Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Yönetici Asistanı

Kadir Has Üniversitesi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Fatih)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Eğitim

Eğitim

Başvuru Sayısı

602 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

602 başvuru

Departman

Eğitim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitemiz Yaratıcı Endüstriler Platformu Direktörlüğü’nde proje kapsamında görev almak üzere aşağıdaki niteliklere sahip Yönetici Asistanı aramaktayız.


 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun,
 • En az 2 yıl yönetici asistanlığı deneyimi olan,
 • Yazılı ve sözlü ileri derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • Planlama, takip ve raporlama becerileri gelişmiş,
 • Etkili iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.


İŞ TANIMI

 • Gerçekleştirilecek tüm toplantı ve randevu organizasyonlarının planlanması, gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • Bağlı bulunduğu birim ile ilgili tüm iş süreçlerinin takip edilmesi, gerekli rapor ve sunumların hazırlanması, akademik ve idari süreçlerin yürütülmesine destek olunması,
 • Birimin tüm dosyalama, dokümantasyon ve arşivleme işlemlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinde yaratıcı çözümlerin üretilmesi ve birimin talep ettiği konularla ilgili gerekli araştırmaların yapılması.


Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Yönetici Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yönetici Asistanı Yönetici Asistanı Maaşları Yönetici Asistanı Nasıl Olunur? Yönetici Asistanı Nedir? Yönetici Asistanı İş İlanları
Hakkımızda

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kadir Has Üniversitesi (Üniversite) tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri ile söz konusu Kanun uyarınca ilgililerin Üniversite tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir. Üniversite olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi, sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.Personel Adayı olarak iş başvurusu yaparken Üniversiteye iletmiş olduğunuz ve/veya İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile iletilen ve bu yolla temin edilen, KVKK hükümlerinin kişisel veri olarak belirlediği Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, Din, Kan Grubu, Ana/ Baba Adı, Medeni Hal, Pasaport Numarası, Ebeveynlik Durumu, Ev Adresi, E-Posta Adresi, Acil Durum İletişim Numarası, Telefon Numarası, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, Biyometrik Veriler, Ehliyet Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna İlişkin Belge, Referans Bilgisi, İş Deneyimi Bilgisi, Eğitim Bilgisi (Transkript, Diploma, Yabancı Dil Bilgisi Vb.), Alınan Sertifikalara İlişkin Bilgi, Dernek ve Vakıf üyelikleri, İş Başvuru Formunda Belirtilen Diğer Ek Bilgiler, İşe Alım Sürecindeki Görüşmelerde Kaydedilen Bilgiler, Tavsiye Mektubunuza İlişkin Alınan Onaylar, Kişilik Envanteri Testlerinin Sonuçları, Vergi Beyannamesi, Sosyal Güvenlik Numarası, SGK’ya Sunulan Maaşınıza ilişkin verileri hukuka uygun olarak işlenmekte ve ancak Üniversite çalışma kriterlerine uygun olmanız ve istihdam gücünüze ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen saklanmaktadır.İş başvurusu sırasında Üniversite nezdinde çalışma amacı ile kişisel verileriniz arasında yer alan özgeçmiş, kimlik fotokopileri, sağlık raporları, kişilik testleri, adli sicil kayıtları tarafınızca iletilmekte ya da daha önce verilerinizi paylaşmış olduğunuz başlıca İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile Üniversiteye aktarılmaktadır. Personel Adayları olarak sizlerin kişisel verileri, söz konusu bilgileri bize iletme amacınıza uygun olarak Üniversite nezdinde açık bulunan ya da ileride açılabilecek pozisyonlara istihdam sağlanması amacı çerçevesinde, kişisel hak ve özgürlüklerinize özen gösterilmek suretiyle elde edilmekte ve saklanmaktadır. Söz konusu veriler ilgili özgeçmişin Üniversiteye iletilmesini müteakip 10 yıl boyunca saklanacak, işlenecek daha sonrasında ise silinecektir. İş başvurunuz sebebi ile kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla idari ve teknik tedbirler alınmıştır.Kişisel verilerinizin Üniversite tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, Kişisel Veri Bilgi Talep Formu(https://khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/docs/2021-05/kvkk-basvuru-formu.pdf) doldurulması suretiyle;• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,• Noter vasıtasıyla,• Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Üniversite kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa sürede ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak cevabın 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Detaylı Bilgi

Yönetici Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yönetici Asistanı Yönetici Asistanı Maaşları Yönetici Asistanı Nasıl Olunur? Yönetici Asistanı Nedir? Yönetici Asistanı İş İlanları