Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Department

Other

Other

Application Count

65 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Application Count

65 application

Department

Other

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

As Development and Investment Bank of Türkiye, we have successfully built a track record in M&A Advisory business within last two years and closed almost 20 transactions with c.US$2 bn deal size in Türkiye. In order to continue our growth in this business successfully we are looking for new team members to join our Mergers And Acquisitions Advisory Department. The title of the position(s) will be determined based on the industry experience of the candidate(s) willing to join the team and may vary from Analyst, Associate, Senior Associate, Assistant Vice President.     

 

Qualifications

 • Strong academic background including graduate or undergraduate degrees in business administration, engineering and economics complemented with accounting and finance courses,
 • +3 years of experience is required,
 • Demonstrated aptitude for quantitative and qualitative analysis, intellectual curiosity, proactive mind-set and thinking outside the box,
 • Experience in investment banking or related experience in transaction services, private equity, corporate finance and business development is a plus,
 • Having M&A knowledge and trends in the market, strong problem solving skills and business intuition,
 • Excellent communication as well as interpersonal skills and ability to work well within a team,
 • Ability to communicate effectively in English as well as Turkish, both orally and in writing,
 •  No travel restrictions.

 

Job Description

 • Conducting comprehensive and in-depth company and industry research,
 • Performing thorough financial analysis using industry standard and proprietary models,
 • Developing and maintaining complex financial valuation models across various industries,
 • Preparing presentation materials including but not limited to teaser, information memorandum, management presentation, etc. and participating in deal pitches,
 • Taking responsibility in several projects simultaneously and working effectively as an individual and team member,
 • Participating  in client and investor meetings,
 • Cultivating analyst development.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Yatırım Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yatırım Danışmanı Yatırım Danışmanı Maaşları Yatırım Danışmanı Nasıl Olunur? Yatırım Danışmanı Nedir? Yatırım Danışmanı İş İlanları
Hakkımızda

1975 yılından bugüne Türkiye’nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, uluslararası itibarlı konumu ve temin ettiği kaynaklarla istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime destek vermektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı’nın gösterdiği yolda ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Bankamız; global bankacılık standartlarına hâkim, deneyimli ve uzman insan kaynağıyla, dinamik yapısı ve yenilikçi ürün ve hizmetleriyle yatırımcıların her zaman yanında yer alacaktır.

1975 yılından bugüne Türkiye’nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, uluslararası itibarlı konumu ve temin ettiği kaynaklarla istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime destek vermektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı’nın gösterdiği yolda ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Bankamız; global bankacılık standartlarına hâkim, deneyimli ve uzman insan kaynağıyla, dinamik yapısı ve yenilikçi ürün ve hizmetleriyle yatırımcıların her zaman yanında yer alacaktır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ OLARAK GÜVENLİĞİNİZİN, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİN KORUNMASINI ÖNEMSİYOR, BU ÇERÇEVEDE SİZLERE SUNDUĞUMUZ TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN EN ÜST DÜZEYDE KORUNMASININ BİLİNCİYLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DE KORUNMASINI SAĞLAYAN “6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” HAKKINDA SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTİYORUZ.İşbu bilgilendirme yazısında kullanılan ,a)Kişisel VeriÇalışan adayına ilişkin özgeçmişinde(cv) yer alanlar da dahil olmak üzere kimliğini belirli yada belirlenebilir kılan her türlü bilgiyib) Özel nitelikli kişisel veriIrk, etnik köken, siyasi düşüncesi felsefi inanç, din, mezheb veya diğer dini inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,c) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.d)Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere veri sorumlusu sıfatıyla, Bankamız tarafından işlenebilecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” bu verileriniz elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bankamız; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, saklanması ile gerekli hallerde paylaşılması esnasında gizliliğinizi korumak amacıyla güvenlik tedbirlerini almaktadır vekişisel verilerinizin işlenme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmesi, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİKVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen başta kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, biyometrik verileriniz, sağlık verileriniz, ses ve görüntü kayıtlarınız ile özel nitelikli verileriniz dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu’na yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi; işe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; Veri Sorumlusu yerleşkelerine giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası; Veri Sorumlusu’nun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin kurumsal güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi; İnsan Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve/veya icrası ve/veya geliştirilmesi; kişisel becerilerinizin başvurmuş olduğunuz pozisyona uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için kişilik, yabancı dil ve yetenek testi gönderilmesi, söz konusu testi gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi; uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi ya da gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için tarafınızla iletişime geçilebilmesi; bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; iş başvurularının arşiv amaçlı kaydının tutulması; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama, istatistik ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASIYukarıda sıralanan amaçlarla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, gibi otoritelere; bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde yurt içi ve/veya yurt dışında işbirliği yaptığı danışmanlara ya da hizmet alınan kurumlara, eğitim öğretim kuruluşlarına, hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8’inci maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9’uncu maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİKişisel verileriniz 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, tarafımıza elektronik yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (e-mail ile veya internet sitesiyada kariyer.net üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurusu sırasında gönderdiğiniz CV’niz gibi) aracılığı ile veya tarafınıza iletilecek kişilik ve yetenek testine vereceğiniz cevaplar ile elektronik ortamda; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. çalışanları ile yapacağınız görüşmeler yoluyla sözlü olarak veya dolduracağınız iş başvuru formları aracılığıyla, Banka binasına ve otoparkına giriş çıkışlarda kullanılan ses ve görüntü kayıt sistemleri aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işbirliği yaptığımız destek hizmeti alınan kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır6698 SAYILI KANUN’UN 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,• Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamıza iletmeniz durumunda Bankamız niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Bankamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bankamıza gelecek taleplerde kimlik tespitine ilişkin belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde gönderilmesi gerekmekte olup eksiklikler halinde Banka tarafından talebe ilişkin yapılacak incelemede aksaklıklar yaşanması mümkündür. Bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulaması ile ilgili taleplerinizi kalkinmabankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine veya “Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye - İstanbul” adresine yapacağınız yazılı başvurunuz ile iletebilirsiniz.Saygılarımızla

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis.

Kalkınma Yatırım Bankası İş İlanları

Yatırım Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yatırım Danışmanı Yatırım Danışmanı Maaşları Yatırım Danışmanı Nasıl Olunur? Yatırım Danışmanı Nedir? Yatırım Danışmanı İş İlanları