Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü

KARADENİZ HOLDİNG A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Kağıthane)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1948 yılında kurulan Karadeniz Holding başta Enerji, Finans, Turizm ve Gayrimenkul sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Grubumuz dünyada ilk Powership (yüzer santral) filosunun sahibi, operatörü ve üreticisi olup 1.700'ü aşkın çalışanımızla Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya kıtalarında yer alan 16 farklı ülkede, orta ve uzun vadeli yatırımlarıyla aktif rol oynamaktadır.

Holding Merkez İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koordinatörlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere;

 •  Üniversitelerin tercihen mühendislik fakültelerinden mezun,
 • En az 8 yıl İSG alanında (tercihen enerji, oil & gas, kimya, maden sektörleri) tecrübesi olan ve yöneticilik deneyimi olan,
 • En az B sınıfı İSG Uzmanlık sertifikasına sahip,
 • İSG ile ilgili kabul görmüş uluslararası serifika programlarına katılmış (OSHA, NEBOSH International General Certificate vb.),
 • ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi ile ilgili bilgi sahibi,
 • Tercihen HAZID/HAZOP, FMEA, LOPA bilen,
 • İleri seviye İngilizce bilgisine sahip,
 • İSG eğitimleri konusunda tecrübeli ve sunum yeteneği kuvvetli,
 • Ekip çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli,
 • MS Office programlarına hakim,
 • Yurt dışı seyahat engeli bulunmayan, sık aralıklarla seyahat edebilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü” arayışımız bulunmaktadır.

 

GÖREV TANIMI

Karadeniz Holding bünyesinde yurt dışında bulunan tüm lokasyonlarda gerçekleşen operasyonların, ISO 45001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri politika ve prosedürleri doğrultusunda, yasal yükümlülükler ve diğer şirket gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesini denetlemek, kontrol etmek ve uygunsuzluklar ile ilgili öneri sunarak süreçlere rehberlik etmekten, ayrıca ISO 45001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ana sorumluluk alanı olmak üzere;

 • Karadeniz Holding ve Grup Şirketleri’ne bağlı iş yerlerinin ISO 45001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri standartlarına uygun olarak politika ve prosedürlerinin oluşturulmasını sağlamak ve bunların uygulatılması ve mevzuata, uluslararası standartlara, şirket diğer yasal gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesini denetlemek ve aksaklıkları ilgili yetkililere raporlayarak sistem sürdürülebilirliğini güvence altına almak.
 • Sorumlu olduğu iş yerlerinin ISO 45001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri standartlarına uygun olarak; Çevre ve İSG performansı dahil Çevre ve İSG yönetim sistemlerinin performansını üst yönetime rapor etmek.
 • ISO 45001, ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri kapsamı içinde tanımlı tüm doküman ve prosedürlerde belirlenmiş olan görev ve sorumluluklar dahil, kural ve uygulamaların yapılmasını sağlamak, uygulamaları denetlemek ve kontrol etmek.
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSGÇ) konularında yurt dışı tesis ve ofis yönetimlerini desteklemek ve rehberlik etmek.
 • Yurt dışı lokasyonlarda, İSGÇ konularında yönetim sistemlerini geliştirmek, uygulamaları takip etmek ve uygunsuzluklar hakkında Yurt dışı Lokasyon Yöneticileri ve Merkez İSGÇ Yönetimine bilgi vermek.
 • Organizasyon içerisinde yer alan çalışanların, İSGÇ açısından rol ve sorumluluklarının tanımlanmasında yurt dışı yönetimlerine destek olmak.
 • İSGÇ ile ilgili tanımlanmış anahtar performans göstergelerini, sorumlu olduğu işyerleri için analiz etmek, şirket içi ve yurt dışı yönetimine raporlamak ve iyileştirme önerileri sunmak.
 • Yurt dışındaki işyerleri için yapılan İSGÇ Yönetim Sistemine yönelik bütçeleri kontrol etmek ve bütçe onayı verecek yetkililere öneriler sunmak, yıl içinde takibini yaparak raporlamak.
 • İşletmelerde tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için işyeri yöneticisine önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Aylık olarak, kaza, olay, sıklık oranları vb. gibi anahtar performans göstergelerini İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Performans raporu halinde hazırlanmasına destek olmak.
 • Sorumlu olduğu işletmelerde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre mevzuatı kapsamında bilgi, belge ve saha çalışmalarını titizlikle denetlemek ve işyerlerini her zaman denetime hazır tutmak.
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre mevzuatları gereği yapılması gereken kontrol, ölçüm ve periyodik bakımları planlamak ve takip etmek.
 • Sorumlusu olduğu işyerleri için İSGÇ denetim planlarını oluşturmak, analiz ve denetimleri yapmak, sonuçlarına uygun aksiyon planlarını oluşturmak, işyeri yöneticisi ve departman yöneticisi de dahil ilgililerle yazılı olarak paylaşmak ve uygulanmasını takip etmek.
 • Meydana gelen iş kazalarının araştırılmasına destek olmak, trend analizleri yapmak, kazaların tekrarının önlenmesi için yurt dışı işyeri yönetimine öneriler sunmak.
 • Sorumlu olduğu işyerlerinde oluşturulan İSGÇ Kurullarının denetimini yapmak ve kurula öneriler sunmak.
 • İSGÇ ile ilgili yurt dışındaki işyerlerinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık eğitim planlarına dahil ederek sağlanan kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirilmesine destek olmak, süreci takip etmek.
 • İşin ve kuruluşun özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işyeri yöneticisine önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Yönetiminde olan departmana tahsis edilmiş olan çalışan, bütçe, zaman, makine, ekipman ve çalışma ortamı olanaklarını ve bunlar arasındaki ilişkilerin rasyonel ve verimli kullanılmasını sağlamak.

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Maaşları İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Nasıl Olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Karadeniz Holding A.Ş.

Karadeniz Holding A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMAKaradeniz Holding A.Ş. (“Karadeniz Holding”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı: Kişisel verileriniz, iş ilişkisi kapsamında Şirketimizin işe alım ve işten çıkış prosedürü dahil tüm işyeri kurallarının uygulanmasının sağlanması ve denetlenmesi, kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, idari ve özlük işlerinin yürütülmesi, çalışanlar ile ilgili eğitim-kariyer planları da dahil tüm insan kaynakları ve diğer süreçlerinin işletilebilmesi, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler ile Karadeniz Holding şirketleri arasında nakillerin yapılması, muhasebe ve finans işlerinin takibi ve kontrolü, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç ve dış denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, şirket demirbaş ve malzemelerinin çalışanlara tahsis edilmesi, performans takibi, fazla mesailerin takip edilebilmesi, giriş-çıkış ve mola saatlerinin takibi ve kontrolü, yurt içi – yurt dışı iş seyahatlerinin organize edilmesi, Şirket merkezlerinin bina güvenliğinin sağlanması, çalışanlarımızın ve aile üyelerinin Şirketimizin sunduğu programlardan ve imkanlardan faydalanmalarının sağlanması (özel sağlık sigortası, zorunlu bireysel emeklilik, grup ferdi kaza sigortası, servis hizmeti, eğitim dönemi hediyesi vb.), Şirket içinde ve dışında gerçekleştirilen etkinliklere katılım sağlanması, gerektiğinde dernek üyeliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar ile iletişimin geliştirilmesi ve organizasyonların planlanması, Şirket içi basılı yayınların yayınlanması (KH Magazin dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın), çalışanlarımızın taleplerine cevap verilmesi, çalışanlarımız adına bağış yapılması, sosyal yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, Şirketin temsili için gerekli belgelerin tanzimi, iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli bilgi teknolojileri işlemlerinin yapılması ve gerekli desteğin verilmesi, masaüstü ve dizüstü bilgisayar verilerinin yedeklenmesi, çalışanlara doğum günü gibi özel günlerinde kutlama mesajları ve çiçek gönderilmesi, araç tahsisi için gereken sürecin organizasyonu ve yönetilmesi, iş amaçlı tahsis edilen bilgisayar ve cep telefonunun izlenebileceği (gerekli durumlarda kullanmak üzere GPS ve lokasyon takibi dahil), iş ortaklarımızla, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle mevcut ticari ve hukuki ilişkilerimizin sürdürülebilmesi, ödül ve terfilerin organizasyonu, güncel telefon listesi ve acil durumda aranacak kişi, adres, kan grubu bilgilerinin tüm personelle paylaşılması, şirket kredi kartı, çalışan masraf ve avans süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, şirket süreçlerinde risk yönetimi, İşkur – Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, kolluk kuvvetleri gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir. Bunun yanı sıra şirket etkinliklerinde çekilen fotoğraf ve videolar ile gerçekleştirilen röportajlarda kullanılan özgeçmişleriniz ve fotoğraflarınız şirketimize ve/veya Karadeniz Holding grup şirketlerine ait sosyal medya hesaplarında yayınlanabilmekte veya basın organları ile paylaşılabilmektedir.Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla;• Hak kazandığınız maaş ve yan hakların tarafınıza sağlanabilmesi, Şirket kredi kartı işlemlerinin yönetilmesi ve adınıza şirket kredi kartı tanımlanması, tahsis edilmesi ve bankalar nezdinde süreçlerin yönetilmesi için birlikte çalıştığımız banka, Şirket dışı etkinliklere katılım sağlanması amacıyla etkinlik düzenleyen kuruluşlar, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi için yurtiçi ve yurtdışında mukim Karadeniz Holding grup şirketleri, sosyal yardım kuruluşları, kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için resmi kurum ve kuruluşlarla ile, • Şirket iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin, kurulan sözleşmesel ve ticari ilişkilerin yürütülmesi, şirket süreçlerimizin verimliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, hukuka ve usulüne uygun yürütülmesi, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında bulunan hizmet ve danışmanlık aldığımız firmalar ile, müşterilerimizle, alt yüklenicilerimiz ile, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, hizmet sağlayan şirketlerle (telekomünikasyon hizmeti veren şirketler, bordro hizmeti sunan şirketler, araç kiralama/filo şirketleri, oteller, havayolu firmaları, sigorta şirketleri, servis hizmeti şirketi, insan kaynakları danışmanlığı gibi danışmanlık şirketleri, seyahat acentesi, teknik destek şirketi vb.), yurtiçinde ve yurtdışında mukim Karadeniz Holding grup şirketleri ile,• Özlük işlemlerinizin yürütülebilmesi, performans yönetimi, eğitim ve gelişim süreçlerinin yürütülmesi, terfi ve ödül süreçlerinin organizasyonu, Karadeniz Holding ile aranızdaki iş ilişkisine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla Türkiye’de ve yurtdışında mukim Karadeniz Holding grup şirketleri ile, • İş hukuku mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında mukim Karadeniz Holding grup şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan şirket, işyeri hekimi, özel ve kamu sağlık kuruluşları, kolluk kuvvetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu; hak ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla,• İlgili röportajın daha geniş kitleye ulaşmasını sağlamak amacıyla basın organlarıyla veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi: Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.Kişisel Verilerin Güvenliği: Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat BilgilerimizKVKK madde 11 uyarınca, Karadeniz Holding’e başvurarak, • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda kişisel veriler ile ilgili bilgi edinme başvuru formuna Şirketimizin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.Veri Sorumlusu: Karadeniz Holding A.Ş.Merkez Mahallesi, Develi Caddesi, No:14, Kağıthane/İstanbulTel: [0212] 295 47 37Fax: [0212] 295 47 43İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 99853 sicil numarası

Detaylı Bilgi

KARADENİZ HOLDİNG A.Ş. İş İlanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Maaşları İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Nasıl Olunur? İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü İş İlanları