşmek,

·       Temsilciliklerden gelen makbuzların kayıtlara geçirilmesi ve arşivlenmesini yapmak,

·       Aylık bazda, “Bütçelenen ve Fiili Durum Karşılaştırma Raporu” nu hazırlamak,

·       Resmî Kurumlardan istenilen aylık ve yıllık raporlar veya tabloları hazırlamak

·       Maliyet kontrol, maliyet muhasebesi, aylık ve üç aylık rapor, bütçe ve tahmin işlemlerinde bulunmak

 

Genel Nitelikler

        Fakültelerin İşletme, İktisat, Maliye ve Muhasebe gibi bölümlerinden mezun,

·       Muhasebe işlemleri ve Tek Düzen Hesap planına hâkim,

·       Muhasebe, İş Kanunu, personel özlük işleri ve dernekler mevzuatını bilen,

·       Analiz etme, bütünü görebilme, rakamları ve harfleri kullanma yetkisine sahip

         Mantıksal sonuçlandırma, değerlendirme, iletişim, beşerî ilişkiler kurma,

         Ms Office ve Muhasebe programları bilgisine sahip olması,

         İngilizce bilmesi tercih edilir,

         Benzer bir pozisyonda en az 5 yıl iş deneyimi,

·        Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

  

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri