Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Proje Yönetimi Mühendisi

KAT MEKATRONİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

İstanbul(Avr.)(Çatalca)
24 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Yönetim

Yönetim

Başvuru Sayısı

99 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

99 başvuru

Departman

Yönetim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen markalarına hizmet veren firmamızın Proje Yönetimi Bölümünde görevlendirilmek üzere "Proje Yönetimi Mühendisi" takım arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

Kimi Arıyoruz?

 • Üniversitelerin Makine, Elektrik-Elektronik, Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun,
 • Otomotiv sektörüne ilgili,
 • İngilizce ve/veya Almanca dil bilgisi ileri seviye de olan (okuma, yazma ve konuşma)
 • Analitik düşünme, analiz edebilme ve ilgili konularda problem çözme ve öneri geliştirme yeteneği / becerisi olan,
 • Zaman yönetimi, planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olan,
 • Takım çalışmasına yatkın ve bilgi paylaşımına açık, takım/iş arkadaşları ile sosyal iletişimi güçlü ve yeteneklerini yapıcı yönde kullanabilen,
 • Güncel teknolojik gelişmeleri takip eden, sektör ve müşteri ihtiyaçlarını anlayabilecek bakış açısına sahip olan (farklı bakış açılarından da bakabilen),
 • Seyahat engeli olmayan (Yurtiçi ve Yurtdışı),
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan,

İstanbul Trakya Serbest Bölge de (Çatalca) bulunan fabrikamızda çalışabilecek takım arkadaşı arayışımız bulunmaktadır. (İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer noktasına kadar servis imkanımız bulunmaktadır.)

İş Tanımı

 • Proje bilgilendirme toplantısı düzenleyerek ilgili bölümler ile projenin gözden geçirilmesinin sağlanması,
 • Takip ettiği projelerle ilgili olarak firma içindeki fonksiyon birimleri ile proje ekibi arasındaki gerekli koordinasyon, denetim ve takibin sağlanması,
 • Takip ettiği projelerle ilgili olarak kapsam, zaman ve maliyet bilgi alanlarının devamlı olarak izlenmesi ve buradaki değişimlerin proje gözden geçirme toplantı gündemine getirilmesi,
 • Proje sürecinde oluşabilecek muhtemel risklerin devamlı olarak izlenmesi ve oluşabilecek bu risklere karşı Risk Yanıt Planlarının hazırlaması,
 • Proses FMEA toplantılarının organize edilmesi ve etkin P-FMEA yapılmasının sağlanması,
 • Projeler ile ilgili gerekli dokümanların (şartname, teknik resim, teknik bilgi vb.) ilgili bölümlere iletilmesi.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri) Almanca(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Proje Yönetim Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Yönetim Mühendisi Proje Yönetim Mühendisi Maaşları Proje Yönetim Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Yönetim Mühendisi Nedir? Proje Yönetim Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

  KAT MEKATRONİK ÜRÜNLERİ A.Ş. VALUES•Trust and fairness towards our customers, suppliers , business partners, employees , investors , competitors and public.•Innovation based on the needs of our customers and their clients.•Acting in social responsibility whilst using technology - that expedites our lives.•Reliability in terms of delivering the agreed quality at the agreed time.•Commitment to the environment and enhancement of workplace health.•Promotion of the professional competences, personal and career development of our employees  MİSİONTo provide a complete range of solutions for the Telecom, Automotive and IT industry as well as services, we are committed•for being dedicated to exceeding each customer's expectations every day and earning his or her loyalty.•for being the market leader in the markets it serves by deploying state-of-the-art technology.•to increase our productivity by continuously innovating and seeking improvement in all aspects of our operations.   VİSİONIn the years ahead, we will maintain our position in the sectors where we are active - as an up-to-date, reliable and innovative partner - with the responsibility given by half a century of experience in business life. We will continue on our course of profitable growth in core businesses and in major world markets.Our objective is to become the systems partner of choice worldwide for all existing and new customers. We strive to achieve benchmark status in its sector through our innovative engineering solutions.We will continue to improve generating maximum added value for our customers. We will optimize internal business and manufacturing processes across the KUNT GROUP, aiming always for best practice.Our goal is to work systematically towards a world-class operation through continuous improvement to product and service quality, optimizing resource utilization and responding fast and flexibly to customer requirements. 

  KAT MEKATRONİK ÜRÜNLERİ A.Ş. VALUES•Trust and fairness towards our customers, suppliers , business partners, employees , investors , competitors and public.•Innovation based on the needs of our customers and their clients.•Acting in social responsibility whilst using technology - that expedites our lives.•Reliability in terms of delivering the agreed quality at the agreed time.•Commitment to the environment and enhancement of workplace health.•Promotion of the professional competences, personal and career development of our employees  MİSİONTo provide a complete range of solutions for the Telecom, Automotive and IT industry as well as services, we are committed•for being dedicated to exceeding each customer's expectations every day and earning his or her loyalty.•for being the market leader in the markets it serves by deploying state-of-the-art technology.•to increase our productivity by continuously innovating and seeking improvement in all aspects of our operations.   VİSİONIn the years ahead, we will maintain our position in the sectors where we are active - as an up-to-date, reliable and innovative partner - with the responsibility given by half a century of experience in business life. We will continue on our course of profitable growth in core businesses and in major world markets.Our objective is to become the systems partner of choice worldwide for all existing and new customers. We strive to achieve benchmark status in its sector through our innovative engineering solutions.We will continue to improve generating maximum added value for our customers. We will optimize internal business and manufacturing processes across the KUNT GROUP, aiming always for best practice.Our goal is to work systematically towards a world-class operation through continuous improvement to product and service quality, optimizing resource utilization and responding fast and flexibly to customer requirements. 

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KAT MEKATRONİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİKat Mekatronik Ürünleri A.Ş. (“Şirket”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmektedir. Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş. bünyesinde iş başvuru süreciniz içerisinde kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler yapılmaktadır:İşe Alım Süreçleriİşe alım süreçleri kapsamında, oluşturulan dosyanızda ve şirket bilgisayarlarında ve sunucularında ve yedeklerinde tutulan ve otomatik olmayan yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen veya beraber çalıştığımız İnsan Kaynakları firmaları aracılığıyla yahut tarafınıza referans olan 3. kişilerden şirkete ulaşan bilgi belgeler ve otomatik olmayan yöntemler ile temin edilen tarafınıza ait; özgeçmişinizde yer alan kimlik, iletişim, mesleki eğitim, yabancı dil seviyesi, önceki iş deneyimleri bilgisi, bilgisayar tecrübesi, sertifika ve eğitim bilgileri, kurs bilgileri, fotoğraf, özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel veriler ve özgeçmişinizde yer verebileceğiniz diğer bilgiler (bildirildiği şekli ve görüşmelerde alınan notlar ile) personel süreçleri kapsamında işlenmektedir. Bu kişisel veriler özellikle çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.Açık rızanızın alınması ile işlenmekte olan, özgeçmişlerinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz ile görüşme notlarında yer alan özel nitelikli kişisel veriler, yukarıda özlük işlemleri kapsamında alınan diğer bilgiler sözleşmenin ifası için gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.İşlenen bu kişisel verilerin herhangi bir 3. Kişiye aktarımı gerçekleştirilmemektedir.Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır:∙ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,∙ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,∙ Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,∙ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,∙ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,∙ Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,∙ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,∙ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “İstanbul Trakya Serbest Bölgesi Ferhatpaşa SB Mah. Atatürk Bulvarı No.20 34540, Çatalca/İSTANBUL” adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı’na iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya katmekas@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya kvkk@katmekatronik.com.tr e-mail adresine, Şirketimiz sisteminde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Proje Yönetim Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Yönetim Mühendisi Proje Yönetim Mühendisi Maaşları Proje Yönetim Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Yönetim Mühendisi Nedir? Proje Yönetim Mühendisi İş İlanları