Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bölge Yolcu İlişkileri Yetkilisi

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul(Avr.), İzmir, İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Müşteri İlişkileri

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • En az lise, tercihen önlisans mezunu,
  • Tercihen hizmet sektöründe müşteri ilişkileri, halkla ilişkiler alanında deneyimli,
  • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş, sorun çözme ve ikna yeteneğine sahip,
  • MS Ofis programları (word, excel) kullanımı konusunda yetkin,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
  • 35 yaşını aşmamış,
  • Seyahat engeli olmayan,

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya, lokasyonlarımızda görevlendirmek üzere Bölge Yolcu İlişkileri Yetkilisi arayışımız bulunmaktadır.


İŞ TANIMI

  • Yolcularımızdan gelen yazılı ve sözlü bildirimlerin (şikayet, teşekkür ve öneriler) kayıt altına alınması,
  • Gelen yolcu şikâyetlerinin ilgili birimlerle iletişim kurularak çözüme kavuşturulması,
  • Yolculara geri bildirimde bulunulması.

Aday Kriterleri

1 - 8 yıl arası
Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı Maaşları Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı Nedir? Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı İş İlanları
Hakkımızda

Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., Türkiye’nin ilk karayolu yolcu taşıma şirketi olarak 91 yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Kurucusu Kâmil Koç’un müşteri memnuniyeti ve iş ahlâkı ilkeleri ışığında sektöründe daima lider ve öncü olmuştur.Kâmil Koç bugün iş ortakları ile birlikte yaklaşık 8.000 kişilik büyük bir ailedir. Toplam 67 il, 271 ilçe ve 861 bilet satış noktası ile Türkiye’nin her bölgesinde erişilebilir bir marka konumundadır. Ortalama 1.100 araçlık genç filosu sayesinde yolcularına güvenilir ve konforlu seyahatler sunmaktadır. Son sekiz yılda yolcu sayısını %134 oranında artırarak 2016 yılında 17 milyon yolcuya hizmet sağlamıştır. 2020 büyüme vizyonu olarak ortalama 1800 araçlık filoyla 30 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedeflemektedir.Kurum misyonu olarak her zaman yolcu memnuniyetini ön planda tutmakta ve sektöre hizmet standardı belirleme konusunda öncü olmaktadır. Türkiye’nin şehirlerarası yolcu taşımacılığına sayısız ilkler ve yenilikler kazandırmıştır. 90 yılı aşkın tecrübe ile günümüz yolcu ihtiyaçlarını doğru anlamakta ve yolcu memnuniyeti için personel ve donanım açısından yüksek bir hizmet kalitesi sunmaktadır. Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. bugün Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında yer almaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİI. Veri Sorumlusunun Kimliği İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Panayır Mahallesi, İstanbul Cad. No:421/A Osmangazi/BURSA adresinde mukim KAMİL KOÇ OTOBÜSLERİ A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak KAMİL KOÇ OTOBÜSLERİ A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda aktarılabilecektir.Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.II. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlemenin Hukuki SebepleriŞirketimiz hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, tarafınız ile şirketimiz arasında mevcut iş sözleşmesinin ifası, şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi, tarafınızın açık rızası hukuki sebeplerine dayalı olarak tarafınızdan bizzat talep ettiğimiz ve tarafınızın açık rızası dâhilinde elde ettiğimiz ya da talep gerekmeksizin tarafınızın isteği ile şirketimiz ile paylaştığınız, iş başvurunuz sırasında özgeçmişiniz ve diğer dokümanlarda belirtilen verileriniz ile iş sözleşmenizin kurulması sırasında tarafımıza iletmiş bulunduğunuz veriler, tarafınızca alenileştirilmiş veriler, şirketimize ulaşan hukuki belge ve tebligatlar ile edindiğimiz, iş yeri güvenliğinin sağlanması amacı ile Şirketimiz’e yerleştirilmiş bulunan güvenlik kameraları ile elde ettiğimiz, yine şirketimiz meşru menfaati kapsamında tarafınıza tahsis edilen bilgisayar ve diğer ekipmanlar üzerinden gerekli teknolojik yazılım ve imkanlar kullanılmak sureti ile ulaşmış olduğumuz, işe devam takibinin sağlanması amacı ile iş yerine giriş-çıkış kontrolünü sağlayan sistemler aracılığı ile elde ettiğimiz verileriniz ile hukuka uygun olarak her türlü yazılı, sözlü ve elektronik yöntemlerle elde edilen diğer her türlü veriniz Şirketimiz’in veri işleme ve aktarma faaliyeti kapsamında yer almaktadır.Bu verileri Şirkete açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.III. Kişisel Verilerin İşlenme AmacıYukarıda detaylarına yer verilen kişisel verileriniz; Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel halde, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Şirket’in faaliyetlerini sürdürülebilmesi, Şirket yönetiminin sağlanması, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, kariyer planlamasının yapılması, iş sözleşmenizde belirtilen amaçlar doğrultusunda etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi, iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan performansının değerlendirilmesi, Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi, şirketimizin ve iştiraklerin, ortakların ve şirketimize bağlı kuruluşlar ile ilgili üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin temini, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amaçları ile sınırlı olarak işlemeye ve aktarıma konu olacaktır.IV. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Ülkelere Aktarılabileceği Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi, kurum ve kuruluşlara ve her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi için bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin aktarım sağlanacağı ülke/ülkeler şu şekildedir: Almanya – FlixBus HQV. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,(vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,(vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.haklarına sahiptir.Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metni ile KAMİL KOÇ OTOBÜSLERİ A.Ş. tarafından aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.Verisi İşlenen İlgili Kişinin Adı Soyadı:Tarih:İmza:

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane.

Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı Maaşları Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı Nedir? Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı İş İlanları